Czy potrzebne jest pozwolenie na studnię


Chcę na mojej działce wykopać studnię o głębokości nieprzekraczającej 30 metrów. Czy potrzebuję to gdziekolwiek zgłaszać? Słyszałam, że takie studnie są wyjęte spod prawa wodnego i górniczego, ale może jednak podlegają innym przepisom?
Budowa studni kopanej (także studni rurowej głębinowej) wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W świetle Prawa budowlanego studnię należy zakwalifikować jako budowlę, natomiast zgodnie z Prawem wodnym studnia jest urządzeniem wodnym służącym do poboru wód podziemnych.
Z uzyskania pozwolenia na budowę zwolnione zostało wykonanie obudowy ujęć wód podziemnych (art. 29 ust. 2 pkt 10 Prawa budowlanego), a to oznacza, że dla realizacji takich robót studnia już musi istnieć. Wykonanie obudowy wymaga jednak zgłoszenia. Aby wybudować nową studnię, trzeba uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
Przepisy prawa wodnego mówią, że wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, jednak ustawa przewiduje wiele wyjątków od tej zasady. I tak, zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest wykonanie studni o głębokości do 30 m przeznaczonej do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania (to znaczy dla zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego) w ilości nieprzekraczającej 5 m³ na dobę. Jeśli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, niezbędne będzie pozwolenie wodnoprawne, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Planując budowę studni, należy pamiętać o przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które regulują usytuowanie studni od innych obiektów budowlanych oraz sposób wykonania w celu zapewnienia odpowiedniej szczelności

Podstawa prawna:-  ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r.nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
-  ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.