Ogrodzenie na nierównej działce.


Zamierzam ogrodzić siatką na podmurówce działkę, której teren jest bardzo nierówny (doły i górki). Docelowo grunt będzie wyrównany z jednolitym spadkiem. Jak prawidłowo wykonać podmurówkę ogrodzenia równolegle do nachylonego gruntu (bez uskoków)? Czy najpierw zasypać doły, a potem wykopać rów pod fundament, czy odwrotnie? Jak głęboki powinien być fundament?
Pierwszym krokiem przy wykonywaniu podmurówki powinno być wyznaczenie docelowego poziomu gruntu wzdłuż całej linii ogrodzenia.
Kolejnym krokiem jest ustalenie poziomu posadowienia fundamentu ogrodzenia. Zależy on od rodzaju gruntu, strefy jego przemarzania i docelowego poziomu terenu. Zasadniczo powinien być taki sam jak dla domu budowanego na tej działce, ale zazwyczaj pod ogrodzenia robi się płytsze fundamenty (z wyjątkiem ogrodzeń murowanych). W gruntach piaszczystych z głęboko występującą wodą gruntową może to być 60 cm, w gruntach wysadzinowych (gliny, iły) z płytko występującą woda gruntową – 100 cm.
Jeżeli nachylenie jest niewielkie (ma najwyżej kilka procent) można wykonać fundament o stałej głębokości w stosunku do projektowanego poziomu gruntu (w przypadku fundamentów budynku byłoby to niedopuszczalne). Jeśli nachylenie przekracza 10%, lepiej zrobić fundament o dolnej powierzchni schodkowej. W obu przypadkach górna powierzchnia fundamentu może być zarówno równoległa do planowanej powierzchni gruntu, jak też odcinkami pozioma (schodkowa).
Następnie można zrobić wykop pod fundament. Jeżeli dno wykopu na całej długości znajduje się poniżej aktualnego poziomu terenu (po zdjęciu warstwy humusu), można od razu przystąpić do wykonywania fundamentu. Natomiast tam, gdzie miejscowo poziom terenu schodzi poniżej poziomu, na którym miało być dno wykopu, należy zdjąć warstwę humusu i przestrzeń pod planowanym fundamentem wypełnić chudym betonem. Dopiero po takich zabiegach można przystąpić do betonowania fundamentu. Jeśli zagłębień jest dużo, łatwiej pogłębić wykop na całej długości i zrobić fundament głębiej, niż planowano.
Ostatnim krokiem powinno być zniwelowanie terenu działki oraz terenu przyległego do ogrodzenia (szerokości minimum 1 m) do założonego pierwotnie poziomu. Należy zrobić to jeszcze przed pierwszymi mrozami, aby uniknąć przemarznięcia gruntu pod fundamentem. Odwrotna kolejność prac (najpierw niwelacja terenu, a potem wykop pod fundament) jest możliwa tylko wtedy, gdy pomiędzy tymi czynnościami upłynie co najmniej kilka lat.  

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty