Docieplać czy nie?


Ze wskazań licznika wynika, że do ogrzania domu w ciągu roku zużyłem 2700 m³ gazu GZ35. Czy na podstawie tej informacji można stwierdzić, jakie jest zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania tego domu? Jestem ciekawy, czy dom można uznać za ciepły, czy też warto go jeszcze docieplić.

Znając roczne zużycie gazu, łatwo można obliczyć roczne zużycie energii do ogrzewania. Z informacji o gazie ziemnym wynika, że z jednego metra sześciennego gazu GZ35 można otrzymać około 6,7 kWh energii (mówi o tym wielkość zwana wartością opałową). Uwzględniając jeszcze sprawność instalacji grzewczej (można przyjąć, że nowoczesna instalacja ma sprawność 90%), otrzymujemy wynik: 2700 x 6,7 x 0,9 = 16 281 kWh.
Jest to roczne zużycie energii do ogrzewania pańskiego domu. Chcąc porównać je ze wskaźnikiem zapotrzebowania na energię, o którym mowa w polskich przepisach, trzeba tę wartość podzielić przez powierzchnię domu. Jeśli wynik mieści się w przedziale 90-120 kWh/m2, to znaczy, że dom spełnia aktualne wymagania dotyczące ochrony cieplnej. Za dobrze ocieplone uznaje się domy, dla których ten wskaźnik jest mniejszy niż 70 kWh/m².
Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że do obliczenia teoretycznego wskaźnika zapotrzebowania na energię przyjmuje się pewne założenia, jak choćby określoną wartość temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Wynik uzyskany na podstawie rzeczywistego zużycia gazu może się znacznie różnić od wskaźnika teoretycznego, który oblicza się przede wszystkim dla porównania cech różnych budynków w takich samych warunkach – tak jak w przypadku informacji o zużyciu paliwa przez samochody podawanych przez ich producentów według określonej normy.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi