Zaskarżanie uchwał


Zarządca naszej wspólnoty roznosi po budynku projekty różnych uchwał do podpisania. Czy nie powinny być one zatwierdzane na zebraniu? Czy mogę zaskarżyć uchwałę, przeciwko podjęciu której głosowałam? Czy dowiem się, które uchwały zostały przyjęte, a które odrzucone? W jaki sposób? Jak mam taką uchwałę zaskarżyć, gdzie i w jakim terminie? Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze zbierania indywidualnych głosów przez zarząd. Mogą też być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze ich zbierania. Dzięki temu unika się sytuacji, w której niewielka liczba osób obecnych na zebraniu może narzucić swoją wolę nieobecnym.
W przypadku uchwał podjętych z udziałem zbierania głosów każdy właściciel lokalu powinien zostać o nich powiadomiony na piśmie. Co więcej, każdy z właścicieli ma prawo sprawdzenia dokumentacji odzwierciedlającej sposób głosowania w danej sprawie. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Dokonuje się tego przez złożenie pozwu do wydziału cywilnego sądu powszechnego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.
Powództwo takie może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie sześciu tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Jeżeli zatem zarząd lub zarządca będzie zwlekał z pisemnym powiadomieniem wszystkich właścicieli o podjęciu uchwały (od tego momentu liczy się okres, w którym można ją zaskarżyć), będzie ryzykował, że uchwała zostanie zaskarżona nawet dłuższy czas po jej podjęciu. Jakkolwiek zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, na wniosek powoda sąd może wstrzymać jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi