Zasypywanie fundamentów.


Na wiosnę rozpoczynam budowę domu już dziś przygotowuję wstępny harmonogram robót, by ustalić kolejność zamawiania materiałów. Mam jednak problem z materiałem do zasypania fundamentów. Czy może to być zwykły grunt, czy powinnam kupić jakieś specjalne kruszywo?

Zasypywanie fundamentów wydaje się czynnością bardzo prostą i wykona­wcy podchodzą do tego ze zbytnią nonszalancją. Może to mieć poważne następstwa. Rodzaj materiału zasypowego powinien być bowiem starannie dobrany do rodzaju gruntu, drenażu opaskowego i poziomu wody gruntowej.

Gdy grunt nie jest spoisty
W przypadku gruntów niespoistych (przepuszczalnych), na przykład gliniastych, do zasypania funda­mentów również trzeba użyć materiału niespoistego,­ na przykład piasku lub żwiru. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego grunt rodzimy pochodzący właśnie z wykopu, pozbawiony humusu, czyli warstwy żyznej. Nie trzeba więc kupować żadnego kruszywa. Grunt taki należy układać w wykopie warstwami, odpowiednio go zagęszczając i pilnując, aby nie uszkodzić ewentualnej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych bądź piwnicznych.

Gdy grunt jest spoisty
W gruntach spoistych (nieprzepuszczalnych) wykop można wypełnić zarówno materiałem spoistym, jak i niespoistym (żwirem). Żwir jest jednak dopuszczalny tylko wówczas, gdy wokół fundamentów rozprowadzony jest drenaż. Woda przesiąknie przez żwir i dostanie się do rur drenarskich, a gdyby ich nie było, zalałaby fundamenty. Pamię­tajmy, że przy takim rodzaju­ zasypki rury drenarskie powinny być ułożone poniżej dolnej krawędzi ław fundamentowych. Jeśli rury nie są tak ulokowane, a do tego woda z drenażu nie ma ujścia do kanalizacji, zbiornika wodnego lub dobrze wykonanych studzienek chłonnych, które bez kłopotu odprowadzą ją w bezpieczne miejsce, lepiej nie robić zasypki niespoistej, tylko wypełnić wykop gruntem spoistym. Taka zasypka będzie też wymagana wówczas, gdy wokół domu nie ma drenażu. Do zasypywania używamy tu spoistego gruntu wydobytego wcześniej z wykopów. Ważne jest, aby go odpowiednio zagęścić (szczególnie wierzchnią warstwę). Jeżeli zasypka nie zostanie dokładnie zagęszczona, to w wykopie zacznie się gromadzić woda opadowa i stworzy się tak zwany basen, który zagrozi zawilgoceniem ścian fundamentowych. Grunt do zasypki nie powinien zawierać frakcji iłowych, które zwiększają swoją objętość pod wpływem wilgoci. Aby to w najprostszy sposób sprawdzić, wystarczy pozostawić go na kilka dni na słońcu. Po tym czasie dobry grunt powinien łatwo dać się rozkruszyć. Po zasypaniu fundamentów teren wokół budynku należy ukształtować ze spadkiem minimum 5% od strony ścian. Woda opadowa będzie wówczas spływać poza obrys domu i nie dojdzie do zalania fundamentów. Warto również pamiętać, że jeśli w trakcie robienia wykopu pod fundamenty (zanim jeszcze ułożymy na jego dnie warstwę chudego betonu), spadnie deszcz, zamieniając wykop w basen, to po odpompowaniu wody należy niezwłocznie usunąć rozmiękłą glinę do głębokości od 5 do 15 cm (w zależności od stopnia plastyczności gruntu).­ Po takich zabiegach trzeba od razu ułożyć warstwę chudego betonu, który zabezpieczy grunt przed ponownym rozmięknięciem.

Kruszywa pod podłogą
Przed zrobieniem podłogi na gruncie konieczne jest usunięcie 20-40 cm warstwy gruntu organicznego – humusu, która zatrzymuje wilgoć i zawiera substancje sprzyjające rozwojowi grzybów. Konsekwencją nieusunięcia humusu może być rozpoczęcie procesów gnilnych w zawilgoconym podłożu, objawiających się przykrymi zapachami, a w skrajnym przypadku nawet zapadaniem się podłogi. Przestrzeń powstałą po usunięciu humusu należy wypełnić zagęszczonym piaskiem, pospółką (mieszanka piasku i żwiru) lub żwirem. Układanie podsypki trzeba wykonywać warstwami grubości 20-30 cm i za każdym razem zagęszczać mechanicznie. Dobrą alternatywą dla tradycyjnej podsypki jest izolacyjne kruszywo keramzytowe o frakcji 10-20 mm, które staje­ się coraz bardziej popularne. Tak wykonana podsypka jest jednocześnie izolacją termiczną posadzki na gruncie. Niska nasiąkliwość i błyskawiczne wysychanie sprawiają, że keramzyt jest odporny na pleśnie, grzyby oraz gryzonie i w rezultacie bardzo trwały. Nie zmienia swoich właściwości nawet po długim czasie. Sposób układania jest podobny jak przy podsypce piaskowej, czyli po usunięciu humusu i wyrównaniu podłoża wysypuje się keramzyt, który należy zagęścić ręcznym ubijakiem płytowym lub lekką mechaniczną zagęszczarką płytową. Etap ten kończymy wtedy, kiedy przy ostrożnym stąpaniu po keramzycie nogi przestaną się zagłębiać w granulat. Aby ułatwić sobie dalsze prace,­ warto wykonać tak zwany „szpryc” cementowy, czyli spryskać wierzch zagęszczonej warstwy kruszywa płynną mieszaniną cementu, piasku i wody. Powstanie wtedy „skorupa” o grubości około 0,5 cm. Na tak przygotowanym podłożu możemy robić kolejne warstwy podłogi, ale już z pominięciem chudego betonu.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi