Gaz w bezpiecznej odległości


Czy projektując przebieg mediów na działce, można skrzyżować linię gazową z linią energetyczną? Jeśli tak, to jakie powinny być odstępy?

Przewody gazowe niskiego i średniego ciśnienia muszą być prowadzone z zachowaniem tak zwanej strefy kontrolowanej o szerokości 1 m. Linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić budynków, urządzać składów i magazynów, sadzić drzew ani prowadzić działalności, która mogłaby zagrozić trwałości rurociągu. Jeśli gazociąg jest układany równolegle do podziemnego uzbrojenia, odległość między jego zewnętrzną powierzchnią i skrajnymi elementami uzbrojenia nie może być mniejsza niż 40 cm, a na skrzyżowaniach – niż 20 cm. Te odległości można zmniejszyć, jeżeli zastosuje się płyty izolujące lub inne środki zabezpieczające.


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi