Kupno działki z długiem


Wkrótce po nabyciu przeze mnie działki okazało się, że sprzedający nie uiścił opłaty za wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego. Nic mi o tym nie powiedział. Zapłaciłem zaległą należność, bo obawiałem się odcięcia od sieci. Czy mogę się domagać zwrotu od sprzedającego?
Jerzy Krotoski adwokat, kancelaria Krotoski Adwokaci


Po dokonaniu zakupu nieruchomości może się okazać, że poprzedni właściciel nie uregulował pewnych należności, na przykład za energię elektryczną. W takiej sytuacji jest on jedyną osobą odpowiedzialną za ich spłatę, gdyż każdy nabywca nieruchomości powinien, we własnym imieniu, zawrzeć z dostawcami mediów stosowne umowy, które uwzględnią zużycie poprzedniego właściciela (na podstawie spisu liczników). W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że dostawcy mediów nie zostaną poinformowani o zmianie właściciela nieruchomości, a nowy właściciel – by uchronić się przed konsekwencjami zadłużenia (odcięcie od usług dostawy wody, gazu itd.) – dokona jego spłaty. W takiej sytuacji nie jest on jednak bezbronny. Z chwilą spłaty zadłużenia może skierować do sprzedającego roszczenie o zwrot kwoty wydanej na jego pokrycie. Podstawą roszczenia będzie instytucja bezpodstawnego wzbogacenia. Podobnie jest w wypadku należności za przyłącza (wodne, gazowe itd.). Jeżeli nabywca nieruchomości pokryje należności z tytułu wykonania przyłączy, za które odpowiedzialny był jego poprzednik, może dochodzić od niego zwrotu tej kwoty. Odpowiedzialnym za pokrywanie kosztów wykonania przyłączy jest bowiem podmiot, który zawarł umowę o ich wykonanie. Zmiana własności nieruchomości nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.