Doprowadzenie powietrza do kotłowni


Jak powinno wyglądać napowietrzenie kotłowni (tak zwana zetka), w której źródłem ciepła jest stojący kocioł żeliwny z otwartą komorą spalania zasilany gazem ziemnym lub propanem-butanem? Z jakiego materiału zrobić napowietrzenie i jaką powinno mieć średnicę, przy założeniu, że średnica wylotu spalin wynosi 150 mm?

Doprowadzenie powietrza do kotłowni można zrobić dopiero wtedy, gdy wiadomo już, jakim paliwem – czy gazem ziemnym, czy płynnym (propanem lub propanem-butanem) – będzie zasilany kocioł.
W pierwszym przypadku kratka nawiewna powinna się bowiem znajdować mniej więcej 30 cm nad podłogą, w drugim – przy suficie. Otwory wywiewne muszą być zamontowane odpowiednio: przy suficie – w kotłowni z kotłem zasilanym gazem ziemnym, i przy podłodze – gdy kocioł jest zasilany gazem płynnym. Powodem takiego umieszczenia przewodów nawiewnego i wywiewnego jest różna gęstość obu gazów – ziemny jest lżejszy od powietrza i w razie powstania nieszczelności w instalacji unosi się do góry, płynny opada ku podłodze.
Wentylacja nawiewna powinna zapewnić dopływ takiego strumienia powietrza, który zapewni wentylację kotłowni i prawidłowy przebieg spalania. Strumień powietrza wentylacyjnego musi wynosić co najmniej 0,5 m³/h na 1 kW mocy kotła, a strumień powietrza do spalania – 1,6 m³ na 1 kW. Oznacza to, że wentylacja nawiewna powinna zapewnić dopływ powietrza w ilości co najmniej 2,1 m³/h na 1 kW  mocy kotła. W domach jednorodzinnych ze względu na wielkość (moc) instalowanych w nich kotłów przewód wentylacyjny nawiewny (podobnie jak wywiewny) musi mieć powierzchnię przekroju równą co najmniej 200 cm² i być zrobiony z materiału o odporności ogniowej minimum 60 min.
Może więc być na przykład murowany (w ścianie, jak na rysunku) lub stalowy.
I jeszcze jedna ważna rzecz  – pomieszczenie z kotłem zasilanym gazem propan-butan (lub propanem technicznym) musi się znajdować powyżej powierzchni terenu.

Kotłownia z kotłem na gaz ziemny.

Kotłownia z kotłem na gaz płynny.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi