Dom na gaz. Montaż instalacji zbiornikowej


Gaz płynny nie jest paliwem najtańszym, ale za to bardzo wygodnym. Wybierają go na ogół ci, którzy liczą na to, że w niedalekiej przyszłości do ich działki zostanie doprowadzony gaz ziemny.

Propan jest jednym z najpopularniejszych paliw. Wykorzystuje się go do zasilania urządzeń grzewczych i gotowania. Wielu inwestorów wybiera go jako paliwo tymczasowe, do chwili gdy na działkę zostanie doprowadzony tańszy gaz ziemny. Jest to rozsądne wyjście, bo całą instalację w domu wykonuje się tak samo jak dla gazu ziemnego, również wszystkie urządzenia są takie same. Przestawienie kuchenki i kotła z jednego paliwa na drugie kosztuje mniej niż 200 zł.
 Rozwiązanie to ma wiele zalet, jak choćby wolne miejsce na działce, możliwość korzystania przez cały rok z tańszej od samego propanu mieszaniny propanu z butanem i większe bezpieczeństwo, ale ze względu na wyższy koszt inwestycji raczej się nie opłaca, jeśli zbiornik będzie potrzebny tylko przez kilka miesięcy czy nawet przez dwa-trzy lata. No, chyba że kogoś stać...

Podpisz tylko umowę

Rozpocząć trzeba od wyboru firmy, która dostarczy nam zbiornik i wykona instalację zewnętrzną. Dostawcy gazu oferują dzierżawę zbiornika lub jego użyczenie za kaucją w zamian za podpisanie umowy, w której zobowiązujemy się do zakupu u nich określonej ilości gazu. Zwykle możliwe jest negocjowanie warunków umowy – w zależności od wielkości zobowiązania są ustalane opłaty za dzierżawę. Oprócz dzierżawy zbiornika umowa obejmuje zazwyczaj montaż instalacji gazowej. Opłaty dzierżawne pokrywają koszty amortyzacji, serwisu i wymaganych przepisami rewizji zbiornika przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
Ponieważ oferty dostawców gazu wciąż się zmieniają i są dopasowywane do potrzeb konkretnego klienta, przed podjęciem decyzji trzeba poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z nimi i rozważenie wszystkich za i przeciw. Organizowane są różne promocje. Szczegółowych informacji na temat warunków umowy udzielają regionalni przedstawiciele firm sprzedających gaz.
Po podpisaniu umowy należy zlecić wykonanie projektu technicznego instalacji gazowej. Musi go opracować osoba z właściwymi uprawnieniami. Firma, z którą zawarliśmy umowę na dzierżawę zbiornika, wskaże nam uprawnionego projektanta, a koszt wykonania projektu może być wliczony w cenę montażu instalacji.

Formalności

Nie wszystko jest w stanie za nas załatwić dostawca gazu – w niektórych sprawach do urzędu musi się udać właściciel działki. Na ustawienie zbiornika nie jest potrzebne pozwolenie, jeśli ma on objętość mniejszą niż 7 m³.
Typowe zbiorniki mają 2,7 m³ (wystarczają dla urządzeń grzewczych o mocy do 30 kW), ewentualnie 4,8 m³ (dla urządzeń grzewczych o mocy do 50 kW). W tej sytuacji wystarczy zgłoszenie planowanej budowy w starostwie powiatowym.
Jeśli dla danego obszaru istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, trzeba jeszcze uzyskać z urzędu gminy warunki zabudowy na budowę zbiornika i przyłącza gazowego. W tym celu należy wcześniej złożyć wniosek uzupełniony o mapę geodezyjną do celów informacyjnych, z naniesioną lokalizacją zbiornika.
Na podstawie uzyskanych warunków zabudowy wykonuje się projekt instalacji zbiornikowej, który dołącza się do zgłoszenia budowlanego. Jeśli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia nie otrzymamy decyzji administracyjnej o jego odrzuceniu, możemy przystąpić do prac.
Pozwolenie na budowę jest za to potrzebne do wykonania instalacji gazowej. Dlatego przed rozpoczęciem prac, podobnie jak w przypadku budowy domu, trzeba wystąpić do urzędu o wydanie dziennika budowy i powołać kierownika budowy.

Bezpieczeństwo

Aby zbiornik był bezpieczny, musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa i zawór wypływu. Zawór bezpieczeństwa chroni zbiornik przed wybuchem na skutek nadmiernego wzrostu ciśnienia gazu, które rośnie, kiedy w zam-kniętej instalacji zbiornikowej wzrasta temperatura. Z tego powodu zbiornika nie można napełniać więcej niż do 85% całkowitej pojemności. Gdy temperatura otoczenia wzrośnie, rozszerzenie gazu nie spowoduje wtedy wzrostu ciśnienia w zbiorniku. Także z uwagi na niebezpieczeństwo wzrostu ciśnienia zbiorniki maluje się na biało – nagrzewają się wtedy najmniej, bo biała farba w największym stopniu odbija promieniowanie słoneczne. Zawory bezpieczeństwa przewidziane są na wypadek sytuacji awaryjnej, na przykład pożaru.
Zawór nadmiernego wypływu jest zamontowany w miejscu podłączenia do zbiornika rury transportującej gaz. W razie gwałtownego wypływu gazu, który na ogół jest spowodowany rozszczelnieniem instalacji, zawór się zamyka.
Istotnym elementem instalacji jest uziemienie zbiornika. W tym celu zakopuje się wokół niego pętlę z miedzianego drutu lub ze stalowej taśmy (bednarki), którą łączy się ze zbiornikiem.
Gaz płynny jest cięższy od powietrza, dlatego w kotłowni tuż przy samej podłodze musi się znaleźć otwór, przez który w razie wycieku gaz będzie mógł wydostawać się na zewnątrz.

Bezpieczne odległości

Przepisy nakazują, aby zbiornik na gaz płynny był usytuowany w odpowiedniej odległości od elementów budowlanych, takich jak: budynki mieszkalne, ogrodzenie nieruchomości, elektryczna linia napowietrzna, studzienki wodociągowe i kanalizacyjne bez zasyfonowania. Minimalne odległości zbiornika od budynków oraz ogrodzeń mogą być o połowę mniejsze, jeśli wybuduje się między nimi ściankę oddzielającą o odporności ogniowej 120 minut.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi