Co to jest sprzęgło hydrauliczne?


Co to jest i po co się stosuje sprzęgło hydrauliczne?

Sprzęgło hydrauliczne to cylindryczny zbiornik o małej średnicy i kilkakrotnie większej wysokości. Są do niego podłączone cztery rury: z jednej strony zasilająca i powrotna z kotła, z drugiej zasilająca i powrotna z instalacji grzewczej. Sprzęgło stosuje się, by rozdzielić obieg wody przez kocioł od obiegu wody przez instalację grzewczą. Wielkość przepływu w każdym z obiegów może być wtedy inna. W zbiorniku (sprzęgle) następuje wymieszanie strumieni z obydwu obiegów. Aby rzeczywiście miało miejsce, wewnątrz jest zamontowana perforowana przegroda zaburzająca strumienie. Zbiornik musi mieć odpowiednio dużą średnicę (większą od średnicy rur w instalacji), aby woda przepływała przez niego z mniejszą prędkością (zalecana to 0,1-0,15 m/s).
Sprzęgło hydrauliczne stosuje się w instalacjach, w których optymalna wielkość przepływu wody przez kocioł różni się od wielkości przepływu przez obieg grzewczy. Może to mieć miejsce, gdy w instalacji grzewczej zaprojektowanej na parametry wody 90/70°C (Δt = 20 K) stary kocioł zostanie zastąpiony nowym, pracującym optymalnie przy mniejszej różnicy temperatury zasilania i powrotu (na przykład 15 K). Wtedy do przetransportowania tej samej ilości ciepła jest potrzebny większy strumień wody niż ten, dla którego zaprojektowano instalację. Zastosowanie sprzęgła sprawia, że większy strumień przepływa tylko w obiegu między kotłem i sprzęgłem, a pozostała część instalacji działa tak jak dotychczas.
Sprzęgło znajduje także zastosowanie w instalacjach z ogrzewaniem podłogowym, w których różnica temperatury między zasilaniem i powrotem wynosi na przykład 10 K, a optymalna różnica temperatury dla kotła to 15 K. W takiej sytuacji może się okazać, że maksymalny strumień wody przepływającej przez kocioł jest niewystarczający, i właśnie wtedy rozwiązaniem problemu jest zastosowanie sprzęgła hydraulicznego.


Może być też ono pomocne, gdy charakterystyka pracy pompy obiegowej standardowo zamontowanej w kotle jest niedopasowana do charakterystyki instalacji. We wszystkich opisanych przypadkach ze sprzęgła do każdego z obiegów jest pobierana taka ilość wody, jaka jest w nim potrzebna. Oczywiście w każdym obiegu musi się znaleźć osobna pompa obiegowa.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi