Alarm zewnętrzny


O skuteczności ochrony decyduje czas bezkarnego działania przestępcy. Cóż z tego, że alarm zadziała, że zostanie wszczęta interwencja, jeśli do tego czasu przestępcy są w stanie spowodować duże straty. Dlatego system powinien wykrywać intruza w takiej fazie, aby można było zapobiec powstaniu szkód większych niż te, z którymi liczy się właściciel posesji.

 System ochrony zewnętrznej wykrywa intruza w drugiej fazie zagrożenia (podczas przecinania lub naginania ogrodzenia), w trzeciej (kiedy wspina się po płocie) lub w czwartej (gdy znajduje na terenie posesji, między ogrodzeniem a ścianą domu). Jego zadaniem jest zareagowanie, zanim jeszcze intruz wejdzie do domu. Alarm powinien więc być uruchamiany, nim przestępcy pokonają zabezpieczenia mechaniczne domu, na co muszą stracić co najmniej 2-5 minut, nawet jeśli działają bardzo profesjonalnie. Jest duże prawdopodobieństwo, że albo zrezygnują po usłyszeniu alarmu, albo będą chcieli na siłę, bez oglądania się na hałas, sforsować okno lub drzwi na taras.
Jednym z warunków skuteczności systemu ochrony zewnętrznej jest więc solidne zabezpieczenie otworów okiennych i drzwi. Do domów ze standardowymi zabezpieczeniami mechanicznymi można go polecić raczej wtedy, gdy stale przebywa w nich ktoś z domowników albo można liczyć na szybką reakcję sąsiadów, zanim jeszcze w domu powstaną znaczne szkody.

Czym, jak i kiedy wykrywać zagrożenie?

Od wielu lat na polskim rynku są oferowane systemy alarmowe, które pozwalają na wykrycie intruza już podczas podchodzenia do ogrodzenia, pokonywania go (wdrapywania się na nie, przecinania siatki, a nawet robienia podkopu) oraz między ogrodzeniem a wnętrzem domu.
Można je podzielić na:
- wykrywające agresję w linii płotu (dokładniej na samym płocie), czyli:
a) przechodzenie górą przez płot,
b) przecinanie, naginanie, wspinanie się,
c) zbliżanie się;
- wykrywające obecność lub poruszanie się między płotem a budynkiem. Te systemy mogą być montowane:
a) na powierzchni ziemi lub nad ziemią,
b) pod ziemią;
- wykrywające zbliżanie się do budynku lub jego wybranych fragmentów. Te systemy lub ich elementy mogą być instalowane:
a) na ścianie domu,
b) w ścianie,
c) we wnękach,
d) na wspornikach na zewnątrz budynku,
e) we wnętrzu budynku; niektóre z nich mogą sygnalizować podkopy.

Cechy i rodzaje oferowanych systemów


Gdyby był jeden uniwersalny system ochrony nadający się do stosowania w każdych warunkach i dający stuprocentową pewność, to wszystkie inne byłyby niepotrzebne. Niestety, większość zabezpieczeń ma różne ograniczenia.
Elementy elektroniczne używane w ochronie zwykle dzieli się na cztery grupy – zależnie od środowiska pracy, do którego zostały przeznaczone przez producenta. Te nadające się do pracy na otwartym terenie muszą być odporne na pełen zakres zmian temperatury, wilgotności, wiatrów i nasłonecznienia charakterystyczny dla danego regionu klimatycznego. Czujki i czujniki spełniające większe wymagania można oczywiście stosować w środowisku łagodniejszym, lecz jest to najczęściej nieopłacalne (na przykład czujka pasywna podczerwieni przeznaczona do pracy na zewnątrz może kosztować nawet dziesięciokrotnie więcej niż podobna, ale nadająca się jedynie do pracy w pomieszczeniu).
Na otwartym terenie, nawet ogrodzonym, działanie zewnętrznych systemów alarmowych mogą zakłócać różne czynniki:
- wiatr przenoszący śmieci, liście, dym;
- mgła, ulewny deszcz, zamieć śnieżna;
- fruwające i siadające ptaki;
- oswojone i dzikie zwierzęta (koty, psy, krety, ale także zabłąkane zające, lisy, borsuki, a nawet sarny lub jelenie – w samotnych siedliskach, albo bobry – w zabudowaniach położonych przy rzekach);
- rośliny, krzewy;
- rodzaj nawierzchni (trawa, wybetonowane ścieżki, przejazdy, asfalt) i wszelkie podziemne instalacje wodne lub elektryczne.
W przypadku wiat, miejsc zadaszonych, bram i tarasów część wymienionych problemów odpada, ale pojawiają się nowe i trzeba je wszystkie brać pod uwagę przy planowaniu ochrony i doborze elementów systemu.

STREFY W OCHRONIE ZEWNĘTRZNEJ
W ochronie zewnętrznej można tworzyć strefy ochrony tak, aby:
- stanowiły rodzaj pierścienia chroniącego obiekt; jest to tak zwana ochrona obwodowa; jest w niej sygnalizowane przejście przez strefę, ale przebywanie wewnątrz strefy oraz na zewnątrz nie wzbudza sygnału alarmu;
- było wykrywane pojawienie się intruzów na pewnym ustalonym obszarze; to ochrona przestrzenna, która może przechodzić w strefę obwodową i może być wsparta ochroną punktową;
- były chronione wybrane miejsca, przedmioty, urządzenia; ten rodzaj ochrony to ochrona punktowa; może ona działać niezależnie od obwodowej lub przestrzennej albo może ją uzupełniać w wybranych przedziałach czasu.
Część czujek i systemów może być stosowana tylko do tworzenia konkretnego typu ochrony. Na przykład większość systemów przeznaczonych do ochrony płotów umożliwia tworzenie tylko ochrony obwodowej.
Do systemów ochrony zewnętrznej są oferowane również czujki bezprzewodowe z własnym zasilaniem, a czasem nawet z solarnym doładowaniem. Są one droższe od czujek przeznaczonych do pracy w przewodowych liniach dozorowych, ale w domach często opłaca się wybrać takie właśnie rozwiązanie, zwłaszcza wtedy gdy alarm instaluje się w już istniejącym domu.  

ARCHITEKTURA A ALARM
Mało kto ma świadomość, jak duże znaczenie w planowaniu ochrony ma architektura budynku. Dwa obiekty o takiej samej powierzchni, lecz znacznie różniące się architektonicznie, mogą stwarzać zupełnie odmienne problemy przy planowaniu ochrony. Nawet gdy koncepcja ochrony obu tych domów będzie identyczna i zastosuje się w niej podobne czujki, koszty obu rozwiązań mogą się różnić dwu- lub trzykrotnie.
Dlatego konsultacja ze specjalistą od ochrony jest konieczna już przy wyborze projektu domu. Dobór elementów ochrony i ich rozmieszczenie powinny być odpowiednie do poziomu zagrożenia.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi