Dookoła drzewa


Drzewa dają cień, są schronieniem dla ptaków, poprawiają mikroklimat ogrodu, sprawiają, że działka jest bardziej atrakcyjna. By urosły, trzeba czekać wiele lat, dlatego te, które już są, należy otoczyć szczególną troską. Nawet jeżeli rosną w miejscach, w których mogą sprawiać kłopot.
1. Drzewo i oczko wodne

Jeśli znajdują się blisko siebie, a zbiornik jest uszczelniony folią, kłopot mogą sprawiać korzenie drzewa, ponieważ w miarę wzrostu będą na nią napierać, co może doprowadzić do jej uszkodzenia. Trzeba więc zadbać o bezpieczną odległość, którą wyznacza rzut korony drzewa. Jeżeli jest planowane bliskie sąsiedztwo rośliny i zbiornika wodnego, warto między nimi wykonać betonowe wzmocnienie. Trzeba jednak pamiętać, że nie może się ono znajdować w mniejszej odległości od osi pnia, niż wynosi jego dwukrotny obwód mierzony na wysokości 1,3 m. Oznacza to, że jeżeli drzewo ma metr obwodu, nie należy robić wykopu w odległości mniejszej niż 2 m od osi jego pnia. W przypadku drzew liściastych problemem pozostaną jednak spadające jesienią do wody liście, które trzeba będzie systematycznie wyławiać lub usuwać z rozpiętej nad wodą siatki. Jeżeli zostaną w stawie, opadną na dno i zgniją, zanieczyszczając wodę. Jest to groźne w małych zbiornikach, w których nie zachodzą procesy samooczyszczania wody.


2. Drzewo i ogrodzenie

Zdarza się, że drzewo rośnie na granicy działki lub tuż obok niej. Wtedy narażone jest na uszkodzenie w trakcie budowy ogrodzenia. Uszkodzenie korzeni zbyt blisko pnia, nawet jeżeli doszło do niego tylko z jednej strony rośliny, może się zakończyć jej obumarciem. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że zostaje zaburzona równowaga między częścią nadziemną a podziemną drzewa. Niebezpieczne jest przesuszenie korzeni, do którego dochodzi, gdy prace ziemne są prowadzone w okresie wegetacji i korzenie długo pozostają odsłonięte, oraz ich zainfekowanie mikroorganizmami chorobotwórczymi. Porażone korzenie powoli zamierają i postępująca choroba prowadzi do zasychania rośliny.
Poza tym podcięte z jednej strony drzewo może się przewrócić już w czasie niezbyt silnego wiatru. Dlatego nie powinno się prowadzić żadnych prac ziemnych w obrębie grubych korzeni, które znajdują się od osi pnia w odległości mniejszej niż wynosi jego dwukrotny obwód mierzony na wysokości 1,3 m.
Drzewo, które rośnie na granicy działki, można ominąć, budując obok niego ogrodzenie bez fundamentu, albo odsunąć parkan od rośliny na wymaganą odległość. Ale nawet wtedy prace ziemne trzeba prowadzić ostrożnie i szybko, żeby nie przeschły korzenie.

3. Drzewo i zmiana poziomu gruntu

Właściciele działek, chcąc urozmaicić ich przestrzeń, często modelują teren, usypując pagórki. Podwyższenie gruntu zbyt blisko drzewa może się jednak skończyć jego stopniowym zamieraniem. Dzieje się tak, ponieważ dodatkowa warstwa ziemi pogarsza wymianę gazową między atmosferą a glebą, w której znajdują się korzenie. Brak tlenu prowadzi do ich duszenia się i powolnego obumierania. Konsekwencją jest schnięcie rośliny. Dlatego wzniesienie powinno być usypane poza zasięgiem głównych korzeni, najlepiej w odległości od pnia nie mniejszej, niż sięga korona drzewa. Skarpę wokół drzewa można umocnić murkiem oporowym lub jeżeli jest miejsce – uformować łagodny stok. Bez ujemnych następstw można obsypać drzewo jedynie 10-15-centymetrową warstwą ziemi, jeżeli rośnie ono na glebie ciężkiej (na przykład gliniastej), a 20-30-centymetrową na glebie lekkiej (na przykład piaszczystej).

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi