Prześwietlenie domu


Które miejsca w budynku mogą być źródłem strat ciepła? Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas termomodernizacji? Aby to sprawdzić, można zamówić badania termowizyjne. Kamera wykryje wszystkie słabe punkty.
. Jednym ze sposobów wykrywania miejsc przyczyniających się do nadmiernych strat ciepła jest ocena termograficzna. To najnowocześniejsza i najbardziej efektywna metoda bezinwazyjna – bez potrzeby ingerencji w przegrody. Za pomocą kamery termowizyjnej można ocenić pod względem termicznym nie tylko pojedyncze przegrody i poszczególne miejsca w domu, ale także całe budynki.

Na czym to polega?

Dzięki kamerze termowizyjnej otrzymuje się termogram – obraz promieniowania podczerwonego (cieplnego) przegrody lub jej fragmentów. Jest on rejestrowany na taśmie magnetycznej (rozwiązanie starsze) lub dyskietce, ewentualnie w pamięci stałej urządzenia (rozwiązania nowsze). Wnioski dotyczące stanu przegrody, ewentualnych mostków termicznych i nieszczelności, przez które ucieka ciepło w wyniku zwiększonej infiltracji, a także wszelkiego rodzaju zawilgoceń wyciąga się na podstawie zarejestrowanego na termogramie lub zaobserwowanego na ekranie kamery pola temperatury.

W ciepłych i zimnych barwach

Kolory na ekranie kamery i na zdjęciach termowizyjnych są w sposób naturalny przyporządkowane temperaturze:
- kolory ciepłe (czerwony, pomarańczowy, żółty) – wyższej,
- kolory zimne (niebieski, granatowy, czarny) – niższej.
Ważne jest, aby podczas interpretacji termogramów pamiętać o różnicach wynikających z miejsca, z którego się wykonuje zdjęcia termowizyjne. Na termogramach zarejestrowanych od strony zewnętrznej budynku kolory ciepłe (temperatura wyższa) oznaczają słabe miejsca, przez które ucieka dużo ciepła z wnętrza domu. Na termogramach wykonanych od wewnątrz jest odwrotnie – kolory ciepłe (temperatura wyższa) oznaczają miejsca dobrze izolowane, natomiast kolory zimne (temperatura niższa) oznaczają miejsca o gorszej izolacyjności termicznej.
Ale uwaga: oceniając przegrodę na podstawie termogramu, trzeba pamiętać o tym, że na obraz termalny ma wpływ temperatura zewnętrzna i wewnętrzna w momencie rejestracji. Należy bardzo ostrożnie podchodzić do porównywania przegród na podstawie termogramów, które mogły być wykonane w różnych warunkach. Można generalnie powiedzieć, że zdjęcia termowizyjne powinny służyć do oceny jakościowej, a nie ilościowej zjawisk cieplnych zachodzących w budynkach, czyli do wykazania miejsc ucieczki ciepła z domu, a nie do określenia, ile go przez nie ucieka.

Ile to kosztuje?

Kamery termowizyjne są bardzo drogie i nie ma ich jeszcze w Polsce zbyt wiele. Samo badanie wraz z pełną dokumentacją to koszt co najmniej 1000 zł. Ale jego wykonanie szybko się zwróci dzięki oszczędnościom, jakie powstaną po usunięciu przyczyny strat ciepła, którą wykryła kamera.

DLA WNIKLIWYCH: MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNEGO SPRZĘTU
Pierwsze kamery termowizyjne odczytujące obraz cieplny danego ciała powstały w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. Początkowo były stosowane do celów wojskowych.
Obecnie najnowocześniejsze kamery termowizyjne umożliwiają podgląd na własnym minimonitorze obrazu termalnego i rejestrację kolorowych termogramów na dyskietce 3,5” za pomocą wbudowanej wewnętrznej stacji dysków. Zarejestrowany termogram można poddać obróbce dzięki dołączonemu do kamery termowizyjnej programowi komputerowemu, uzyskując dane dotyczące temperatury w żądanych punktach, profile temperatury, izolinie itp. Temperatura na termogramie będzie poprawna tylko wówczas, gdy prawidłowo ocenimy i wczytamy do pamięci kamery emisyjność badanej powierzchni w zakresie promieniowania podczerwonego. Najlepszym sposobem właściwego ustalenia współczynnika emisyjności jest zastosowanie metody reperu temperaturowego. Polega ona na tym, że wybieramy punkt na badanej powierzchni, mierzymy jego temperaturę za pomocą dokładnego termometru i ustawiamy współczynnik emisyjności w kamerze, tak aby rejestrowana w tym punkcie temperatura była równa temperaturze zmierzonej bezpośrednio termometrem.

Termogramy od zewnątrz budynków

Przedstawione zdjęcia pokazują charakterystyczne miejsca w budynkach, w których często popełnia się błędy wykonawcze (a także projektowe), przez co stają się przyczyną znacznych strat ciepła.
Miejsca o lepszej izolacyjności wskazuje niższa temperatura, natomiast miejsca o wysokiej temperaturze to fragmenty przegród o obniżonej izolacyjności (w zasadzie można to powiedzieć dopiero po sprawdzeniu, czy w miejscach podwyższonej temperatury na powierzchni zewnętrznej nie znajdują się od strony wewnętrznej źródła ciepła, na przykład grzejniki, rury c.o.). Z całą pewnością natomiast można powiedzieć, iż wyższa temperatura na zewnętrznej powierzchni przegrody wiąże się ze zwiększonymi stratami ciepła obiektu.Termogramy od wewnątrz budynków

W tym przypadku miejsca o obniżonej izolacyjności odpowiadają miejscom o niskiej temperaturze. Lepszą izolacyjność mają miejsca o temperaturze wyższej (można tak z całą pewnością powiedzieć, jeśli podczas robienia termogramów nie wystąpiły zjawiska zakłócające badanie, przykładowo promieniowanie słoneczne – szczególnie gdy nierównomiernie oświetla badaną powierzchnię). Barwy na termogramach doskonale oddają pole temperatury fotografowanych fragmentów przegród.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi