Czym zastąpić eternit?


sobie gorsze pokrycie dachu niż eternit. Każda zamiana będzie korzystna. Ale odpowiedź na pytanie, która będzie optymalna, nie jest już taka prosta. Kryteria wyboru mogą być bowiem bardzo różne...


Zakończyła się nasza akcja „Dom bez azbestu – bezpieczny i zdrowy”. Jej namacalnym efektem są trzy bezpieczne, zdrowe dachy nad głowami naszych laureatów. Innym, mniej namacalnym – choć na pewno nie mniej ważnym – jest przekonanie wielu tysięcy rodzin żyjących pod eternitowymi dachami o konieczności usunięcia płyt zawierających azbest. Świadczą o tym choćby listy przysłane na nasz konkurs. Do tych wszystkich, którzy muszą się uporać ze zmianą swojego dachu na zdrowy, kierujemy artykuł będący podsumowaniem naszej akcji. Kryteria wyboru nowego pokrycia mogą być bowiem różne: cena, trwałość bądź czas potrzebny na przeprowadzenie prac. Poza tym ocena poszczególnych materiałów pokryciowych zmienia się w zależności od dachu, na którym mają być ułożone.

Najważniejszy pierwszy krok
Podstawowe kryterium wyboru nowego pokrycia to stan więźby. Wprawdzie w pełni można ocenić jej kondycję dopiero po zdjęciu eternitu, bo wtedy będą widoczne wszystkie ewentualne przegnicia i odkształcenia, jednak już podczas wstępnych oględzin od strony strychu można stwierdzić, czy przekroje oraz rozstaw krokwi umożliwiają ułożenie cięższego niż eternit pokrycia i ewentualne docieplenie dachu.
Niekiedy konstrukcja więźby jest tak słaba, że nie można jej dociążyć nawet warstwą ocieplenia i strych musi pozostać nieużytkowy.
Wstępnie więźbę może ocenić przed­stawiciel firmy, która ma usunąć azbest. Jednak jego pozytywna opinia wystarczy tylko wtedy, gdy nowe pokrycie nie będzie cięższe niż obecne. Jeśli zamierzamy dociążyć konstrukcję, więźbę powinien obejrzeć konstruktor i po wykonaniu obliczeń wydać na piśmie opinię na temat możliwego dociążenia dachu. Czasami wystarczy wzmocnić konstrukcję więźby przez dodanie kilku krokwi i zastrzałów, by udźwignęła większy niż do tej pory ciężar. Jednak konstruktor powinien szczegółowo opisać konieczne wzmocnienia.

Uwaga! Gdy konstrukcja więźby nie pozwala na położenie cięższego pokrycia niż eternit i na dachu nie ma deskowania, można zastosować blachodachówkę albo sztywne poszycie z papą. Jeżeli pod eternitem jest sztywne poszycie, nowym pokryciem może być nie tylko blachodachówka czy papa, ale także blacha płaska, falista, trapezowa.
O tym, ile może ważyć pokrycie, pisaliśmy w artykule Druga młodość dachu. Zmieniamy eternit na nowe pokrycie (Murator 6/2006, s. 132).

Cała prawda o więźbie

Po zdjęciu eternitu konieczne są szczegółowe oględziny. Widoczne wtedy będą nie tylko ewentualne przegnicia drewna, ale także wypaczenia elementów i ich obluzowane połączenia. Naprawa więźby jest pracochłonna – wszystkie przegniłe, zagrzybione albo porażone przez owady fragmenty trzeba będzie usunąć. Aby to zrobić, najpierw należy je odciążyć – podpierając sąsiadujące z nimi elementy nośne. Dopiero po ich podstemplowaniu można wyciąć uszkodzony drewniany fragment i wstawić nowy, łącząc go z istniejącą konstrukcją za pomocą złączy ciesielskich.
Bardzo często konstrukcja więźby jest wykrzywiona – krokwie są ugięte. Nie znaczy to jednak, że odkształcone krokwie trzeba od razu usunąć. Jeżeli są zdrowe, wystarczy je wyrównać, przykręcając do starych krokwi z dwóch stron krawędziaki 5 x 12 cm (należy je przykręcać śrubami co 40-50 cm). Nawet jeżeli krokwie były wcześniej wyrównywane w ten sposób, można ponownie zastosować tę metodę.
Łatwiejszym sposobem od wyrównywania wszystkich krokwi jest zastosowanie podkładek pod kontrłaty lub łaty i zniwelowanie nierówności.

Uwaga! Jeśli dach jest nierówny, a nam zależy na szybkim przeprowadzeniu prac, najlepiej się zdecydować na pokrycie, które wymaga mocowania łat i kontrłat, na przykład blachodachówkę, dachówkę cementową czy ceramiczną. Wyrównywanie całego dachu pod sztywne poszycie, na którym ma być ułożona papa, dachówka bitumiczna czy blacha płaska, będzie znacznie bardziej praco-, a przez to także czasochłonne.

Kształt dachu a nowe pokrycie

Skomplikowany kształt połaci często bardziej podwyższa cenę nowego pokrycia, niż proporcjonalnie wynikałoby to z jego powierzchni. O ile cena pokrycia z dachówki bitumicznej czy papy rośnie proporcjonalnie, o tyle wybierając na przykład blachodachówkę czy dachówkę ceramiczną, należy się liczyć z większym wzrostem kosztów. Może to być spowodowane większmi stratami materiałów pokryciowych albo wyższą ceną elementów do zadań specjalnych – na przykład gąsiorów czy dachówek krawędziowych.
Przy dachu czterospadowym straty spowodowane docinaniem materiałów pokryciowych są różne – najwyższe przy układaniu blachodachówki. Jeżeli na dachu nie ma lukarn, przez docinanie arkuszy blachy stracimy około 10% materiału. Gdy są lukarny – nawet 20%.
Jeśli natomiast zdecydujemy się na ułożenie na czterospadowym dachu dachówki ceramicznej lub cementowej, straty materiału spowodowane docinaniem wyniosą kilka procent (3-5% zależnie od wielkości dachówki. Z reguły im jest ona większa, tym większe będą także straty).
Decydując się na ułożenie dachówki ceramicznej na dachu cztero­spadowym, trzeba pamiętać, że każda krawędź na połączeniu połaci wymaga zamontowania gąsiorów, które zwiększają cenę pokrycia.Metr gąsiorów ceramicznych (razem z taśmą kalenicową) kosztuje 70-80 zł (podczas gdy metr gąsiorów z blachodachówki – około 30 zł). Przykładowo długość obróbek grzbietu i kalenicy wykonywanych na dachu czterospadowym domu o podstawie 12 x 8 m, przy kącie nachylenia połaci 45° wynosi 36 m.


Pułapki

Wymieniając pokrycie dachu, trzeba być przygotowanym na przykre niespodzianki. Nie sposób przed zdjęciem eternitu dokładnie przewidzieć zakresu prac przygotowawczych.
Po jego usunięciu przekonamy się nie tylko, jaki jest stan więźby, ale też drewnianych belek stropowych i kominów poniżej kalenicy. Dlatego trzeba być przygotowanym na wydłużenie czasu wymiany pokrycia i dodatkowe koszty prac naprawczych. Zazwyczaj firmy, które je wykonują, żądają zapłaty za dniówkę pracy najczęściej 240-330 zł.
A naprawa może trwać tydzień lub nawet dwa tygodnie.
Zakres prac przygotowawczych to jedyna niewiadoma. Poza nim na rozsądnego inwestora nie czyhają już żadne pułapki.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi