Skuteczna instalacja odgromowa


Skończyłem niedawno budowę domu. Jego wysokość nie przekracza 8 m, chciałbym jednak założyć na nim instalację odgromową, ponieważ budynek stoi na otwartej przestrzeni. Jakiego typu instalacja jest najbezpieczniejsza i jaki powinien być przekrój drutu na odgromnik?

Instalacja odgromowa będzie zapewniać właściwą ochronę, jeśli materiał oraz sposób jej wykonania będą zgodne z postanowieniami normy i odpowiednie do wymaganego dla budynku poziomu ochrony. Do zrobienia instalacji odgromowej można wykorzystać różne materiały: stal, miedź, aluminium (w postaci drutu, linki lub taśmy), a także naturalne części składowe budynku, na przykład zbrojenia ścian i fundamentów, metalowe pokrycie dachu itp. Przekroje przewodów oraz inne szczegółowe wymagania (precyzujące na przykład warunki wykorzystania naturalnych części składowych budynku lub przebiegających w pobliżu rurociągów) są podane w nowej normie PN-IEC 61024-1:2001.
Nie radzimy stosować modnych ostatnio odgromników aktywnych. Nie odpowiadają one wymaganiom zawartym w polskich przepisach i mogą ściągać wyładowania atmosferyczne.
Aby zabezpieczenia miały sens, ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych powinna być kompleksowa i obejmować zarówno wykonanie instalacji zewnętrznej, jak i przeciwprzepięciowej wewnętrznej. Zabezpieczamy się wtedy nie tylko przed bezpośrednim wyładowaniem, ale także przed przepięciami mogącymi wystąpić w instalacji elektrycznej wskutek wyładowań w sąsiedztwie budynku (do 1,5 km).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi