Czy warto inwestować w regulację pogodową?


W najbliższym czasie zamierzam kupić kocioł gazowy, ale jeszcze nie zdecydowałem jaki. Odwiedziłem kilka punktów sprzedaży i niemal wszędzie sprzedawcy namawiali mnie na kupno kotła z regulatorem pogodowym. Jeszcze się waham, bo to przecież spory wydatek, a nie mam pewności, czy to rzeczywiście przyniesie jakieś korzyści, czy chodzi po prostu o to, żeby sprzedać mi droższy produkt?
Jednym z kryteriów wyboru dobrej jakości kotła jest odpowiedź na pytanie, czy jest on przystosowany do pracy z regulatorem pogodowym. Jest to tym ważniejsze, im większa instalacja centralnego ogrzewania ma być przez ten kocioł zasilana.
W przypadku małych domów jednorodzinnych, zwłaszcza nowych, zbudowanych zgodnie z obowiązującymi wymogami, czyli mających dobrą izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych, dopuszcza się zastosowanie regulacji tak zwanej quasi-pogodowej.
Oba typy regulacji (pogodowa i quasi-pogodowa) mają takie samo zadanie – jak najszybciej reagować na zmienne warunki panujące na zewnątrz ogrzewanego budynku.
Zasadą regulacji quasi-pogodowej jest wykorzystanie powtarzalności temperatury występującej w ciągu doby i w ciągu tygodnia w okresie sezonu grzewczego. Regulator quasi-pogodowy „pamiętający” ustawienia takich średnich wartości temperatury płynnie reguluje temperaturę wody wychodzącej z kotła, bez konieczności montażu czujki temperatury zewnętrznej.
System ten jest pewnym uproszczeniem opierającym się na danych statystycznych pomiaru temperatury i może być zawodny w przypadku anomalii pogodowych. W domach o dobrej izolacyjności cieplnej kocioł ma pewien czas na „naprawienie” swojego błędu. Jeśli jednak dom jest „zimny” (ma kiepską izolację cieplną), mieszkańcy mogą odczuwać dyskomfort. 
Najdoskonalszy ze znanych sposobów regulacji centralnego ogrzewania – regulacja pogodowa – wymaga zamontowania czujki temperatury zewnętrznej. Czujnik powinien być zamontowany na elewacji północnej lub w ostateczności na północno-wschodniej z dala od okapów, źródeł ciepła i chłodu, okien i drzwi.
Regulacja pogodowa dostosowuje temperaturę wody na wyjściu z kotła do aktualnej temperatury zewnętrznej. Krzywa będąca obrazem graficznym tej zależności w układzie współrzędnych nazywa się krzywą grzania.
Krzywa grzania może być przesuwana i nachylana pod różnym kątem. Służą do tego potencjometry na regulatorze pogodowym. Zwykle są one niedostępne dla użytkownika. Ewentualne korekty powinny być dokonywane przez serwisanta.
Jeśli układ regulacji pogodowej zostanie uzupełniony o czujnik temperatury wewnętrznej(termostat pokojowy zamontowany w tak zwanym pomieszczeniu reprezentatywnym, to znaczy takim, w którym temperatura będzie dla kotła najważniejsza), ewentualna korekta zaprogramowanej krzywej grzania będzie automatyczna. Jeżeli nie będzie możliwe utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniu przy aktualnie ustawionej krzywej grzania, regulator samoczynnie „przejdzie” na krzywą o większym pochyleniu, czyli o wyższej temperaturze.
Działanie regulacji pogodowej ma za zadanie utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu przy jak najniższej temperaturze na wyjściu z kotła. Wynikiem tego jest spokojniejsza, bardziej ekonomiczna praca kotła.
Zastosowanie regulacji pogodowej w nowo projektowanej instalacji lub doposażenie w taki regulator instalacji istniejącej zaowocuje obniżeniem kosztów ekploatacyjnych systemu grzewczego.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi