Gaz płynny bardziej wymagający niż ziemny


Kocioł na gaz płynny wygląda i działa identycznie jak zasilany gazem ziemnym. Jednak ze względu na właściwości gazu płynnego pomieszczenie na zasilany nim kocioł musi spełniać nieco inne wymagania niż to na urządzenie na gaz ziemny.

Powyżej poziomu terenu. Pary gazu płynnego są cięższe od powietrza. Dlatego kotłownia z kotłem na gaz płynny nie może być zlokalizowana w pomieszczeniu, którego podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu. Z zagłębionej kotłowni w razie rozszczelnienia instalacji gaz nie mógłby swobodnie wypłynąć poza budynek. Gromadziłby się przy podłodze, co w końcu mogłoby doprowadzić do wybuchu.
Bez zagłębień i otworów. Z tego samego względu w podłodze kotłowni na gaz płynny nie może być żadnych zagłębień, na przykład kanałów instalacyjnych, wpustów czy studzienek kanalizacyjnych. Jeżeli pod pomieszczeniem kotłowni jest kondygnacja podziemna, to wszystkie przejścia instalacji przez podłogę muszą być gazoszczelne.
W odległości 5 m od kotłowni na zewnątrz budynku (na przykład w sąsiednim domu) nie może być otworów do pomieszczeń z podłogą poniżej poziomu terenu.
Odpowiednia wentylacja. Pomieszczenie z kotłem musi być wentylowane. Konieczny jest otwór nawiewny, którym będzie mogło dopływać powietrze niezbędne do spalania gazu w kotle. Wielkość otworu nawiewnego zależy od mocy znamionowej kotła. Przyjmuje się, że dla kotłów na gaz płynny na każdy kW mocy potrzeba 2,1 m³/h świeżego powietrza oraz że prędkość przepływu powietrza przez otwór nie może być większa niż 1 m/s.
Po podstawieniu tych wartości do wzoru można obliczyć całkowitą powierzchnię otworu wentylacyjnego:
F = 0,0007 x Q,
W pomieszczeniu z kotłem na gaz płynny otwór nawiewny pełni jednocześnie funkcję awaryjnego otworu wywiewnego. Musi być usytuowany na równi z posadzką, aby cięższy od powietrza gaz wypłynął z kotłowni, gdy na skutek awarii nastąpi jego wyciek.
gdzie:
F – powierzchnia otworu w świetle muru [m²],
Q – moc znamionowa kotła [kW].
W przypadku pomieszczenia z kotłem na gaz płynny bardzo ważnym wymaganiem jest konieczność wykonania awaryjnego otworu wywiewnego na wysokości podłogi. Ponieważ gaz płynny jest cięższy od powietrza, to właśnie tędy będzie on wypływał z pomieszczenia w razie awarii i wycieku z instalacji. W praktyce funkcję awaryjnego otworu wywiewnego pełni właśnie otwór nawiewny, który z tego względu musi być usytuowany na równi z posadzką.
W czasie normalnej pracy kotłowni pomieszczenie też musi być wentylowane, chociażby ze względu na możliwość wydostawania się do niego spalin z kotła. Dlatego oprócz otworu nawiewno-wywiewnego przy podłodze w kotłowni musi być także kratka wywiewna wentylacji grawitacyjnej, przez którą powietrze będzie się dostawało do pionowego kanału wentylacyjnego wyprowadzonego nad dach. Kratka powinna się znajdować pod sufitem, najlepiej z tyłu kotła. Ruch powietrza w kanale wywiewnym może być wywołany jedynie naturalnym ciągiem kominowym. Zabronione jest stosowanie w kotłowni wentylacji wyciągowej mechanicznej. Kratka wywiewna nie może mieć żadnych elementów zmniejszających powierzchnię otworu wywiewnego, a jej powierzchnia powinna być o 50% większa od powierzchni przekroju przewodu wywiewnego. Minimalne wymiary kanału wywiewnego prostokątnego to 14 x 14 cm, okrągłego – Ø 15 cm.
Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia z kotłem na gaz płynny muszą mieć odporność ogniową 30 minut i być wyposażone w próg o wysokości 40 mm. Nie mogą mieć żadnych otworów.

Kotłownia na gaz płynny

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi