Ekologia w budownictwie.


Niektóre materiały, technologie budowlane są nazywane ekologicznymi, bo nie szkodzą środowisku, inne – bo sprzyjają zdrowiu człowieka. Stosowanie tworzyw sztucznych w budownictwie ma chronić lasy, drewna zaś – zapobiegać degradacji środowiska. Co jest naprawdę ekologiczne?

Pożyczone od naukowców-ekologów pojęcie dotyczące wzajemnych oddziaływań organizmów i ich środowiska służy jako pozytywne określenie wartości wielu produktów i usług. Prasa i magazyny ilustrowane pełne są haseł związanych z przyrodą, szczególnie w reklamie. Ekologia jako nauka zajmująca się „gospodarką przyrody” istnieje od 140 lat, a hasła przyrodnicze należą do praktyki marketingowej co najmniej od lat stu.
Mamy zatem miasta ogrody i domy ogrody, domy ekologiczne, naturalne, przyjazne, słoneczne, ale także energooszczędne, niskoenergetyczne, pasywne, domy zamkniętego obiegu. Mamy firmy i osiedla z przedrostkiem „eko” w nazwie. Dziś, gdy wiemy, że warto dążyć do bardziej ekonomicznego, zdrowszego i ekologicznego stylu życia, szanując zasoby naturalne, czy znajdzie się ktoś, kto nazwie swój produkt nieekologicznym?
To zapewne dobrze, że termin „ekologia” jest tak często używany. Jednak mimo częstej obecności ekologii w języku codziennym zbyt mała jest świadomość, na czym ona polega.

Człowiek i natura

Do niedawna ekologię w architekturze kojarzono przede wszystkim z oszczędnością energii. Dziś poza poszanowaniem energii obejmuje problemy związane z wodą i powietrzem (wewnętrznym i na zewnątrz), ochroną gleb. Z szeroko pojmowaną ochroną środowiska kojarzy cechy surowców, materiałów, wyrobów budowlanych, budynków. Dotyczy całego cyklu życiowego budowli, nie tylko fizycznej struktury. Prawdziwie ekologiczne myślenie wiąże się ze świadomością, że właściwie kształtowane i utrzymywane środowisko najlepiej podtrzymuje życie – przede wszystkim ludzkie – a podtrzymywanie życia jest esencją idei zrównoważonego rozwoju.
Poszukiwanie harmonii ze środowiskiem wydaje się coraz bardziej oczywiste, a ludzie, chyba w przeważającej większości, zawsze szukali bezpiecznej i „przyjaznej” formy mieszkania. Każdy, kto buduje czy kupuje dom, mieszkanie, chciałby nie tylko chronić się przed intruzami, ale też mieć widok na park, las, wodę oraz ciszę za oknem, którą zakłóca tylko śpiew ptaków. Ludzie wrażliwi na hałas i rosnący ruch samochodowy pragnęliby przenieść się do zdrowszego środowiska – na przykład wiejskiej zagrody, najchętniej w sąsiedztwie parku narodowego, z nadzieją, że na graniczącej z nimi posesji nie wyrośnie kiedyś osiedle, od którego właśnie uciekli. Deweloperowi, aby sprzedać mieszkania, często wystarczy dobra lokalizacja – las lub korzystne sąsiedztwo z obszarem niezabudowanym, niezdegradowanym, chronionym czy też z obiektem historycznym. Taką inwestycję z łatwością nazwie ekologiczną, nawet jeśli proponowana zabudowa będzie daleko odbiegać od zasad tworzenia i utrzymywania równowagi w środowisku. Tymczasem tu właśnie zaczyna się degradacja. Można powiedzieć, że człowiek więcej chce od przyrody, niż może jej dać.
Prawdziwie ekologiczne budowanie można porównać do ekologicznej żywności. W rolnictwie czy ogrodnictwie ekologicznym nie chodzi jedynie o w małym stopniu przetworzoną, zdrową dla człowieka żywność, lecz o ochronę gleb i szacunek dla krajobrazu. Sprawa jest więc złożona, bo chroniąc siebie, powinniśmy dbać o zdrowie – żywotność całego środowiska. Dom i jego otoczenie, siedlisko, dzielnica, osada czy miasto (traktowane jako ekosystemy) wymagają troski ze strony człowieka, a postulowany ekologiczny model mieszkania wiąże się nierozłącznie ze świadomie wybranym stylem życia.

Ekologia i praktyka

Polityka zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju jest wpisana do konstytucji naszego kraju. Jej podstawą powinna być ekologia kojarzona z ekonomią. Na razie jednak mamy do czynienia głównie z „ekologią żurnalową”, płytką i pozorną. Wprowadzenie prawdziwie ekologicznych rozwiązań w budownictwie wciąż napotyka istotne bariery.
Po pierwsze – wiedza na temat rozwiązań proekologicznych nie jest powszechna. Naukowcy od wielu już lat pracują nad zbiorem kryteriów – zasad budownictwa zrównoważonego. Taki zbiór nie doczekał się jednak upublicznienia. Łatwo się domyślić, że klasyfikowanie stopnia „ekologiczności” materiałów i technologii jest bardzo trudne, wymaga dużej wiedzy, odpowiedzialności i... odwagi. Szukając obiektywnych kryteriów, na przykład dotyczących wyrobów budowlanych, należy ocenić chociażby zawartą w nich ilość energii pierwotnej (czyli potrzebnej do ich wyprodukowania), pochodzenie surowca, jakości zdrowotne w całym cyklu życiowym, wartość użytkową, a także możliwość powtórnego wykorzystania.
Po drugie – panuje opinia, że ekologia w budownictwie jest droga. Aby uznać, że rozwiązania proekologiczne są „opłacalne”, należy spojrzeć na nie z ekonomicznego punktu widzenia. Konieczne jest analizowanie opłacalności w całym cyklu życiowym – nie tylko znajomość ceny materiału czy elementu wyposażenia. Paradoksalne jest to, że inwestorów poszukujących trwałości (również w sensie zrównoważonego rozwoju) i luksusu może kusić raczej wysoka niż niska cena. Wiele takich rozwiązań traktowanych jest jednak jako drogie gadżety. Nawet takie – mogłoby się wydawać najtańsze – technologie typu „low-tech”, jak budowa z gliny i ze słomy czy stosowanie trzcinowej strzechy, stają się luksusowe, szczególnie ze wzrostem popytu i wzrostem kosztów rzemieślniczej, prawie artystycznej pracy. Luksusowe są zielone dachy, które sprzedają się najlepiej nie jako przestrzeń odzyskana dla natury, ale jako tarasy czy ogrody na dachach apartamentowców. Stosowanie takich alternatywnych źródeł energii jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy wiatraki wciąż bardzo trudno uzasadnić prostym rachunkiem ekonomicznym, a wiele takich propozycji przemawia tylko do osób nastawionych idealistycznie (proekologicznie, nieracjonalnie).
Aby rozwiązania proekologiczne były dostępne, potrzeba odpowiedniego popytu, widocznej zachęty ze strony państwa czy przedsiębiorców. Takiej stymulacji na większą skalę nie ma i to oddala nas cywilizacyjnie od innych krajów.
Po trzecie – brakuje specjalistów. W Polsce nie ma wystarczającego grona osób, które byłyby w stanie zajmować się budownictwem ekologicznym, prowadząc codzienną praktykę projektową, doradczą, wykonawczą. Ekologiczne budowanie wciąż jest zajęciem niszowym mimo ekologicznych ambicji i reklamy. Na szczęście pewna część rynku powoli przestawia się jednak na rozwiązania ekologiczne nie tylko z nazwy.

Świadomość i dobre chęci

Inwestor, który chce budować ekologicznie, błądzi w nadmiarze nierzadko sprzecznych informacji i danych. Potrzebne są powszechnie dostępne i zrozumiałe dla każdego kryteria, które pozwolą na ocenę materiałów i technologii. Wiele rozwiązań zmierzających na przykład do wykorzystania odnawialnych źródeł energii to rozwiązania nie tylko kosztowne, ale często kwestionowane przez samych ekologów. Głośnym przykładem mogą być farmy wiatrowe, które rzekomo powszechnie zagrażają ptakom. Architektura ekologiczna czy też budownictwo zrównoważone to raczej spójne podejście niż zamknięty system. W czasach, gdy od każdego oczekuje się samodzielnego myślenia, to czy coś jest, czy nie jest ekologiczne, można oceniać według własnej świadomości, wiedzy czy doświadczenia. Gdy mówimy o trwałości, ciągłości, równowadze, pomocne jest odwoływanie się do wielowiekowych doświadczeń, nawiązanie do intuicji ludzi, którzy przez wieki budowali własne domy. Dotyczy to usytuowania budynku, formy, konstrukcji, użytych materiałów, zastosowania rozwiązań energo- i wodooszczędnych. Te same zasady obowiązują w makro- i mikroskali, na poziomie planowania przestrzennego i zagospodarowania pojedynczych działek. Od wyboru miejsca pod zabudowę aż po utylizację odpadów powstałych w cyklu życia całej jednostki osadniczej. Od pojedynczego budynku aż po cały region. Agresywne materiały budowlane (takie, których nie można związać z tradycją miejsca), nadmierne zagęszczenie zabudowy – przekraczanie chłonności działek i niekompensowanie przyrodzie strat spowodowanych zajmowaniem terenów i zużyciem zasobów sprawiają, że rozwiązania – nazywane w celu sprzedaży ekologicznymi – często nie są przyjazne ani dla użytkownika, ani natury.
Popularne projekty gotowe zwykle nie są w stanie zapewnić realizacji zasad budownictwa zrównoważonego. Stosowanie energooszczędnych materiałów i rozwiązań technologicznych wykorzystujących źródła energii odnawialnej jest wciąż luksusem i wymaga kompromisów (dotyczy to na przykład formy budynku). Dla bezpieczeństwa, a raczej „niezawracania sobie głowy”, inwestor, a za nim architekt, rezygnują z takich rozwiązań na rzecz kosztownych detali, marmurowych okładzin czy egzotycznego drewna podłogowego lub pozorującej ekologiczne podejście szalówki na elewacji. Jako substytut ekologii w budownictwie pociąga nas estetyka udająca prośrodowiskowe („naturalne”) rozwiązania. Nawiasem mówiąc, dla wielu budynków nie ma innej rady jak tylko obrośnięcie bluszczem, co skądinąd jest ekologiczne. Podobny problem dotyczy odprowadzania ścieków. O ile czystość, jakość i ograniczenie zużycia wody powoli stają się priorytetem, o tyle długo trzeba by szukać inwestora, który zdecyduje się na prawdziwie czyszczącą i służącą do odzysku wody korzeniową oczyszczalnię ścieków.

Budując, wpływasz na środowisko
Dotychczasowa wiedza budowlana skupiała się przede wszystkim na badaniu wpływu środowiska na budowlę i znajdywaniu najbardziej efektywnych sposobów ochrony przed negatywnymi wpływami żywiołów. Znaczenie ochrony budowli przed wilgocią, ogniem czy wiatrem rośnie może nawet bardziej w obliczu zmian i radykalnych zjawisk klimatycznych. Jednak potrzebna jest zmiana podejścia – rozwój wiedzy budowlanej „idącej w odwrotnym kierunku” – dotyczącej wpływu budowli na środowisko. Etymologia słowa ekologia („oikos” – greckie słowo oznaczające „siedlisko”) wskazuje przecież nie tylko na przyjazny stosunek środowiska do człowieka, ale również człowieka do środowiska.
Jeśli za bazę do projektowania przyjmie się walory miejsca, w którym lokalizuje się zabudowę, to zastany tam potencjał nie powinien zostać zniszczony, lecz wzmocniony. Poszanowanie środowiska naturalnego w architekturze i budownictwie powinno być warunkiem koniecznym jakości. Dziś luksusem i największym kapitałem staje się zdrowe środowisko, dążenie zaś do tego stanu powinno być dla wszystkich obowiązkiem, a nie drogim hobby.
Świadomość tego obowiązku łączy różne projekty i realizacje nurtu architektury ekologicznej. Spotkałem się z opinią, że architektura nie może być „ekologiczna”, może być tylko dobra albo zła. Można by się z tym zgodzić, pamiętając jednak, że to dzięki rozwiązaniom ekologicznym architektura staje się lepsza.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi