Czy mróz zniszczył fundamenty?


Zbudowałem dom z piwnicą posadowiony na głębokości 1,8 m. Grunt pod domem to ciężki żwir i glina rozmieszczone pasami. Aby podczas dalszych prac nie chodzić w błocie, wewnątrz budynku bezpośrednio na gruncie ułożyłem warstwę chudego betonu grubości 6-10 cm. Dom nie jest jeszcze obsypany, dlatego mimo ułożonej izolacji przeciwwilgociowej i drenażu woda dostaje się pod budynek. Po mrozach ułożony na glinie chudy beton pękł i podniósł się. Ławy są jednak nienaruszone. Co mam zrobić?

Chudy beton popękał z powodu powstania wysadzin, czyli pęcznienia nasiąkniętego wodą, zamarzającego gruntu. Po wykończeniu budynku i rozpoczęciu eksploatacji woda w gruncie pod piwnicą nie zamarznie, nawet jeśli pomieszczenia nie będą ogrzewane – zagłębienie jej na 1,8 m wyklucza bowiem przemarzanie gruntu.

Z pracami naprawczymi trzeba poczekać do wiosny. Wtedy będzie można ocenić, jak duże są trwałe pionowe przemieszczenia poszczególnych fragmentów płyty. Jeśli są nieduże – maksymalnie kilkumilimetrowe – na płycie będzie można ułożyć hydroizolację bez dodatkowych zabiegów. Gdy przemieszczenia będą większe lub jeżeli płyta popękała na wiele części (o polach mniejszych niż kilka metrów kwadratowych), konieczne będzie wykonanie dodatkowej warstwy gładzi cementowej. Nad najbardziej uniesionymi fragmentami płyty nowa warstwa musi mieć minimum 3 cm grubości. Dopiero na nowym podkładzie można ułożyć hydroizolację.


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi