Co sprawdzić przed zimą?


Dobry gospodarz nie powinien jednak zapomnieć o tym, że na przyjście mrozu trzeba przygotować także inne instalacje, w przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia.
Zanim na dworze zapanuje ujemna temperatura, trzeba opróżnić z wody wszystkie instalacje narażone na działanie mrozu. Warto też skontrolować urządzenia mechaniczne wokół domu, aby nie odmówiły posłuszeństwa w środku zimy, gdy ich naprawa z powodu śniegu i niskiej temperatury będzie bardzo kłopotliwa. Trzeba zacząć od zamknięcia wszystkich zaworów na rurach, którymi woda dopływa do kranów zamontowanych na zewnątrz budynku. Jeżeli przy zaworach odcinających są specjalne zawory spustowe, należy je otworzyć, aby znajdująca się w rurach woda wypłynęła na zewnątrz. Jeśli ich nie ma, rury trzeba opróżnić, otwierając krany na zewnątrz domu. Z opróżnieniem instalacji wykonanej ze spadkiem we właściwym kierunku nie powinno być problemu.
Podobnie trzeba postąpić ze wszystkimi instalacjami dostarczającymi wodę do basenu, oczka wodnego, fontanny czy automatycznego podlewania ogrodu. Jeśli zostały dobrze zrobione (z odpowiednim spadkiem), to po odcięciu dopływu wody rury samoczynnie opróżnią się z jej resztek. Dla pewności dobrze jest przedmuchać instalacje sprężonym powietrzem. W rozbudowanej instalacji podlewania ogrodu trzeba nim przedmuchać kolejno wszystkie sekcje.

Przyłącze wodociągowe

Jeżeli na posesji jest studzienka wodomierzowa lub w studzience poza budynkiem znajduje się hydrofor, warto skontrolować stan znajdujących się tam instalacji. Należy ocenić, czy nie są uszkodzone lub skorodowane, czy nie ma widocznych przecieków, jaki jest stan izolacji, czy zawory odcinające pracują bez oporów i nie przepuszczają wody. Jeśli instalacja jest wyposażona w filtry, warto je oczyścić. Zimą, przy dużym mrozie, będzie to zdecydowanie trudniejsze.

Rynny


Przed zimą należy sprawdzić stan rynien i rur spustowych. Powinny być solidnie zamocowane, aby nie urwały się obciążone śniegiem i lodem. Trzeba usunąć liście, szyszki i igliwie, które się często w nich gromadzą. Warto także sprawdzić ich szczelność, na przykład podczas deszczu lub polewania dachu wodą. W razie zaobserwowania przecieków trzeba naprawić uszkodzone miejsca. Zimą w czasie mrozu mogłyby się w tych miejscach tworzyć sople.
Jeżeli w rynnach jest zamontowany system przeciwoblodzeniowy, trzeba sprawdzić stan zasilającej go instalacji elektrycznej.
Warto także skontrolować wszelkie wpusty kanalizacji deszczowej, zwłaszcza na dachach, tarasach i balkonach – oczyścić je, sprawdzić drożność i szczelność, a gdy są podgrzewane – również stan doprowadzonej do nich instalacji elektrycznej.

Kanalizacja

Bardzo ważnym elementem poprawnie działającej instalacji kanalizacyjnej jest wywiewka, czyli rura wyprowadzona z szamba, zwykle z dala od okien, często zamaskowana roślinami lub elementami małej architektury. Wywiewka musi być zawsze drożna, nawet po obfitych opadach śniegu. W przeciwnym razie wyziewy z kanalizacji będą się przedostawały do domu, co jest nie tylko nieprzyjemne, ale nawet może być przyczyną złego samopoczucia mieszkańców.

Kominy

W zimie na wewnętrznej powierzchni metalowych kominów skrapla się para wodna. Jeżeli komin jest wyposażony w króciec do odprowadzania skroplin połączony rurką igelitową z kanalizacją, należy sprawdzić jej szczelność i w razie potrzeby udrożnić ją. Unikniemy w ten sposób zawilgocenia ściany kominowej.
Instalacja wentylacyjna i kominy powinny być raz w roku kontrolowane przez uprawnionego kominiarza. We własnym zakresie można sprawdzić czystość i drożność kratek wentylacyjnych, a jeżeli przepływ powietrza w kanałach jest wymuszany przez zainstalowane w nich wentylatory, także ich stan. Przed sezonem należy otworzyć wyczystkę komina i usunąć z niej nagromadzoną sadzę.

Brama wjazdowa i furtka

Należy nasmarować wszystkie elementy ruchome i ślizgowe, oczyścić i nasmarować połączenia śrubowe, ewentualnie je dokręcić. Jeżeli brama jest otwierana automatycznie, trzeba skontrolować jej napęd. Brama powinna się otwierać bez oporów i zacięć. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości najlepiej wezwać serwis. Pamiętajmy, że brama, która już jesienią sprawia kłopoty, zimą może całkiem odmówić posłuszeństwa.
Sprawdzamy też działanie domofonu. Elektromagnes w zamku może zostać zablokowany przez zanieczyszczenia, więc trzeba go oczyścić. Należy nasmarować (smarem grafitowym lub wazeliną techniczną) części ruchome i sprawdzić połączenia elektryczne. Często styki są zaśniedziałe i wymagają oczyszczenia.

Brama garażowa

Kontrolujemy zamocowanie bramy, dokręcamy poluzowane śruby i sprawdzamy, czy rolki nie są zatarte. Smarujemy elementy ruchome olejem maszynowym niezawierającym żywic i kwasów, a jeśli brama jest wyposażona w napęd elektryczny, próbujemy, czy otwiera się bez oporów i zacięć. W napędach z paskiem zębatym można sprawdzić naciągnięcie paska – nie powinien być mocno naprężony ani luźno zwisać. W razie wątpliwości należy skorygować naciąg lub wezwać serwisanta.
Zimą bramy otwierają się z większymi oporami, dlatego warto je wcześniej skontrolować i poddać bieżącej konserwacji.

Drzwi i okna

Należy sprawdzić, czy wszystkie drzwi i okna otwierają się bez oporu. Jeśli nie, wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość, trzeba wyregulować zawiasy. Dotyczy to zwłaszcza dużych i ciężkich drzwi balkonowych. Części ruchome okuć okiennych należy nasmarować olejem maszynowym (niektóre okucia mają nawet wytłoczone informacje, że należy je smarować raz w roku). Można też sprawdzić i ewentualnie uzupełnić ubytki uszczelek w drzwiach i oknach – uniknie się w ten sposób niekontrolowanego napływu zimnego powietrza.

Zamki zewnętrzne

Zamki w drzwiach, furtkach i bramach warto nasmarować przed zimą. Można użyć do tego smaru grafitowego lub preparatu WD-40, który ma dodatkowo właściwości penetrujące i wypiera wilgoć. Włożenie klucza do prawidłowo zakonserwowanego zamka i przekręcenie go nie powinno sprawiać żadnych trudności.

Uwaga! Niektórzy producenci zamków nie zalecają smarowania swoich produktów. Sprawdźmy to, zanim zabierzemy się do pracy.

Gaz i elektryczność

Jeżeli mamy dostęp do skrzynki elektrycznej i gazowej (czasem mogą go mieć jedynie pracownicy zakładu energetycznego), można je otworzyć i w razie potrzeby oczyścić z liści, pajęczyn, martwych owadów itp. W skrzynce elektrycznej mogą się znajdować tradycyjne bezpieczniki, które zwłaszcza w zimie, przy zwiększonym poborze prądu, mogą ulec przepaleniu. Zawsze warto mieć w domu zapasowe. Na wszelki wypadek lepiej mieć pod ręką numery telefonów pogotowia technicznego gazowni, zakładu energetycznego oraz zakładu wodociągów i kanalizacji. Pamiętajmy, że w razie braku prądu nie będzie działać większość nowoczesnych telefonów stacjonarnych. Pozostaną nam wówczas tylko telefony komórkowe.

W nieogrzewanych pomieszczeniach

Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka zamarznięcia wody w instalacjach poprowadzonych przez nieogrzewane pomieszczenia. Jest to najbardziej prawdopodobne w pobliżu okien i drzwi. Jeśli instalacja zasila przybory, bez których zimą można się obejść, trzeba postąpić podobnie jak w przypadku kranów ogrodowych – odciąć dopływ wody i w miarę możliwości spuścić tę, która została w rurach. Instalacja, z której chcemy przez cały czas korzystać, powinna być dobrze zaizolowana (grubość izolacji – 13-20 mm) i nieuszkodzona. Trzeba pamiętać o tym, że im mniejsza średnica rury i im rzadziej jest odkręcana woda, tym większe prawdopodobieństwo jej zamarznięcia.
Często przez nieogrzewany garaż jest poprowadzona główna rura wodociągowa zasilająca budynek, a na niej zamontowany wodomierz, filtr mechaniczny i zawory odcinające. Taka instalacja musi być dokładnie zaizolowana, bo podczas bardzo silnego mrozu i kilkudniowej nieobecności mieszkańców woda stojąca w rurze może zamarznąć. Odszukanie miejsca, w którym woda zamarzła, i jego odmrożenie jest kłopotliwe. Dobrym i stosunkowo tanim sposobem uniknięcia takiego problemu jest zainstalowanie na rurze elektrycznego kabla grzewczego, zwłaszcza w pobliżu wodomierza, filtra, zaworów odcinających i czerpalnych. Kabel można uruchamiać podczas dużego mrozu lub dłuższej nieobecności, ewentualnie można zastosować zegar sterujący, który będzie go włączał i wyłączał o ustalonych godzinach.
Jeżeli w pomieszczeniach nieogrzewanych znajdują się przybory sanitarne, istnieje ryzyko zamarznięcia wody w ich syfonach. Dotyczy to zwłaszcza misek ustępowych, których porcelanowe syfony często pękają w takiej sytuacji. Syfon należy opróżnić z wody (na przykład dużą strzykawką) i zatkać, aby nieprzyjemne zapachy z kanalizacji nie mogły się wydobywać. Można go także zalać płynem niezamarzającym, ale trzeba pamiętać, że jeśli urządzenie długo nie będzie używane, płyn odparuje.


Ze wszystkich rur narażonych na zamarznięcie trzeba spuścić wodę. Instalację podlewania ogrodu najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem.

Jeśli w rynnach są kable grzewcze, warto skontrolować stan zasilającej je instalacji elektrycznej.

Spuszczenie wody z części instalacji umożliwiają zawory odcinające zintegrowane z niewielkim zaworem spustowym.

Przy okazji przygotowań instalacji do zimy warto także oczyścić wszystkie filtry, na przykład na przyłączu wody. Trzeba też skontrolować stan izolacji, zwłaszcza na rurach z zimną wodą przechodzących przez nieogrzewane pomieszczenia.

Liście, igły i patyki wypełniające rynnę sprawiają, że woda z dachu leje się, gdzie popadnie. Kiedy przyjdzie mróz, ich usunięcie nie będzie proste.

Przed zimą powinno się też sprawdzić stan uszczelek w oknach i nasmarować okucia.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi