Instalacja elektryczna w dobudowanej części domu.


Do domu parterowego, który jest użytkowany już od kilku lat, dobudowałem dodatkową część, w której będą hol, dwie sypialnie, garderoba i łazienka. Ściany nowych pomieszczeń (zewnętrzne i działowe z bloczków z betonu komórkowego) będą otynkowane, sufit zamierzam wyłożyć płytami gipsowo-kartonowymi. Do nowej części domu muszę doprowadzić instalację elektryczną. Jak to zrobić w najprostszy sposób, ale z zachowaniem wymaganych przepisów?

Oddzielne obwody do gniazdek i wypustów

Do zasilania gniazd wtyczkowych oraz do odbiorników zasilanych na stałe należy poprowadzić osobne obwody elektryczne. Zgodnie z przepisami z jednego obwodu nie powinno być zasilanych więcej niż dziesięć gniazd wtyczkowych (wszystkie muszą mieć styk ochronny) lub wypustów. Ze względu na rosnącą liczbę odbiorników w mieszkaniu lepiej nie przekraczać liczby pięciu gniazd zasilanych z jednego obwodu. Dla większej wygody warto zainstalować gniazda podwójne, a w miejscach użytkowania dużej liczby odbiorów nawet potrójne (to lepsze niż rozgałęziacze). Odbiorniki o mocy większej niż 2 kW (na przykład elektryczny przepływowy podgrzewacz wody) wymagają zasilania z osobnego obwodu.Wykonanie dodatkowych obwodów będzie się wiązało z koniecznością zainstalowania dodatkowych zabezpieczeń na tablicy bezpiecznikowej, bo każdy obwód musi mieć własne zabezpieczenie nadmiarowoprądowe. Grupę obwodów trzeba też wyposażyć w zabezpieczenie różnicowoprądowe na prąd różnicowy 30 mA.
Instalacja podzielona na obwo­dy będzie bardziej niezawodna. Uszkodzenie jednego obwodu i konieczność jego naprawy nie spowodują wyłączenia z użytkowania pozostałych.

Uwaga! Podczas rozbudowy budynku należy dostosować instalację elektryczną w całym obiekcie do aktualnych przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Jakie przewody?

Obwody jednofazowe na napięcie 230 V wykonuje się jako trzyżyłowe, a trójfazowe (230/400 V) jako pięciożyłowe. Żyły przewodów powinny być miedziane. W obwodach oświetleniowych używa się przewodów o przekroju 1,5 mm², w zwykłych obwodach gniazd wtyczkowych – przewodów o przekroju 2,5 mm².
Do zasilania odbiorników dużej mocy przewody zasilające trzeba dobrać indywidualnie.

Jak układać?

Przewody powinno się poprowadzić bezpośrednio na ścianie przed otynkowaniem lub w rurkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego (odcinki instalacji pod płytami gipsowo-kartonowymi układanymi na stropie muszą być prowadzone w rurkach). W pierwszym przypadku układa się płaskie trzydrutowe przewody wtynkowe z miedzianymi żyłami.
Po otynkowaniu ścian będą niewidoczne – tynk pokryje je bez problemu. Jeśli użyje się rurek instalacyjnych, trzeba zrobić w ścianie bruzdy, tak aby przynajmniej częściowo zagłębić w nich rurki. Inaczej nie da się ich pokryć tynkiem o normalnej grubości. Do rurek wciąga się przewody jednodrutowe w izolacji z tworzywa sztucznego.

Puszki i łączniki

W instalacji podtynkowej należy zamontować puszki podtynkowe, w zależności od potrzeb – okrągłe, kwadratowe lub prostokątne, gniazda wtyczkowe dwubiegunowe – zawsze ze stykiem ochronnym (pojedyncze i podwójne) – oraz łączniki jedno- i dwubiegunowe.
Osprzęt można zainstalować w dowolnych miejscach, zwykle jednak łącznik do sterowania oświetleniem umieszcza się wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach od strony klamki na wysokości 1,15-1,40 m od podłogi i w odległości około 15 cm od ościeża. Jedynie w łazience lepiej zamontować go na zewnątrz – nie musi wtedy mieć szczelnej obudowy.
Gniazda wtyczkowe w pokojach dobrze jest umieścić na wysokości około 30 cm nad podłogą, aby po ustawieniu mebli pozostały niewidoczne i nie szpeciły pomieszczenia.
W łazience należy zrobić połączenia wyrównawcze.

Instalacja w listwach i kanałach

Taki sposób rozprowadzenia instalacji ostatnio zdobywa coraz większą popularność, zwłaszcza w adaptowanych pomieszczeniach. Listwy mają niewielkie wymiary i można je prowadzić na wierzchu ścian przy podłodze lub suficie oraz wzdłuż ościeży. Instalację elektryczną w listwach można zamontować po wykończeniu i pomalowaniu pomieszczeń. Tak poprowadzoną będzie można w przyszłości niemal dowolnie modyfikować, nie niszcząc ścian.
Wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych należy powierzyć specjaliście z uprawnieniami SEP do 1 kV.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi