Budowa bloku obok domów jednorodzinnych


Mieszkam w domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Niedawno na sąsiedniej działce od strony mojego tarasu rozpoczęto budowę. Teren ogrodzono wysokim płotem, więc dopiero gdy mury nowego budynku wyrosły ponad ogrodzenie, z przerażeniem stwierdziłam, że będzie to duży blok, podobno trzypiętrowy. Czy jest jakiś sposób na wstrzymanie tej budowy, czy też jestem skazana na jego sąsiedztwo?

Wszystko zależy od tego, czy obiekt uzyskał wymagane prawem decyzje i czy jest budowany zgodnie z pozwoleniem. Dlatego przede wszystkim należałoby sprawdzić w urzędzie gminy (miasta), czy na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jakie są jego ustalenia.
Jeśli plan dopuszcza w tym miejscu budynek wielorodzinny o takiej wysokości, to szanse na zablokowanie budowy są niewielkie, chyba że pozwolenie na budowę wydano z rażącym naruszeniem prawa.
Jeśli natomiast nie ma planu miejscowego, to musiała być wydana decyzja o warunkach zabudowy. Właściciele sąsiednich nieruchomości, których interes prawny mógłby zostać naruszony przez realizację inwestycji, powinni być stroną postępowania. Jeżeli nie zostali o nim poinformowani, mogą wnioskować o jego wznowienie. Trzeba jednak pamiętać, że wniosek w tej sprawie muszą złożyć w ciągu miesiąca od dnia, kiedy się o nim dowiedzieli. Jeśli budowa jest już zaawansowana i trwa od kilku miesięcy, trudno będzie udowodnić, że sąsiedzi dopiero teraz dowiedzieli się o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy czy pozwolenia na budowę.
Można jeszcze próbować doprowadzić do stwierdzenia nieważności takich decyzji, na przykład jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa. Należy jednak postawić tym decyzjom zarzuty naruszenia konkretnych przepisów prawa.


Nie da się tego zrobić bez przejrzenia akt sprawy. Problem w tym, że jeśli urzędnicy nie uznają sąsiadów za strony postępowania, nie okażą do wglądu akt sprawy. Wtedy pozostanie tylko złożenie wniosku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o skontrolowanie, czy inwestycja jest prowadzona zgodnie z przepisami, a zwłaszcza czy nie narusza ustaleń planu miejscowego (jeśli taki jest) lub przepisów techniczno-budowlanych dotyczących między innymi odległości lub zacieniania.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi