Dlaczego ściana pęka.


Na ścianach mojego domu wybudowanego z betonu komórkowego pod oknami pojawiły się rysy. Wykonawca twierdzi, że tak się dzieje w wielu domach. Jakie są tego przyczyny? Czy można temu zaradzić?

Przyczyny pojawienia się rys w strefie podokiennej mogą być różne. Praktycznie każdy mur się rysuje, ale jest to najbardziej widoczne na ścianach jednowarstwowych z cienkimi (klejonymi) spoinami. Najczęściej jest to wynik skurczu muru zmieniającego wilgotność i temperaturę.
W zależności od rodzaju betonu komórkowego skurcz może mieć wartość od 0,3 do nawet 1 mm na długości 1 m. Większe wartości występują w betonie komórkowym z popiołów lotnych.
W murach z tradycyjnymi grubymi spoinami bardzo cienkie rysy pojawiają się praktycznie w każdej spoinie, ale tradycyjny tynk grubości 1,5 cm (zawierający wapno) sprawia, że są niezauważalne.
W murach z nowoczesnych elementów z profilowanymi powierzchniami spoiny pionowe nie są wypełniane zaprawą. Niestety, obecnie bardzo często podczas wznoszenia murów nieprawidłowo przewiązuje się elementy w kolejnych warstwach. Bez trudu można znaleźć pionowe przekroje, w których znajdują się przede wszystkim niewypełnione spoiny! W takich miejscach zawsze powstają rysy.
Mur bardzo dobrze przenosi naprężenia ściskające, o wiele słabiej zaś – rozciągające. Wokół otworów okiennych występują zazwyczaj duże pionowe siły ściskające od stropu, ścian wyższych kondygnacji i dachu. Natomiast nad i pod otworami występują siły rozciągające i jest duże niebezpieczeństwo pojawienia się rys – tym większe, im większe (dłuższe) są otwory okienne i niższa ściana pod oknem. Mur osłabia również wykonanie pod oknem wnęki na grzejniki.

Jak temu zapobiec

W praktyce bardzo często niekorzystne zjawiska występują równocześnie. Dlatego już podczas budowy warto wzmocnić strefę podokienną, układając w jednej lub dwóch najwyższych spoinach zbrojenie z cienkich prętów.
Ryzyko powstania rys zmniejsza również wypełnienie zaprawą spoin pionowych we fragmencie muru pod otworem. Nie należy stosować zbyt mocnej zaprawy (dotyczy to szczególnie cienkowarstwowych zapraw klejowych).
Dobrym rozwiązaniem jest wzmocnienie tynku nie tylko w narożach otworów, ale także na całej powierzchni elewacji siatką z włókna szklanego.

Rysy w strefie podokiennej


Przykładowy przebieg rys w strefie podokiennej.

Rysy w murze z cienkimi (klejonymi) spoinami poziomymi i pionowymi połączeniami na wpust i wypust

Rysy w murze z tradycyjnymi spoinami pionowymi i poziomymi.
                                            
Zapobieganie rysom

Miejsca występowania naprężeń rozciągających i ściskających wokół otworu okiennego          
Prawidłowo wykonane wiązania w murze.

Mur z nieprawidłowymi wiązaniami bloczków.
Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi