Najpierw kasa, potem remont


remont mieszkania, który został sfinansowany pieniędzmi z kasy mieszkaniowej. Czy muszę pomniejszać kwotę ulgi remontowej o wcześniej dokonane odliczenia z tytułu oszczędzania w kasie?
Czytelnik nie musi zmniejszać ulgi remontowej o odliczenia z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Obecnie żaden przepis nie nakłada na niego takiego obowiązku.
Przypomnijmy, że do końca 2001 r. art. 27a ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił, że podatnik, który korzystał z odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, a zgromadzone pieniądze wydatkował zgodnie z celami systematycznego oszczędzania (premiowanymi ulgą podatkową), był zobowiązany  zmniejszyć kwotę przysługującej ulgi o kwoty odliczeń dokonanych z tytułu posiadania rachunku w kasie. Dotyczyło to również podatników remontujących mieszkanie (lub dom) za pieniądze z kasy.
Od 1 stycznia 2002 r. art. 27a ust. 12 zmienił swoją treść. Jednak na mocy przepisów przejściowych (art. 8 ust. 2 nowelizacji z 21 listopada 2001 r., Dz.U. nr 134, poz. 1509 z późn. zm.) wydatki remontowe poniesione w 2002 r. podlegały odliczeniu na zasadach określonych w art. 27a ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. Czyli dotyczyło ich również wspomniane ograniczenie.
W 2003 r. o prawie do ulgi remontowej mówił art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednak żaden przepis nie nakazywał już jej pomniejszania o kwoty odliczone z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.
Natomiast od 1 stycznia 2004 r. ulga remontowa została wykreślona z ustawy, ale podatnicy nadal mogą z niej korzystać w latach 2004-05 – na mocy art. 12 ust. 2 nowelizacji z 12 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 202, poz. 1956 z późn. zm.). Nie ma jednak żadnych podstaw, aby stosować do nich obowiązujący do końca 2001 r. art. 27a ust. 12 ustawy.
Tak więc w obecnym stanie prawnym podatnicy finansujący remont mieszkania (domu) oszczędnościami z kasy mieszkaniowej nie muszą już pomniejszać przysługującego z tego tytułu odliczenia.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi