Płaski, ale szczelny. Pokrycia dachowe


Każdy dach jest poligonem dla materiałów izolacyjnych – są one poddawane niekorzystnemu działaniu opadów, wiatru, słońca, a nawet korzeni roślin! Dach płaski jest uważany za mniej odporny na tego rodzaju wpływy. Co więc zrobić, by nie spoglądać w pochmurne niebo z obawą?

Dach płaski wcale nie musi być źródłem utrapienia – brzydką, niedostępną i „straconą” powierzchnią. Podstawowe przeznaczenie, jakim jest ochrona budynku przed działaniem czynników atmosferycznych, może być połączone z funkcjami użytecznymi – wykorzystaniem dachu jako tarasu lub ogrodu. Łatwo na nim zainstalować baterie lub kolektory słoneczne.
Tylko od naszej pomysłowości i zasobności portfela zależy, jaką rolę powierzymy płaskiemu dachowi. W zależności od tego trzeba przyjąć odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne, dobrać izolacje i bezwzględnie przestrzegać zasad ich montażu. Producenci hydroizolacji proponują gotowe rozwiązania systemowe do zabezpieczania dachów płaskich.

Elastyczna ochrona
Przy małym kącie nachylenia połaci (do kilkunastu procent) do jej pokrywania bezwzględnie należy stosować elastyczne materiały hydroizolacyjne. Są to przede wszystkim materiały rolowe (papy, folie). Duże różnice temperatury pojawiające się w ciągu doby, silne promieniowanie UV, na które narażony jest dach – to czynniki najbardziej niszczące pokrycie. Długotrwale zalegający śnieg i związane z nim obciążenia, a także wiosenne roztopy to kolejne zjawiska wymuszające konieczność izolowania wszystkich elementów na dachu do wysokości co najmniej 25-30 cm ponad ostateczną warstwę wykończeniową. Położenie naszego kraju w strefie klimatu umiarkowanego wymusza krycie dachów izolacjami typu ciężkiego. Zastosowany materiał musi umożliwić trwałe połączenie połaci i obrabianego elementu pionowego. Na dachu zielonym duże znaczenie ma również odporność materiału na przerastanie korzeni. Już od wielu lat są stosowane rozwiązania opierające się na wielowarstwowych systemach modyfikowanych pap termo­zgrzewalnych (SBS, poliester) i jednowarstwowych pokryć z tworzyw sztucznych (PVC-P, TPO, PIB, EVA) zwanych potocznie membranami dachowymi lub po prostu foliami. Coraz bardziej rośnie popularność tych ostatnich, choćby ze względu na lekkość, elastyczność i sposób montażu niewymagający użycia otwartego ognia.
Ponieważ na dachach dużą rolę odgrywają siły ssące wiatru, należy pamiętać o prawidłowym zamocowaniu hydroizolacji do podłoża.
Na dachu zielonym czy użytkowanym jako taras funkcję zabezpieczenia przed jej poderwaniem przez wiatr pełnią warstwy wykończeniowe, tak zwany balast (żwir, roślinność, płyty chodnikowe). W pozostałych przypadkach hydroizolację mocuje się do nośnego podłoża przy użyciu specjalnych łączników.

Żeby remont się udał
Remontując stary dach, szczególną uwagę należy zwrócić na stan istniejącej izolacji. Rzadko jego konstrukcja pozwala na daleko idące zmiany – na przykład założenie dachu zielonego lub wykorzystanie dachu jako tarasu, choćby ze względu na brak zapasu nośności. Pozostaje naprawa pokrycia – usunięcie przecieków – lub jego wymiana. Przy zmianie pokrycia można także przeprowadzić termomodernizację przez dołożenie warstwy ocieplenia, na przykład z twardej wełny mineralnej lub ze styropianu. Za każdym razem najważniejsze jest dokonanie fachowej oceny stanu technicznego pokrycia i precyzyjne ustalenie zakresu niezbędnych prac.
Nie zawsze konieczne jest zrywanie starych warstw poszycia. Jeśli nośność na to pozwala, można dołożyć nowoczesną izolację, która zapewni spokojną eksploatację przez wiele lat. Jeżeli podłoże jest zawilgocone, konieczne jest zainstalowanie kominków wentylacyjnych i warstwy papy wentylacyjnej (metoda stosowana przy pokryciach bitumicznych). W tej sytuacji można również wybrać membranę dachową bitumoodporną o wysokiej paroprzepuszczalności, która umożliwi powolne wydostawanie się wilgoci z dachu do atmosfery. Przy okazji remontu bezwzględnie należy sprawdzić stan obróbek (na wielu starych dachach krytych kilkoma warstwami papy na tekturze obróbek tych praktycznie nie ma), dokładnie przygotować podłoże w newralgicznych punktach – to znaczy: otynkować na nowo kominy i ściany attyk, oczyścić i przygotować kominki wentylacji grawitacyjnej, usunąć nieużywane już anteny.
Wszystkie prace na dachu bez względu na wybraną technologię wymagają staranności i przestrzegania reżimu technologicznego. Prac nie wolno prowadzić podczas deszczu czy mrozu. Dobre materiały, sprawdzone rozwiązania i fachowe wykonawstwo zapewnią wiele lat spokojnego użytkowania bez konserwacji pokrycia.

To się nie sprawdza
Do krycia dachów płaskich nie nadają się płynne masy izolacyjne, które charakteryzuje mała odporność na promieniowanie UV i brak możliwości wykonywania połączeń obróbek.
Nie sprawdzają się także systemy izolowania dachu pianką poliuretanową malowaną farbami odpornymi na UV – wadą jest ich niska elastyczność, a także to, że ptaki wykazują duże zainteresowanie poliuretanem jako budulcem gniazd. Odradzamy też wytwarzanie pokryć tzw. bezspoinowych w postaci pap monolitycznych przygotowywanych na budowie – z powodu ich niskiej trwałości, a także­ wrażliwości na niedoskonałości wykonawcze.
Nie poleca się stosowania na dachach płaskich jako pokryć samych blach. Arkusze blachy są bowiem sztywne i nie można ich szczelnie połączyć. Blachy płaskie mogą najwyżej stanowić „ślepe pokrycie”, a właściwy szczelny dach musi być pod spodem.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.