Okna przy granicy – czy wystarczy zgoda sąsiada?


Mam bardzo wąską działkę, dlatego muszę wybudować dom przy granicy z sąsiadem. Zgadza się on na takie rozwiązanie, a nawet na wykonanie okien od jego strony. Czy urząd wyda mi pozwolenie na taką budowę?
Obawiam się, że nie, a przynajmniej nie uda się to bez uprzedniego uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Przepisy zezwalają na budowę domu przy granicy tylko wtedy, gdy po drugiej stronie przy granicy stoi już budynek. Wtedy można się do niego dobudować. W wyjątkowych sytuacjach urząd może zezwolić na budowę przy granicy nawet wtedy, gdy z drugiej strony nie ma podobnej zabudowy, jeśli rozmiary działki nie pozwalają na zachowanie standardowych odległości (czyli 3 lub 4 m od granicy).
W żadnym jednak wypadku przepisy budowlane nie zezwalają na wykonanie w ścianie przy granicy otworów okiennych lub drzwiowych. Na takie rozwiązanie trzeba mieć zezwolenie urzędu i pozytywną opinię ministra infrastruktury.
To, że sąsiad się zgadza, nie przesądza wcale o uzyskaniu pozwolenia z urzędu. Zgoda sąsiada może jedynie pomóc w załatwieniu stosownych formalności, ale nie ma żadnych gwarancji, że urzędnicy przychylą się do takiego wniosku.

Podstawa prawna:
- ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi