Szlichta na keramzycie.


Będę układać ocieplenie z keramzytu w podłodze na gruncie. Jak na takim podłożu wykonać szlichtę, żeby się nie kruszyła?
Keramzyt trzeba układać warstwami grubości 15 cm i każdą z nich zagęszczać ubijakiem płytowym – ręcznym lub mechanicznym. Na jego powierzchni warto zrobić równe podłoże, na przykład 3-centymetrową warstwę „suchego“ betonu (z minimalną niezbędną ilością wody).
Zamiast tego można bezpośrednio na keramzycie ułożyć folię jako warstwę rozdzielającą, a na niej 3-4-centymetrowy podkład z zaprawy cementowej.
Następnego dnia, gdy podkład stwardnieje, układa się na nim izolację przeciwwilgociową, która chroni wnętrze domu przed wilgocią podciąganą z gruntu. Izolację robi się z jednej warstwy folii lub papy, łącząc kolejne arkusze na 10-centymetrowy zakład i sklejając. Papę należy połączyć z podkładem: skleić lepikiem (papa izolacyjna) lub zgrzać (papa termozgrzewalna).
Ważne jest, aby tę izolację połączyć z izolacją ułożoną wcześniej na ławach lub ścianach fundamentowych.
Na izolacji warto ułożyć siatkę z prętów średnicy 4-5 mm, o oczkach 15 x 15 cm, która ułatwi chodzenie po folii i keramzycie, a docelowo będzie zbrojeniem gładzi. Wzdłuż ścian trzeba ułożyć dylatację z pasków styropianu (najlepiej elastycznego) grubości 1 cm lub ze specjalnie do tego przeznaczonej taśmy z pianki poliuretanowej. Najwygodniej przykleić je do ścian kawałkami taśmy dwustronnej, aby podczas układania wylewki nie zmieniły położenia.
Często paski styropianu układa się w trakcie betonowania, w miarę postępu prac. Poziom wylewki należy wyznaczyć prowadnicami z desek lub – lepiej – z gładkich rurek. Ich położenie ustala się poziomnicą i stabilizuje zaprawą.
Teraz można już układać szlichtę betonową (grubości 4-6 cm) pod posadzkę.
Układa się ją z naddatkiem między prowadnicami, a nadmiar ściąga łatą.
Po stwardnieniu szlichty, gdy już można na nią wejść, wyciąga się prowadnice, a wolne przestrzenie wypełnia się świeżą zaprawą.
Lekko stwardniałą powierzchnię zaciera się na ostro (na przykład pod płytki ceramiczne) lub na gładko (na przykład pod panele podłogowe).
Następnego dnia trzeba zmoczyć całe podłoże i przykryć folią na trzy dni. Czas pielęgnacji szlichty betonowej (ochrona przed zbyt szybkim wysychaniem) zależy od warunków atmosferycznych – latem lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy pielęgnować ją dłużej, nawet do dwóch tygodni.
W progach i przewężeniach pomieszczeń trzeba naciąć beton, aby powstały szczeliny dylatacyjne. Większe powierzchnie należy podzielić dylatacjami na pola zbliżone do kwadratu o boku nieprzekraczającym 5 m. Nacięcia można zrobić podczas układania szlichty (przed związaniem) – wystarczy do tego kielnia lub po jej stwardnieniu – wtedy konieczne jest użycie szlifierki kątowej. Powinny mieć przynajmniej 2 cm głębokości, ale nie powinny przechodzić przez całą grubość szlichty, aby nie uszkodzić izolacji przeciwwilgociowej. Przykładowo szlichtę grubości 5 cm nacina się do głębokości 3 cm.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi