Odprowadzanie ścieków z domu do szamba


Zamierzam wyrównać w tym roku teren wokół domu i ułożyć w gruncie wszelkie instalacje, aby poźniej nie wykonywać poważnych robót ziemnych. Między planowanym miejscem usytuowania szamba a domem chcę zakopać rurę długości 35 m. Jaki rodzaj rur stosuje się do takich instalacji? Czy ich przekrój zależy od odległości? Jak głęboko ją zakopać?

Instalację odprowadzającą ścieki z domu do bezodpływowego zbiornika można wykonać z rury z PCW. Powinna mieć średnicę co najmniej 150 mm i być ułożona ze spadkiem nie mniejszym niż 1,5% (czyli 1,5 cm na każdy metr). Wprawdzie ścieki są zwykle ciepłe i nigdy nie stoją w rurze, tylko przepływają w kierunku szamba, jednak dla bezpieczeństwa rurę kanalizacyjną należy układać w gruncie poniżej tak zwanej strefy przemarzania, która zależnie od regionu Polski znajduje się na głębokości od 80 do 120 cm.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi