Gdy kupimy przeterminowany towar.


Kupiłem farbę malarską. Dopiero po pewnym czasie zauważyłem, że już w momencie zakupu była przeterminowana (na puszce naklejono nową datę, ale sprzedawca nic mi o tym nie powiedział). Teraz producent nie chce uznać reklamacji. Gdzie mogę przeprowadzić badanie przeterminowanej farby malarskiej?

W tym wypadku nie ma potrzeby przeprowadzania jakichkolwiek badań farby. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową, za którą sprzedawca odpowiada wobec kupującego na przewidzianych w niej zasadach, jest między innymi brak właściwości towaru, o których producent, jego przedstawiciel lub importer zapewniali w oznaczeniach umieszczonych na etykiecie lub opakowaniu. Oznaczeniem takim jest również informacja o terminie przydatności towaru do użycia.
Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową odpowiada wobec kupującego wyłącznie sprzedawca. Do niego więc należy skierować reklamację, chyba że przedsiębiorca występujący wobec konsumenta jako sprzedawca jest jednocześnie producentem towaru. W opisanej przez Czytelnika sytuacji odpowiedzialność sprzedawcy oraz obowiązek przyjęcia i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (wymiany farby na nową z aktualnym terminem przydatności) nie powinny raczej budzić wątpliwości.
W świetle prawa karnego naklejenie na dotychczasowej dacie nowej jest czynem zabronionym pod groźbą kary (przestępstwem) określonym w art. 306 Kodeksu karnego. Przepis ten mówi, że „kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji albo datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”.
„Odświeżanie” towaru poprzez nadanie mu nowej daty przydatności w miejsce starej jest działaniem celowym, świadomym, a jednocześnie przestępstwem. Dlatego też nie należy oczekiwać od sprzedawcy takiej informacji, byłoby to bowiem przyznanie się do popełnienia przestępstwa. Jeśli manipulacji z datą dokonałby producent, to niewiedza sprzedawcy o przerobieniu daty nie zwalnia go z cywilnej odpowiedzialności wobec konsumenta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Świadome wprowadzenie przez sprzedawcę do obrotu handlowego towaru z datą przerobioną przez producenta będzie natomiast traktowane jak pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa z art. 306 k.k.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi