Odpowiedzialność za wady.


Czy wymagać od firmy budowlanej, z którą umówię się na budowę domu, udzielenia gwarancji na wykonane prace? Jak długo powinna odpowiadać za wady, które przecież mogą się ujawnić dopiero po jakimś czasie od oddania budynku (na przykład po zimie)?
Uwaga ta strona utrzymuje się tylko z reklam. Za każde kliknięcie  mam dosłownie kilka groszy. Będę wdzięczny jeśli  klikniesz w którąś po lewej ,z góry dzięki .Odpowiedzialność wykonawcy za wady wynika wprost z Kodeksu cywilnego. Jest to tak zwana rękojmia. Jeżeli  budynek zawiera wady, inwestor ma trzy lata na zażądanie od wykonawcy usunięcia usterki, obniżenia wynagrodzenia bądź odstąpienia od umowy.
Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują jedynie wówczas, gdy w umowie zawartej z wykonawcą taki zapis się znalazł. Wprowadzając dodatkowe zabezpieczenie – gwarancję, należy szczegółowo określić warunki i zasady, kiedy i w jakim zakresie można z niej skorzystać. Jeśli w umowie znajdą się zapisy dotyczące gwarancji, w razie stwierdzenia usterki inwestor będzie mógł się domagać usunięcia wady, ewentualnie ponownego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest niezależne od uprawnień gwarancyjnych. Ważne jest, że w przypadku gwarancji, jeżeli wykonawca dokona istotnych napraw, jej termin biegnie na nowo od momentu przekazania inwestorowi budynku po usunięciu usterki (art. 581 k.c.). Wprowadzając zapisy umowne dotyczące gwarancji, należy mieć na uwadze specyfikę przedmiotu umowy. Nie jest wskazane ustalenie jednolitych uprawnień gwarancyjnych dla całego obiektu. Inwestor ma bowiem inne wymagania w stosunku do stolarki okiennej, instalacji, jeszcze inne zaś co do samej konstrukcji budynku. Dlatego też poszczególne zapisy powinny być doprecyzowane, określać, w jakim terminie i w jakich sytuacjach inwestor może żądać dokonania naprawy. Należy pamiętać o tym, że zapisy umowne dotyczące gwarancji nie mogą być jednostronne, nie mogą nakładać na wykonawcę nadmiernych obciążeń, a przez to być dla niego pretekstem do kwestionowania w tym zakresie zapisów umowy.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi