Nowoczesne ogrzewanie węglowe


Od kilku lat dynamicznie rozwija się rynek nowoczesnych urządzeń grzewczych spalających węgiel. Komfort cieplny za niską cenę, wygodna obsługa kotła i dbałość o środowisko – to nowy wymiar ogrzewania węglowegoObecnie w Polsce około 80% budynków ogrzewanych indywidualnie ko­rzysta z kotłów na paliwa stałe. Większość z nich to tradycyjne i automatyczne kotły węglowe. I nic dziwnego. Porównując dynamikę wzrostu cen gazu i węgla opałowego od grudnia 2004 do maja 2008 r., można zauważyć, że w tym okresie gaz ziemny podrożał aż o 94%, podczas gdy cena węgla wzrosła w tym samym czasie o niespełna 18,5%. Brak stabilności na rynku paliw energetycznych, rosnące ceny gazu ziemnego i ropy naftowej oraz energii elektrycznej sprawiają, że węgiel kamienny wciąż jest podstawowym źródłem ciepła w naszych domach.

Tanie ogrzewanie
Koszty ogrzewania budynku zależą przede wszystkim od rodzaju i sprawności instalacji grzewczej oraz od jakości paliwa. Nowoczesne automatyczne kotły węglowe mogą osiągać sprawność spalania 80-90%, co sprawia, że przy relatywnie niskich cenach węgla w stosunku do gazu, oleju i prądu koszt ogrzewania tym paliwem jest najniższy. Wybierając ogrzewanie węglowe, należy jednak pamiętać, że osiągnięcie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się węgiel dobrej jakości. Drugim argumentem jest potrzeba ochrony środowiska przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających podczas spalania węgla – głównie siarki, pyłu, WWA (węglowodorów aromatycznych).

Ile kosztuje ogrzewanie węglem

Roczny koszt ogrzewania różnymi nośnikami energii dwóch domów o powierzchni 120 m² – ocieplonego standardowo i energooszczędnego. Ogrzewając dom węglem, trzeba pamiętać, że osiągnięcie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła jest możliwe, jeśli stosuje się paliwa dobrej, sprawdzonej jakości.

Komfort obsługi i ekologia
Dzisiaj do pozyskiwania ciepła z węgla można stosować zupełnie nowe technologie czystego spalania gwarantujące komfort i bezpieczeństwo oraz mniejszą szkodliwość dla środowiska. Nowoczesne kotły­ węglowe do domów jednorodzinnych są w pełni zautomatyzowane, nie wymagają obsługi przez trzy do pięciu dni, dzięki czemu ich użytkowanie jest wygodne. Do palenia w takich kotłach używa się specjalnych gatunków węgla nazywanych ekogroszkiem. Ta używana potocznie nazwa nie gwarantuje jednak odpowiedniej jakości paliwa. Od niedawna na rynku pojawiły się tak zwane paliwa kwalifikowane przeznaczone do automatycznych kotłów węglowych. Są to sortymenty węgla o ściśle określonych parametrach fizyko-chemicznych. Spalanie ich zapewnia prawidłową pracę kotłów grzewczych i umożliwia osiągniecie maksymalnej sprawności przy zachowaniu obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska. Przed wypuszczeniem na rynek węgiel jest badany w akredytowanym Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Jeżeli proces spalania przebiega prawidłowo, a wielkość emisji zanieczyszczeń mieści się w ostrych kryteriach kwalifikacyjnych instytutu, produkt uzyskuje certyfikat „Świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego” potwierdzający parametry i przeznaczenie produktu.

Ważna jakość paliwa
Prawidłowo dobrane paliwo zapewnia bezawaryjną pracę kotła i komfort­ jego obsługi. Dla domowego budżetu ważne są cena tony węgla i ilość paliwa zużywanego w ciągu roku. Kupując węgiel, płacimy bowiem za ilość ciepła, jaką możemy z niego wytworzyć. Spalanie węgla sprawdzonego pod względem jakościowym pozwala uzyskać oczekiwany komfort cieplny przy mniejszym zużyciu paliwa. Dzięki temu niższe są również roczne koszty ogrzewania budynku, a dodatkową korzyścią jest ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Ponieważ obecnie produkuje się wiele różnych typów kotłów na węgiel, paliwo do nich zawsze powinno być dobierane zgodnie ze wskazaniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej­ urządzenia (DTR). Znajdują się w niej informacje dotyczące rodzaju i parametrów jakościowych paliwa zalecanego do konkretnego modelu kotła. Dlatego, kupując węgiel, nie można się zdać wyłącznie na to, że ma nazwę eko-groszek, ale koniecznie trzeba sprawdzić jego parametry.


Uniwersalne kotły miałowo-groszkowe
Najwięksi producenci węgla współpracują z producentami kotłów węglowych w celu dostosowania kierunków rozwoju techniki grzewczej do możliwości produkcji węgla. Klasyczne kotły retortowe są przystosowane do spalania tak zwanych ekogroszków o uziarnieniu 5-25 mm i niskiej spiekalności Ri<20. Tymczasem możliwości produkcji tego paliwa są ograniczone, co przy ogromnym popycie powoduje trudności z jego zakupem. Badania wskazują, że rozwój oferty paliw kwalifikowanych będzie zmierzał w kierunku produkcji tych o wyższej spiekalności i szerszym przedziale uziarnienia. Przykładem takiego paliwa jest groszek Boruta mający certyfikat bezpieczeństwa ICHPW. Jednak ze względu na wyższą spiekalność nie może on być spalany w klasycznych kotłach retortowych. Dlatego powstają nowe, uniwersalne konstrukcje kotłów miałowo-groszkowych dostosowanych do spalania węgla o granulacji 0-31,5 mm i spiekalności Ri > 20. Aby uniknąć problemów z zaopatrzeniem w węgiel, kupując nowy kocioł, najlepiej wybrać właśnie taki.

Ile kosztuje węgiel

W składach opałowych na terenie­ kraju obowiązują rynkowe ceny węgla. Są one zróżnicowane, gdyż oprócz ceny zakupu paliwa u producenta zawierają między innymi koszty transportu i dystrybucji. Warto zaopatrywać się w węgiel poza sezonem grzewczym, to znaczy od lutego do lipca, gdyż w tym okresie jest tańszy i łatwiej go kupić niż jesienią i zimą. Aby mieć pewność, że paliwo będzie miało odpowiednią jakość, najbezpieczniej kupować je w autoryzowanej sieci sprzedaży. Tylko paliwo dobrej jakości i dobrane do rodzaju kotła gwarantuje jego efektywną i ekologiczną pracę.


Retopal – ekogroszek o granulacji 5-25 mm i wartości energetycznej minimum 25 MJ/kg, dostępny od 2003 r., produkowany w KWK Piast (Kompania Węglowa). Jest uniwersalnym paliwem polecanym do wszystkich rodzajów kotłów z automatycznymi palnikami retortowymi i rusztowymi.
Pieklorz – ekogroszek o uziarnieniu 5-25 mm i wartości energetycznej minimum 26 MJ/kg, produkowany w Zakładzie Górniczym Piekary, KWK Bobrek-Centrum Ruch Bobrek i Ruch Centrum oraz w KWK Chwałowice (KW). Jest polecany do wszystkich rodzajów kotłów z automatycznymi palnikami retortowymi i rusztowymi.
Boruta Gk – paliwo o uziarnieniu 8-31,5 mm i wartości energetycznej minimum 28 MJ/kg, produkowane w KWK Jankowice (KW). Jest przeznaczony do spalania tylko w najnowszych kotłach z automatycznym palnikiem retortowym, dostosowanych do spalania paliw węglowych o podwyższonej spiekalności (liczba Rogi >20 ) oraz uziarnieniu 0-31,5 mm.
Ekoret – paliwo węglowe­ przeznaczone do spalania w nowoczesnych kotłach z paleniskami retortowymi typu Stocker, produkowane przez Katowicki Holding Weglowy (KHW) na bazie węgli typu 31 i 32.1.
Eko-fins – paliwo węglowe o granulacji 0-30(35) mm przeznaczone do niskoemisyjnych kotłów z paleniskami retortowymi lub rusztowymi z ciągłym podawaniem paliwa, produkowane przez (KHW) na bazie węgli 31 i 32.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.