Automatyka do bram


Komfortowy wjazd na posesję może zagwarantować jedynie brama wyposażona w zestaw napędowy zasilany energią elektryczną. Ważne, aby odpowiednio dobrać go do rodzaju bramy.
 

Zestawu napędowego nie trzeba montować od razu łącznie z bramą, można to zrobić po jakimś czasie, gdy znudzi nam się ręczne otwieranie i zamykanie. Napęd może być stosowany do otwierania zarówno bram przesuwnych, jak i skrzydłowych. Należy pamiętać, że powinien on być dobrany do rodzaju bramy, jej ciężaru, długości skrzydła, a także intensywności użytkowania.
Możliwe jest awaryjne odblokowanie mechanizmu napędowego bramy. Dźwignia odblokowująca znajduje się w centrali sterującej.

Co napędza bramę


Standardowy zestaw napędowy bramy wjazdowej składa się z: jednego lub dwóch siłowników, centrali sterującej, pilota, kompletu fotokomórek, przewodu zasilającego napęd bramy oraz przewodów sterowniczych łączących blok sterowniczy z fotokomórkami, anteną oraz lampą ostrzegawczą.
Zestaw napędowy otwierający bramę wjazdową na posesję wokół budynku jednorodzinnego jest zwykle wyposażony w niewielki silnik o mocy kilkuset watów (od 300 do 600 W) zasilany napięciem sieciowym 230 V lub obniżonym napięciem bezpiecznym 24 V (transformator obniżający napięcie znajduje się wewnątrz urządzenia sterującego).
Zestaw napędowy bramy przesuwnej to siłownik (silnik, napęd) z przekładnią zębatą, transformator obniżający napięcie oraz programator (elektroniczna centrala sterująca z radioodbiornikiem odbierającym sygnały radiowe wysyłane z pilota) zamknięte w jednej obudowie.
Skrzydłami bram skrzydłowych poruszają podłużne elektromechaniczne bądź hydrauliczne siłowniki mocowane jedną częścią do bocznego słupka, a drugą do skrzydła bramy. Siłowniki z łamanymi ramionami są przeznaczone do bram o krótkich skrzydłach. Programator – elektroniczna centrala sterująca oraz radioodbiornik odbierający sygnały radiowe wysyłane z pilota – jest zamknięty w obudowie, którą z reguły montuje się na słupku ogrodzenia. Aby uchronić centralę przed kradzieżą, należy ją umieścić w budynku. Jednak wtedy trzeba się liczyć ze zwiększeniem kosztów ze względu na konieczność poprowadzenia dodatkowych przewodów zasilających. Chcąc uchronić przed kradzieżą centralę sterującą umieszczoną wprawdzie na terenie posesji, ale w pobliżu bramy, ekipa montująca umieszcza często dodatkowe obejmy, które utrudniają ją albo nawet uniemożliwiają.
Napędy do otwierania bram skrzydłowych mogą być umieszczane w nawierzchni. Taki rodzaj napędu stosuje się najczęściej do bram wykonanych z cienkich i ozdobnych elementów. Wtedy ukryty siłownik nie niszczy estetyki bramy.

Uwaga! Do każdej bramy siłownik dobierany jest indywidualnie w zależności od jej rozmiarów i ciężaru. Najlżejsze są bramy o wypełnieniu z paneli z tworzywa sztucznego. Cięższe jest wypełnienie drewniane. Największy ciężar mają bramy z elementów stalowych i kutych (na przykład typowa brama przesuwna z kształtowników stalowych o szerokości do 400 cm waży około 200 kg). Prędkość otwierania się bramy zależy od mocy zastosowanego siłownika. Im większa moc napędu, tym łatwiej i szybciej otwiera się brama. Siłownik najlepiej jest wybrać w porozumieniu z dystrybutorem automatyki do bram.

Sterowanie ruchem bramy

Piloty sterujące ruchem bramy mogą być wielokanałowe, to znaczy mogą kierować ruchem zarówno bramy wjazdowej na posesję, jak i ruchem bramy garażowej. Sygnał wysyłany z pilota do anteny jest zabezpieczony kodem. Najczęściej jest to kod stały, jednak nowoczesne systemy napędowe są wyposażone w piloty z tak zwanym kodem dynamicznym – zmiennym (za każdym razem pilot wysyła sygnał zabezpieczony innym kodem). Uniemożliwia to zastosowanie zeskanowanego sygnału do otworzenia bramy przez osoby niepożądane.
Od sposobu, w jaki zostanie ustawiony programator centrali sterującej, zależy, co będziemy mogli zrobić pilotem. Brama może być nim otwierana, ale zamykać się sama po określonym czasie. Można też tak zaprogramować działanie napędu, aby zamykanie bramy odbywało się również po naciśnięciu przycisku pilota.
Sposób pracy mechanizmu napędowego jest ustawiany przez ekipę montującą zgodnie z życzeniem użytkownika.
Zestawy do automatycznego otwierania bram są wyposażone w wyłącznik kluczykowy, który umożliwia odłączenie napędu i ręczne otwarcie bramy (na przykład przy braku zasilania).
Producenci i dystrybutorzy systemów napędowych do bram wjazdowych zalecają ich montaż dopiero wówczas, gdy właściciele na stałe zamieszkają na posesji. Utrudni to osobom niepowołanym uszkodzenie lub demontaż elementów mechanizmu.
Praktycznie nie ma ograniczeń co do miejsca zamontowania centrali sterującej ruchem bramy skrzydłowej. Jeśli jednak antena odbierająca sygnał z pilota znajduje się w centrali sterującej, należy się starać, aby ta ostatnia nie była umieszczona dalej niż 100 m od bramy. Uniknie się w ten sposób problemów z właściwą pracą pilota. Jeżeli antena jest zamontowana oddzielnie w pobliżu bramy, centrala sterująca może być w budynku znajdującym się w znacznej odległości od bramy. Stosuje się wtedy grubszy przewód łączący antenę ze sterownikiem (na przykład o oporności 75 W).

Uwaga! Obecnie na rynku jest wiele systemów napędowych do bram wjazdowych. W przypadku awarii zapewniony jest serwis. Nie ma również problemów z dostępem do wielu części zamiennych. Jednak – jak przyznają producenci i dystrybutorzy – większość usterek i awarii występuje na skutek ingerencji samych właścicieli w działanie mechanizmu napędowego.

Kontrolerzy ruchu

Ważnym elementem mechanizmu napędowego jest zestaw fotokomórek, który zatrzymuje ruch bramy, gdy wiązka promieniowania świetlnego wysyłana pomiędzy parą fotokomórek zostaje przecięta. W przypadku bramy przesuwnej standardowo umieszcza się jedną parę fotokomórek, która monitoruje ruch w świetle bramy. Dodatkowo może być tam druga para fotokomórek monitorująca ruch przeciwwagi bramy przesuwnej. Fotokomórki są umieszczane na wysokości 50-70 cm.
Przy bramach skrzydłowych montuje się je w świetle bramy, a także w linii, którą wyznaczają uchylone pod kątem prostym skrzydła. Jednak może się zdarzyć, że ruch bramy nie zostanie zatrzymany pomimo przeszkody na trasie ruchu skrzydła. Standardowy układ napędowy nie jest wyposażony w blokadę ruchu w przypadku napotkania przeszkody, jednak za dodatkową opłatą na czole skrzydła bramy umieszcza się gumową odbojnicę z optycznymi czujnikami, która napotkawszy przeszkodę, blokuje ruch bramy. Odbojnica z czujnikami jest połączona z centralą elastycznym przewodem umieszczonym wzdłuż skrzydła bramy (przypomina on przewód łączący słuchawkę z aparatem telefonicznym).
Czas ruchu skrzydeł bramy od pozycji zamkniętej do otwartej może się wahać od 5 sekund do 1 minuty. Po przecięciu linii fotokomórek zamykająca lub otwierająca się brama wraca do pozycji otwartej i pozostaje w niej aż do chwili, gdy fotokomórki zasygnalizują, że nic się nie znajduje na linii łączącej je. Później w zależności od ustawień dokonanych przez ekipę montującą na życzenie użytkownika brama może wrócić do ruchu przed zatrzymaniem lub do ruchu przeciwnego.

Gwarancja

Na urządzenia do automatycznego otwierania bramy producenci z reguły udzielają rocznej gwarancji. Obejmuje ona wszystkie elementy i podzespoły. Nie obowiązuje, gdy uszkodzenia automatu są mechaniczne lub gdy wystąpiła wyraźna ingerencja w działanie mechanizmu. Najczęściej w ramach gwarancji wymienia się elektroniczne podzespoły central sterujących.
Serwis, który zapewnia dystrybutor lub producent, jest płatny. Po pół roku od chwili montażu zaleca się przegląd automatu. Jest on płatny. Następne przeglądy należy robić przynajmniej raz, dwa razy w roku. Z reguły ekipa serwisująca pobiera opłatę za dojazd. Jest ona zależna od odległości, ale przeważnie waha się w granicach 50 zł. Często zdarza się, że przed przyjazdem ekipy naprawczej usterka zostanie usunięta przez właściciela lub po prostu „sama się naprawi”. W takim przypadku jest pobierana jedynie opłata za dojazd. Właściciel nie musi konserwować urządzeń. Wykonuje to ekipa serwisująca podczas przeglądów.

Zabezpieczenia przed kradzieżą

Śruby mocujące siłowniki bram skrzydłowych dodatkowo są spawane do skrzydła bramy...

...aby osoby nieupoważnione nie mogły ich odkręcić.

Siłowniki do bram przesuwnych, które są również mocowane na śruby, zabezpiecza się przed kradzieżą spawanymi kątownikami chroniącymi śruby mocujące.

JAKIE PRZEWODY
Aby zasilić zestaw napędowy bramy wjazdowej, stosuje się przewód trójżyłowy (3 x 1,5 mm²) na napięcie 230 V. Do połączeń sterowniczych używa się przewodu czterożyłowego, ale o mniejszym przekroju żyły (4 x 1 mm²). Przewody należy układać na głębokości większej od głębokości przemarzania gruntu (około 100 cm). Zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów ułożonych w ziemi stanowią rurki z PCW. Oprócz tego w odległości 20-30 cm powyżej przewodu trzeba umieścić niebieską folię ostrzegawczą, cegły lub kształtki ceramiczne.

Z LAMPĄ BEZPIECZNIEJ

Do jednostki sterującej mechanizmem napędowym bramy można podłączyć lampę ostrzegawczą, która jest bardzo przydatna zwłaszcza przy wyjeżdżaniu tyłem. Najczęściej jest ona stosowana wtedy, gdy wyjazd z posesji prowadzi na ulicę o znacznym natężeniu ruchu. Lampa zapala się podczas ruchu skrzydła. Ostrzega w ten sposób pojazdy poruszające się po ulicy przed samochodem wyjeżdżającym z posesji. Gdy ruch na ulicy prowadzącej na posesję jest niewielki, można zrezygnować z zamontowania takiej lampy.

Automatyka do bram skrzydłowychAutomatyka do bram przesuwnych

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi