Budowa za środki z kasy mieszkaniowej


W 2004 r. zakończyłem oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, oszczędności otrzymałem w styczniu br. i wydatkuję je na budowę domu jednorodzinnego. W rozliczeniu podatkowym za 2005 r. nie będę miał żadnych odliczeń od podatku w PIT D (w ubiegłych latach korzystałem z dużej ulgi budowlanej). Czy mam obowiązek dokumentowania wydatków pokrytych pieniędzmi z kasy? Jakie dokumenty potwierdzają wydatkowanie tych pieniędzy zgodnie z celem ujętym w umowie o oszczędzaniu? Czy konieczne są faktury VAT, czy też wystarczy oświadczenie, które podpisałem w momencie otrzymania pieniędzy, albo dokumentacja budowlana – dziennik budowy i odbiór budynku.

Ulga na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej została wykreślona z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych już 1 stycznia 2002 r. Ale podatników, którzy nabyli prawo do kontynuacji odliczenia, ciągle obowiązują przepisy dotyczące jej utraty. Przypomnijmy, że nie trzeba oddawać ulgi podatkowej, gdy wycofana kwota była wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania (tak stanowił do końca 2001 r. art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nadal dotyczący podatników, którzy kontynuowali odliczanie). Cele systematycznego oszczędzania to zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych między innymi poprzez budowę domu (art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego).
Warunek ten został spełniony – Czytelnik przeznaczył wypłacone z kasy pieniądze na budowę domu. Musi to jednak udowodnić w razie ewentualnej kontroli urzędu skarbowego. Jednak ani przepisy podatkowe, ani też ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nie określają wymogów co do dokumentowania wydatków na cele mieszkaniowe, na które przeznacza się oszczędności z kasy. Może to więc być każdy dokument potwierdzający poniesienie wydatku przez podatnika. Najczęściej będzie to faktura VAT, ale równie dobrze może to być rachunek, przelew bankowy, dowód wpłaty na poczcie, pokwitowanie. Zgadzają się na to organy podatkowe (przykładowo pismo Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej z 30 listopada 2004 r., nr PDFII.415/ /23/04). Przyda się również zgromadzona dokumentacja budowlana. Potwierdzi ona – w razie wątpliwości urzędu – że inwestycja mieszkaniowa faktycznie była realizowana.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi