Zafoliowane fundamenty


Prawidłowe wykonanie trwałej hydroizolacji podziemnych i przyziemnych części domu to podstawowy warunek sukcesu każdego inwestora. Na szczęście na rynku jest wiele przeznaczonych do tego celu folii. Dokonując wyboru, trzeba jednak wiedzieć, czy do zabezpieczenia fundamentów wystarczy izolacja przeciwwilgociowa, czy potrzebna będzie przeciwwodna...
O tym, w jaki sposób ma być zrobiona izolacja fundamentów, decydują przede wszystkim poziom wody gruntowej oraz rodzaj gruntu. Dlatego konieczne jest przeanalizowanie warunków wodno-gruntowych terenu, na którym ma być wznoszony dom. Dzięki temu można ustalić, w jakim stopniu przy ścianach fundamentów będzie się gromadziła woda. W zależności od stopnia narażenia fundamentów na jej działanie należy zastosować jeden z trzech rodzajów izolacji: przeciw­wilgociową, przeciwwodną średnią albo ciężką. Wybranie odpowiedniej folii to połowa sukcesu. Druga połowa to prawidłowe przeprowadzenie prac. Dlatego przed ich rozpoczęciem koniecznie należy się zapoznać ze wskazówkami producenta, ponieważ poszczególne materiały izolacyjne różnią się sposobem montażu.

Uwaga! Błędy popełnione przy wykonywaniu hydroizolacji fundamentów mogą być fatalne w skutkach – prowadzić
1. Folie płaskie
Te przeznaczone do wykonania hydroizolacji nie różnią się wyglądem od folii ogrodniczej, ale są od niej mocniejsze oraz bardziej odporne na agresywne związki chemiczne rozpuszczone w wodzie gruntowej. Mają grubość od 0,2 do 4 mm. Do izolacji fundamentów używane są jednak folie grubości co najmniej 0,38 mm. Wykonuje się z nich zarówno izolacje pionowe na bocznych ścianach fundamentów, jak i poziome układane na ławach oraz na ścianach fundamentowych przed wymurowaniem ścian parteru. Cieńsze folie wykorzystuje się do izolowania podłóg na gruncie. Zwykle do izolowania fundamentów używa się folii z polietylenu (wysokiej gęstości – HDPE lub niskiej – LDPE) albo polichlorku winylu (PCW). W sprzedaży są również folie z kauczuku syntetycznego (EPDM). Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i średnich izolacji przeciwwodnych polecane są folie z PCW oraz polietylenowe. Do ciężkich izolacji przeciwwodnych zaleca się stosowanie jednej warstwy folii EPDM. Przy użyciu tych folii wykonuje się też izolacje poziome na ławach fundamentowych, układając je przed wymurowaniem ścian fundamentowych, a także pomiędzy zagłębioną w ziemi ścianą fundamentową a ścianą parteru znajdującą się pod ziemią. Folia tak ułożona w pełni zabezpiecza nośne ściany nadziemne przed kapilarnym podciąganiem wody.

Uwaga! Obecnie są już na rynku folie płaskie (nazywane membranami), które przykleja się do układanego na nich betonu. Mają powłokę z tworzywa sztucznego, którą należy oderwać przed ułożeniem zbrojenia i zabetonowaniem. Rozwiązanie to pozwala zminimalizować ryzyko dostania się wody do betonu konstrukcyjnego lub muru, gdy wykonawca popełni jakiś błąd. Folie tego typu zalecane są przede wszystkim do izolacji poziomej płyty leżącej na gruncie. Stanowią skuteczną barierę dla wody, wilgoci czy radonu. Są odporne na działanie czynników chemicznych, szczególnie soli, chlorków i siarczków.
Jak zrobić hydroizolację
Podłoża, na których ma być ułożona folia płaska, powinny być odpowiednio przygotowane. Betonowe lub te z zaprawy cementowo-piaskowej muszą być wygładzone, a tak zwane gruntowe – utwardzone i w razie potrzeby zagęszczone. Arkusze folii należy układać na zakłady, które nie powinny być mniejsze niż 10 cm. Miejsce połączenia może być zgrzewane albo sklejane. Jeżeli folia nie ma warstwy klejącej, trzeba zastosować specjalne taśmy lub kleje. Tylko wtedy, gdy folia jest układana na 20-centymetrowy zakład, jej arkuszy nie trzeba sklejać ani zgrzewać. Podstawowymi klejami mocującymi folię do podłoża są lepiki asfaltowe na zimno i kleje używane do łączenia tworzyw termoplastycznych. Można też przymocować folię do podłoża betonowego w obrębie zakładów, na przykład kołkami rozporowymi o długości nie mniejszej niż 35 mm, stosując przy tym podkładki o średnicy około 40 mm. Folii nie trzeba mocować do podłoża, gdy znajduje się na niej warstwa dociskowa (na przykład murek dociskowy z cegły albo warstwa betonu). Gdy folia płaska ma być izolacją podłogi na gruncie, układa się ją pod warstwą ocieplenia, a gdy podłoga jest ocieplana wełną, również nad nią. Według nieco innych zasad układane są membrany, które przykleja się do betonu. Membranę należy rozwijać czarną warstwą do podłoża i układać pasmami na zakłady szerokości 7,5 cm. Następnie odrywa się warstwę z tworzywa, a miejsce zakładów dociska wałkiem, aby połączenia poszczególnych pasów były szczelne. Po usunięciu warstwy z tworzywa zostaje odsłonięta powierzchnia z preparatem zapewniającym skuteczną przyczepność. Gdy membrana jest mocowana w niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności, brzegi rolki oraz środek adhezyjny na taśmie można lekko podgrzać palnikiem gazowym lub podobnym urządzeniem – pomoże to usunąć wilgoć. Na tak przygotowanej membranie układa się beton.

2. Folie tłoczone
Powinny być wykorzystywane do robienia średnich i ciężkich izolacji przeciwwodnych. Folie tłoczone są wykonywane z wysokoudarowego polietylenu (HDPE) modyfikowanego przeciwutleniaczem i środkami utrudniającymi palenie. Wytłoczenia mają kształt kubełków bądź guziczków, dlatego folie są nazywane kubełkowymi lub guziczkowymi. Ścianki wytłoczeń nie mają przewężeń, dzięki czemu folia przenosi duże naprężenia. Folie tłoczone mają grubość od 0,4 do 1 mm, przy czym wysokość wytłoczeń wynosi najczęściej 8 mm. Tylko najgrubsze folie mają głębsze wytłoczenia – nawet 20 mm. Folie te są produkowane w różnych szerokościach: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 m i sprzedawane w zrolowanych arkuszach długości 20 m. Folie tłoczone mogą być układane bezpośrednio na ścianach tylko wtedy, gdy dom jest wznoszony na gruncie o dużej przepuszczalności (piaski, żwiry). Jednak nawet wtedy nie jest możliwe wykonanie u dołu na tyle szczelnego połączenia folii z murem, by podnosząca się woda nie była w stanie wniknąć między nią a mur. Dlatego konieczne staje się dodatkowe zabezpieczenie dolnej części fundamentu izolacją z mas bitumicznych przynajmniej do wysokości 50 cm. W gruntach spoistych ścianę fundamentową najpierw trzeba zaizolować masą bitumiczną, a dopiero potem ułożyć folię tłoczoną. Po pierwsze, zabezpiecza ona bitumiczną powłokę przed uszkodzeniem podczas zasypywania wykopów, a po drugie, wytłoczenia neutralizują ruchy gruntu i umożliwiają szybkie odwadnianie zaizolowanych masami fundamentów. Niektóre folie mają niezwykle wytrzymałą warstwę zewnętrzną z siatki w postaci geowłókniny poliestrowej, umożliwiającą powstanie kanału odpływowego, który skutecznie odprowadza wodę gruntową. Folie tłoczone są odporne na znajdujące się w gruncie roztwory soli, kwasy nieorganiczne, ługi, działanie grzybów, bakterii, przerastanie korzeni, radon. Choć są wykorzystywane przede wszystkim do izolacji pionowych, można z nich zrobić także izolację podłogi na gruncie. Doskonale sprawdzają się również jako izolacja zawilgoconych ścian piwnic. Ułożona od strony pomieszczenia oddziela wilgotną ścianę od warstwy wykończeniowej (na przykład tynku, płyty gipsowo-kartonowej). Do tego celu służą folie z wtopioną jednostronnie ażurową tkaniną poliestrową, która pełni funkcję podkładu tynkarskiego. Pozwalają one na otynkowanie zawilgoconych ścian, a wytworzona szczelina powietrzna umożliwia wysychanie ścian zagrożonych działaniem wilgoci.

Uwaga! Folie tłoczone mogą zastąpić warstwę chudego betonu pod płytą fundamentową.

Jak zrobić hydroizolację
Folie kubełkowe – zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych – łączy się na zakład, wkładając wytłoczenia jednej folii w wytłoczenia drugiej (na zatrzask). Szerokość zakładu powinna wynosić nie mniej niż 20-30 cm – od sześciu do dziesięciu wytłoczeń. Jest wprawdzie możliwość bardziej ekonomicznego wykorzystania folii przez zmniejszenie szerokości zakładów do 10-15 cm, ale konieczne jest wtedy zastosowanie specjalnej uszczelki butylowej lub folii, która na brzegach ma paski kleju. Zakłady poszczególnych pasm folii powinny być przesunięte względem siebie o 50 cm. Folie tłoczone mocuje się do izolowanego podłoża kołkami rozporowymi lub gwoździami, pod którymi umieszcza się podkładki uszczelniające dopasowane do kształtu wytłoczeń. Górna krawędź folii jest mocowana za pomocą specjalnych listew. Są w nich otwory wentylacyjne pozwalające na usuwanie wilgoci spod folii. Należy uważać, aby nie zamknąć tych otworów podczas dalszych prac budowlanych, na przykład tynkowania elewacji.

Jaka hydroizolacja

Lekka przeciwwilgociowa.
Gdy poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia, na fundament działa tylko woda kapilarnie związana z gruntem. W takiej sytuacji wystarczy najprostszy typ uszczelnienia, który uniemożliwi wnikanie wilgoci w ściany

Średnia przeciwwodna. Ten rodzaj izolacji należy stosować, gdy na poziomie posadowienia oraz poniżej zalegają grunty spoiste, glina, margiel czy ił. Przy tym nie ma drenażu, a maksymalny poziom wody gruntowej znajduje się co najmniej 30 cm poniżej poziomu posadowienia ław lub płyty fundamentowej. W takiej sytuacji na fundament czasowo działa woda opadowa gromadząca się wokół fundamentów i wytwarzająca parcie hydrostatyczne na ściany i ławy fundamentowe.

Ciężka przeciwwodna. Jest konieczna, gdy poziom wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu posadowienia. W takiej sytuacji rodzaj gruntu i jego spoistość nie decydują o rodzaju hydroizolacji

Jaka termoizolacja, taka folia
To, w którym miejscu zostanie wykonana izolacja termiczna fundamentów, wpływa na wybór folii mającej chronić podziemne części domu przed wodą i wilgocią. Jeżeli izolację termiczną ułożono od strony zewnętrznej, wystarczającym zabezpieczeniem przed wilgocią będzie folia płaska między ścianą fundamentu a termoizolacją odporną na zawilgocenie. Gdy izolację termiczną zrobiono od wewnętrznej strony fundamentu, zewnętrzną jego ścianę trzeba koniecznie zaizolować masą bitumiczną i zabezpieczyć membraną kubełkową

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.