Czy nie płacę za dużo za wode?


za wodę i kanalizację zauważyłem, że płacę za taką samą ilość odprowadzanych ścieków co zużytej wody (to znaczy za 10 m³ wody i 10 m³ ścieków). Kilka lat temu czytałem w Muratorze odpowiedź na podobne pytanie i tam była mowa o jakimś procencie ścieków w stosunku do zużytej wody. Czy są na to przepisy, a jeżeli tak, to za jaki okres wstecz mogę dochodzić ewentualnej nadpłaty?
Opłata za wodę, podobnie jak opłata za odprowadzane do kanalizacji ścieki, jest naliczana na podstawie wskazań wodomierza. Jej wysokość jest ustalana przez lokalny zakład wodociągów i kanalizacji. Niekiedy do ustalenia ilości odprowadzonych ścieków zakłady wodociągowe posługują się współczynnikiem zmniejszającym równym 0,9 (ilość ścieków oblicza się wtedy przez pomnożenie ilości zużywanej wody przez 0,9), jednak częściej przyjmuje się, że ścieków jest tyle samo, co zużytej wody. Tak jest zapewne w Pana przypadku i nie ma mowy o nadpłacie.
Naliczanie opłat za ścieki na podstawie zużycia wody (1:1) może być krzywdzące zwłaszcza w tych gospodarstwach domowych, gdzie wodą z wodociągu intensywnie podlewa się rośliny w ogródku. W takiej sytuacji warto rozważyć na przykład zbieranie wody deszczowej i wykorzystywanie jej do tego celu.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi