Balkon do naprawy


Pęknięcia, zawilgocenia, ubytki w betonowej płycie balkonowej, a nawet korozję zbrojenia można skutecznie usunąć. Wystarczy tylko umiejętnie używać preparatów wchodzących w skład jednego systemu do naprawy balkonów.

Przed rozpoczęciem naprawy balkonu koniecznie trzeba ocenić jego stan techniczny. Ekspertyza powinna dokładnie określać przyczyny uszkodzenia – wady wykonania bądź niedoskonałość zastosowanych rozwiązań. Dopiero po ich usunięciu można przystąpić do prac naprawczych. Bardzo istotne jest, by stosować preparaty jednej firmy. Tylko wtedy będzie zagwarantowane uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych.

Prace przygotowawcze

Z powierzchni balkonu, na której będą prowadzone prace naprawcze, trzeba usunąć wszystkie odspojone warstwy betonu. Następnie należy dokładnie oczyścić powierzchnię, usuwając z niej ślady tłuszczu, wapna, farby, brud i kurz. Zabrudzenia, które wniknęły głęboko, można usunąć na przykład dzięki frezowaniu albo stosowaniu specjalnych preparatów glono- i grzybobójczych.
Uszkodzenia sięgające w głąb płyty trzeba skuć. Jeżeli odsłonięte zbrojenie okaże się skorodowane, konieczne będzie odkucie betonu, aż do nieskorodowanego fragmentu.
Odsłoniętą stal zbrojeniową należy oczyścić mechanicznie. Następnie dokładnie odkurzyć lub umyć wodą pod ciśnieniem.
Oczyszczone zbrojenie powinno zostać pokryte preparatem antykorozyjnym zalecanym przez producenta systemu do naprawy balkonów, który będzie stosowany. Może to być powłoka malarska albo zaprawa nakładana pędzlem lub szczotką.

Uwaga! Jeśli trzeba było odkryć większą część obwodu pręta zbrojeniowego, beton wokół niego należy odkuć na co najmniej 1,5 cm – tak, aby można było wykonać nową otulinę.


Preparatem antykorozyjnym należy pokryć całą odsłoniętą powierzchnię zbrojenia.

Odpowiednie przygotowanie podłoża przed nakładaniem warstw naprawczych ma decydujące znaczenie dla ich trwałości.

Warstwa, która sczepia

Po przygotowaniu podłoża nakładana jest warstwa sczepna, która gwarantuje, że zaprawa naprawcza zostanie trwale połączona z podłożem. Preparaty służące do zrobienia warstwy sczepnej najczęściej mają płynną konsystencję i nanoszone są pędzlem lub szczotką malarską.
Producenci dokładnie określają, jaką grubość ma mieć warstwa sczepna – z reguły jest to około 1 mm.

Naprawiająca zaprawa

Ubytki w betonie wypełniane są specjalną zaprawą naprawczą, nazywaną czasem zaprawą wyrównawczą. Informacja o tym, jakich narzędzi należy użyć do nakładania tej zaprawy, znajduje się na opakowaniu – najczęściej zalecane jest użycie pacy stalowej bądź łaty. Jedna warstwa takiej zaprawy może mieć grubość do 50 mm. Niektóre zaprawy można nakładać warstwowo. 

Warstwa sczepna powinna zostać naniesiona na nieco większą powierzchnię niż ta, która ma być naprawiana.

Można nakładać kilka warstw zaprawy naprawczej, ale nie można wtedy zapomnieć o położeniu między nimi warstwy sczepnej.

Po nałożeniu szpachlę należy wygładzić metalową pacą.

Szpachla wyrównująca

Podłoże po nałożeniu zaprawy naprawczej wyrównywane jest specjalną szpachlą. Należy ją nakładać równomiernie warstwą grubości 1-10 mm. Informacja o tym, po jakim czasie od nałożenia warstwy naprawczej można wyrównywać podłoże szpachlą, znajduje się zawsze na opakowaniu – z reguły robi się to po wyschnięciu podłoża.
Niektóre szpachle układane są nawet pod płytki ceramiczne. Producenci innych zalecają stosowanie szpachli tylko na powierzchniach, które nie są przeznaczone pod okładzinę – na boki i spody balkonów.

Uwaga! Jeżeli uszkodzenia płyty balkonowej są płytkie, niektóre szpachle można zastosować od razu, zamiast zaprawy naprawczej. Jednak można to zrobić tylko wtedy, gdy uszkodzenie wystarczy pokryć warstwą o grubości nie większej niż 1 mm.

Grunt

Do gruntowania przeznaczone są specjalne preparaty zmniejszające nasiąkliwość tych części podłoża, które zostały poddane renowacji i wzmacniają jednocześnie powierzchnię, która nie była odnawiana. W ten sposób przygotowują ją do ułożenia izolacji przeciwwilgociowej.

Trzeba pamiętać o zrobieniu spadku w kierunku zewnętrznej krawędzi balkonu.

Preparat gruntujący może być naniesiony wałkiem albo pędzlem.

Dopiero po całkowitym wyschnięciu zapraw uszczelniających można przyklejać okładzinę balkonową.

Izolacja

Do uszczelniania balkonów stoso-wane są najczęściej zaprawy wodoszczelne, które nanosi się w dwóch warstwach. Bezspoinowa, elastyczna powłoka zabezpiecza przed wilgocią i spływającą po balkonie wodą.
Niektórzy producenci zalecają, by pierwszą warstwę folii wzmocnić, wkładając w nią przed zastygnięciem tkaninę z włókna szklanego. A w miejscach narażonych na intensywne opady nałożyć trzecią warstwę zaprawy.

Uwaga! Taśma uszczelniająca dylatacje powinna zostać ułożona po zrobieniu pierwszej warstwy izolacji przeciwwilgociowej, a przed układaniem drugiej takiej warstwy.

Posadzka do ułożenia

Do przyklejania płytek ceramicznych musi zostać użyty klej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, który jest jednocześnie elastyczny. Powinien być nakładany nie tylko na płytę balkonu, lecz także na płytkę, która ma być przyklejana. Inaczej można postępować tylko wtedy, gdy stosowana jest specjalna półpłynna zaprawa do klejenia kontaktowego przeznaczona wyłącznie do nanoszenia na podłoże.
Spoinowanie płytek ceramicznych wykonuje się spoiną z dodatkiem emulsji elastycznej – taką, która wytrzyma zmiany temperatury i naprężenia przez nie powodowane. Spoinowanie można rozpocząć nie wcześniej niż 24 godziny po przyklejeniu płytek, ale niektóre preparaty wymagają nawet trzydniowej przerwy. Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych używane są masy silikonowe.
Zależnie od wykonania szczelin dylatacyjnych potrzebny może być także sznur dylatacyjny do ich wstępnego wypełnienia. 

Płytki powinny być tak ułożone, żeby nie pozostawały pod nimi puste przestrzenie, w których mogłaby gromadzić się woda.

Jaka może być przyczyna

Częstym powodem uszkodzeń płyty balkonowej jest jej zawilgocenie, które przyspiesza szereg procesów korozyjnych. Może być ono widoczne na spodzie i obrzeżach balkonu – występują wtedy przebarwienia, rdzawe albo solne wykwity. Przyczyny zawilgocenia mogą być różne: uszkodzenie poziomej izolacji przeciwwodnej, brak spadku w kierunku zewnętrznej krawędzi albo brak odprowadzenia wody z balkonu z pełną balustradą.
Uszkodzenia płyty balkonowej mogą również wynikać z użycia nieodpowiednich materiałów. Ubytki w betonie konstrukcyjnym powstają najczęściej przez karbonizację betonu – w wyniku działania CO2. Efektem jest obniżenie pH betonu, który przez to przestaje spełniać funkcję ochronną. Dochodzi do korozji stali. Skorodowana stal ma mniejszą wytrzymałość i zwiększając objętość, doprowadza do rozsadzania betonu.

Odprowadzenie wody z balkonu

Uwaga! Jeżeli w rurze odwadniającej umieszczony zostanie łańcuch, spływająca po nim woda nie zachlapie elewacji domu.

Naprawa powierzchniowych uszkodzeń płyty balkonowej
Balkon wykończony płytkami ceramicznymi.

Balkon wykończony powłoką poliuretanową lub epoksydową.

Etapy naprawiania płyty balkonowej

Uszkodzenia płyty balkonowej...

...należy skuć i...

...nałożyć preparaty z jednego systemu naprawy balkonów.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi