Ściana w gipsie. Remont


Gips to bardzo dobry materiał nie tylko do wykańczania ścian, ale również do ich naprawiania i wyrównywania. Produktami gipsowymi można wypełnić ubytki, naprawić rysy i pęknięcia ścian lub wyrównać ich powierzchnię. Dobór materiału zależy głównie od rodzaju pracy.

Przewodnik po gipsie

Do dyspozycji mamy wiele produktów gipsowych nadających się do przeprowadzania prac remontowych wewnątrz domu. Najpopularniejsze z nich to:
- gipsowe masy szpachlowe (nazywane także gipsami szpachlowymi lub szpachlówkami gipsowymi) – sprzedaje się je głównie jako suchą mieszankę w 4-, 5-, 10-, 20- i 22-kilogramowych workach. Są przeznaczone do wypełniania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi, ale nie tylko. Można je stosować także do wypełniania ubytków i wygładzania powierzchni ścian. Często są wzbogacone mikrowłóknami i polimerami. Po rozrobieniu z wodą można je nanosić warstwami grubości od 1 do 5 mm (każda kolejna powinna być cieńsza);
- gips budowlany – jest polecany do drobnych prac naprawczych. Bardzo szybko wiąże (w ciągu 8-10 minut);
- gładzie gipsowe – są przeznaczone do wyrównywania ścian. Są w miarę łatwe do nakładania, a po wyschnięciu łatwo się je szlifuje. Mają małą granulację, więc można z nich uzyskać bardzo cienkie powłoki – przeważnie 1-3 mm (minimalnie – 1 mm, maksymalnie – 5 mm). Niektóre zaś da się zeszlifować niemal do zera, uzupełniając jedynie nierówności w podłożu. Mogą być nakładane w kilku warstwach;
- tynki gipsowe – stosuje się je przede wszystkim do wykańczania ścian wewnętrznych. Można nimi także wyrównywać już wykończone ściany. Używa się do tego tynków ręcznych. Układa się je jednowarstwowo. Ich grubość powinna mieścić się w zakresie od 8 do 25 mm. Sprzedawane są przeważnie w workach – 25 i 30 kg.

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do prac remontowych najważniejszą rzeczą jest ocena stanu podłoża. Powinno być ono suche, stabilne i czyste. Trzeba też usunąć tynk z tych miejsc, w których odspoił się on od muru. Łatwo je zlokalizować, opukując lekko ścianę młotkiem. Z dziur, szczelin i rys należy wybrać pył i okruchy tynku. Przed przystąpieniem do naprawiania ścian powinno się również usunąć starą farbę. Farby emulsyjne (dyspersyjne) można zmyć wodą z mydłem, do pozostałych trzeba użyć specjalnego preparatu do usuwania starych powłok malarskich oraz szpachelki.

Gruntowanie

Zadaniem gruntu jest ograniczenie chłonności podłoża i zwiększenie jego przyczepności. Zagruntowania wymagają wszystkie podłoża, na które ma być nakładany którykolwiek z produktów gipsowych. Gruntować więc trzeba zarówno małe rysy, pęknięcia, dziury po kołkach, jak i całe ściany, które mają być tynkowane lub wygładzane. Preparat gruntujący nakłada się jedną warstwą. Ważne jest, aby gipsowanie rozpocząć po jego całkowitym wyschnięciu – przeważnie dopiero po upływie doby.

Naprawa rys i ubytków

Mikrorysy. Są najłatwiejsze do naprawienia, nie wymagają bowiem żadnych specjalnych wzmocnień. Aby przestały być widoczne, wystarczy nanieść na nie 1-2-milimetrową warstwę gładzi gipsowej lub masy szpachlowej.
Rysy. Głębsze rysy tworzą się najczęściej w wyniku naprężeń między ścianami a stropami powstających w czasie osiadania budynku. Szczeliny takie przed naprawą trzeba pogłębić o kilka milimetrów, co umożliwi ich dokładniejsze oczyszczenie. Oprócz tego zalecane jest wykonanie wzdłuż nich bruzdy o głębokości 2-3 mm i szerokości 5-6 mm. W tak poszerzone rysy można dokładniej wcisnąć masę szpachlową i zatopić w niej pas siatki zbrojącej. Na siatkę należy nanieść kolejną warstwę masy szpachlowej, podobnie jak przy spoinowaniu płyt gipsowo-kartonowych.
Jeśli mimo naszych zabiegów rysy po upływie kilkunastu dni znów się pojawią, trzeba się zwrócić do konstruktora, by wyjaśnił przyczynę ich powstawania. Dopiero po jej wyeliminowaniu można powtórzyć naprawianie rys.
Bruzdy na przewody elektryczne. Remont to doskonały czas na modernizację instalacji elektrycznej. Można wtedy wymienić przewody lub dołożyć kilka dodatkowych gniazd. Bruzdy, w których znajdują się przewody, wypełnia się gipsem budowlanym. Najpierw jednak stabilizuje się kable lub peszle, nanosząc co kilkanaście centymetrów porcję gipsu. Będzie ona utrzymywać przewody na swoim miejscu podczas wypełniania bruzd. Za pomocą gipsu budowlanego można także osadzić w murze nowe puszki elektryczne. Trzeba go przygotowywać małymi porcjami, gdyż bardzo szybko wiąże. Podczas nakładania powinien mieć konsystencję gęstoplastyczną.
Otwory po kołkach. Przed odnowieniem ścian należy z nich usunąć niepotrzebne gwoździe i kołki. Pozostałe po nich otwory po dokładnym oczyszczeniu wypełnia się gipsem budowlanym lub masą szpachlową. Niezbędne kołki powinny pozostać na czas remontu. Usuwa się je tylko przed szlifowaniem ściany.
Ubytki w tynku. Miejsca, z których odpadł lub został usunięty tynk gipsowy, najlepiej jest uzupełnić podobnym tynkiem tego samego producenta. Nakłada się go jednowarstwowo i wygładza. Można potem wyrównać powierzchnię całej ściany gładzią gipsową lub masą szpachlową. Wcześniej jednak nowy tynk trzeba pokryć preparatem gruntującym.
Ubytek w tynku można również wypełnić masą szpachlową. Jest ona jednak prawie dwukrotnie droższa od tynku i trzeba ją nakładać kilkoma warstwami grubości 3-5 mm. Warto więc sięgnąć po nią tylko wtedy, gdy ubytek nie jest duży. Masa taka jest sprzedawana zarówno w większych, jak i mniejszych opakowaniach, tak by starczyła na kilka napraw.
Najtańszym rozwiązaniem jest kilkuwarstwowe wypełnienie ubytku gipsem budowlanym. Po jego wyschnięciu wyrównuje się powierzchnię masą szpachlową lub gładzią gipsową. Należy jednak pamiętać o tym, że gips budowlany szybko wiąże (na jego ułożenie mamy 8-10 minut). Podczas wysychania zachodzi w nim silny skurcz, co przy dużych, głębokich ubytkach może doprowadzić do jego popękania lub odspojenia od krawędzi starego tynku. Lepiej więc sprawdza się przy niedużych ubytkach.

Wyrównywanie ścian

Nierówności do 3 mm. Gdy ściany są niemal równe, można tylko lekko wygładzić ich powierzchnię. Do dyspozycji mamy wtedy gładzie gipsowe lub masy szpachlowe. Gładź układa się jednowarstwowo i po wyschnięciu szlifuje siatką ścierną zamocowaną do packi. Gdy ściana nadal nie spełnia naszych oczekiwań, po wyschnięciu można nałożyć drugą warstwę.
Pewną alternatywą dla gładzi jest masa szpachlowa. Nanosi się ją warstwowo. W zależności od produktu kolejna warstwa może być nakładana po wyschnięciu poprzedniej lub „mokre na mokre”, przy czym przerwa między pierwszą a drugą warstwą powinna wynosić 30-40 minut.
Nierówności do 8 mm. Praca przebiega w dwóch etapach. Najpierw wstępnie wyrównuje się największe nierówności, nakładając kilka warstw masy szpachlowej. Następnie, używając gładzi lub masy, wyrównuje się powierzchnię ścian. Grubość warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 2 mm.
Nierówności powyżej 8 mm. Do ich wyrównywania stosuje się głównie masy szpachlowe. Nakłada się je warstwa po warstwie, pilnując, by żadna z nich nie przekroczyła grubości zalecanej przez producenta. Po wypełnieniu nierówności ściany wyrównuje się gładzią gipsową. Można do tego użyć również masy szpachlowej. Przedstawiony sposób jest o tyle dobry, że po naprawie łączna grubość warstwy wykończeniowej ścian nie zwiększa się zanadto (o 2-3 mm). Jest to jednak rozwiązanie dosyć pracochłonne. Łatwiej jest nałożyć na nierówną ścianę nowy tynk gipsowy. Tak jest szybciej i prościej. Dodatkową zachętę stanowi to, że jest on tańszy od mas szpachlowych. Niestety, warstwa wykończeniowa ściany zostanie w ten sposób pogrubiona o blisko 10 mm (mniej więcej tyle wynosi bowiem zalecana przez producentów grubość warstwy tynku).

Gdzie gips nie jest wskazany
Wyroby gipsowe nie powinny być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności powietrza przekraczającej 70% (łaźnie, pralnie). Nadają się zaś do łazienek i kuchni, jeśli będzie w nich zapewniona sprawna wentylacja.
Warto pamiętać o tym, że gips powoduje korozję stali. Wszelkiego rodzaju stalowe elementy mocujące (gwoździe, dyble, kątowniki) mające styczność z gipsem powinny być więc ocynkowane lub zabezpieczone przed rdzą farbą podkładową.

Uwaga! Na narzędziach oraz naczyniach, w których będziemy rozrabiać masy gipsowe, nie powinno być resztek rozrobionego wcześniej zarobu. W kontakcie ze świeżym gipsem spowodują one jego przyśpieszone wiązanie.
Wyrobów gipsowych nie wolno też rozcieńczać wodą, jeśli zaczęły już wiązać w pojemniku. Związany gips trzeba spisać na straty.

WYBRANE PRODUKTY

Do mikrorys i rys: ALPOL Gładź Gipsowa Extra Biała AG S23; ATLAS Gipsar Perfekt; BAUMIT Gładź Gipsowa Biała; CEDAT Cekol C-40; KNAUF Uniflott; KREISEL Gładź 601; NOWA DOLINA NIDY Gips Szpachlowy; RIGIPS Gips Szpachlowy.

Do bruzd i otworów po kołkach: ALPOL Gips Szpachlowy Biały AG S21; ATLAS Gips Budowlany Gipsar GB; BAUMIT Gips Szpachlowy Biały; CEDAT Cekol GS-100; KNAUF Goldband; NOWA DOLINA NIDY Gips Szpachlowy; RIGIPS Gips Szpachlowy.

Do małych ubytków w tynku: ALPOL Gips Szpachlowy Biały AG S21;  BAUMIT Gips Szpachlowy Biały; CEDAT Cekol GS-100; KNAUF Rotband; KREISEL Ręczny Gips Tynkarski GIPS 650; NOWA DOLINA NIDY Gips Tynkarski Ręczny Polar; RIGIPS Tynk Gipsowy Ręczny Rimat Rot 100.

Do dużych ubytków w tynku: ALPOL Gips Szpachlowy Biały Wolnowiążący AG S20; BAUMIT Gips Tynkarski MG1; CEDAT Cekol GS-100; KNAUF Goldband; KREISEL Ręczny Gips Tynkarski GIPS 650; NOWA DOLINA NIDY Gips Tynkarski Maszynowy Sprint; RIGIPS Tynk Gipsowy Ręczny Rimat Rot 100.

Do nierówności nieprzekraczających 3 mm: ALPOL Gładź Gipsowa Extra Biała AG S23; ATLAS Gipsar UNI; BAUMIT Gładź Gipsowa Biała; CEDAT Cekol C-45; KNAUF Blauband; KREISEL Gładź 601; MEGARON Gips Szpachlowy Finisz Gs 1; NOWA DOLINA NIDY Gips Szpachlowy Nowa Formuła; QUICK-MIX GMS; RIGIPS Biała Gładź Gipsowa RiTop.

Do nierówności przekraczających 3 mm: ALPOL Gips Szpachlowy Biały Wolnowiążący AG S20 + Gładź Gipsowa Extra Biała AG S23; BAUMIT Gips Szpachlowy Biały; CEDAT Cekol GS-200; KNAUF Rotband; KREISEL Ręczny Gips Tynkarski GIPS 650; NOWA DOLINA NIDY Gips Szpachlowy Nowa Formuła; QUICK-MIX GTR; RIGIPS Tynk Gipsowy Ręczny Rimat Rot 100.

Nowe tynki: BAUMIT Gips Tynkarski Lekki MG1 L Plus; CEDAT Cekol TLG-48; KNAUF Goldband, Rotband, MP-75L; KREISEL Gips Tynkarski GIPS 651 L; NOWA DOLINA NIDY Gips Tynkarski Ręczny Polar, Gips Tynkarski Maszynowy Sprint; QUICK-MIX MP 1L; RIGIPS Tynk Gipsowy Ręczny Rimat Rot 100 i maszynowy Rimat MPE.

Uwaga! Gdy ubytki lub nierówności tynku są duże, warto się zastanowić nad tym, czy całkowite skucie i ponowne otynkowanie wnętrza nie będzie lepszym rozwiązaniem.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi