Jak zatrzymać ciepło w ścianach dwuwarstwowych


Brak dbałości o detale w ocieplaniu domu może być przyczyną utraty nawet do 30% energii cieplnej. Obniża to komfort cieplny i powoduje wzrost wydatków na ogrzewanie.

Diabeł tkwi w szczegółach – powiedzenie to sprawdza się podczas budowy i późniejszej eksploatacji domu. Nawet najlepsze ocieplenie o odpowiednio dobranej grubości nie zapewni dobrej izolacyjności domu, jeśli na etapie prac budowlanych nie zadbamy o szczegóły. Idealna byłaby sytuacja, gdyby izolacja termiczna była ciągła na całym budynku. Są jednak miejsca, w których trzeba ją przerwać, na przykład wokół otworów okiennych i drzwiowych.
Od ich wykonania zależy, czy będzie przez nie uciekać ciepło.
Takie miejsca mają bowiem wyższy (czyli gorszy) współczynnik przenikania ciepła niż reszta ściany. Nazywa się je mostkami termicznymi. Dzielą się na takie, których można uniknąć, i te, z którymi trzeba się pogodzić.
Skutkiem niedoskonałości w ociepleniu (mostków termicznych), często odkrywanym dopiero pod koniec sezonu grzewczego, są wyższe koszty ogrzewania. Zwiększony odpływ ciepła przez mostki powoduje wzrost zapotrzebowania na energię grzewczą. Aby utrzymać w pomieszczeniu pożądaną temperaturę, zużywa się jej więcej. Szacuje się, że mostki termiczne w budynkach mogą być przyczyną utraty nawet 1/3 energii cieplnej.
Są również przyczyną psujących wygląd wykwitów – spadek temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody może powodować przekroczenie punktu rosy, a co za tym idzie – kondensację pary wodnej (na przykład na oknie i wokół niego). W miejscach zawilgoconych łatwo zbiera się kurz, a po krótkim czasie pojawiają się tam czarne, brudne miejsca.
Ponieważ zaś kurz jest świetną pożywką dla roztoczy i grzybów pleśniowych, zaczernienia szybko pokrywają się trudną do usunięcia pleśnią.

Nasz przypadek – dom o ścianach dwuwarstwowych

Przyjrzyjmy się, jak powinny być rozwiązane szczegóły na przykładzie domu z najpopularniejszą ścianą dwuwarstwową.
Załóżmy, że ściany wznosimy z betonu komórkowego grubości 24 cm i okładamy warstwą styropianu frezowanego grubości 12 cm.
Decydując się na ściany dwuwarstwowe, robimy pierwszy krok w dobrym kierunku – przynajmniej część potencjalnych mostków termicznych zostanie przykryta izolacją i trudno to będzie zepsuć nawet najbardziej niedoświadczonej ekipie. Tak jest na przykład w przypadku wieńca stropu czy narożników. Są jednak miejsca, które nawet w ścianie dwuwarstwowej mogą sprawić problem.

Którędy ucieka ciepło
Im bardziej skomplikowana bryła budynku i więcej elementów urozmaicających elewację, tym trudniejsze poprawne wykonanie izolacji i tym większe ryzyko wystąpienia mostków termicznych.

MOSTKI PUNKTOWE

Nie da się ich uniknąć. Często okazuje się, że trzeba coś przymocować do elewacji, choćby balustradę przy balkonie, daszek nad wejściem do domu czy markizę nad tarasem. Takie elementy muszą być mocowane bezpośrednio do muru, a nie do zewnętrznej warstwy izolacji, i dlatego tworzą się mostki punktowe. Warto skorzystać z nowości technicznych. Są na rynku kotwy w osłonach o niskiej przewodności cieplnej – kotwy chemiczne minimalizujące przepływ zimnego powietrza do wnętrza ściany. Jest to rozwiązanie bardzo dobre, ale, niestety, dość kosztowne.
Są dwie metody kotwienia chemicznego. Pierwsza polega na wywierceniu w ścianie otworu (oczyszczonego nylonową szczotką i dyszą wydmuchującą zanieczyszczenia), w którym umieszcza się kapsułkę z tworzywem chemicznym, wkręca się pręt kotwiący i po godzinie przymocowuje się konstrukcję. Druga metoda to wtryskowy system kotwienia. Ręcznym pistoletem dozującym wtryskuje się do otworu żywicę epoksydowo-akrylową lub poliestrową i po zamieszaniu dyszą umieszcza się w nim kotwę. Taki sposób mocowania nie dopuszcza do stykania się ściany ze stalowymi łącznikami, zapobiega więc występowaniu mostków.

Mostki niezamierzone: niedbałe wykonanie

Szpary między płytami. Niedbalstwo na budowie może doprowadzić do tego, że miejsca, które wydawały się nienarażone na utratę ciepła, staną się najzimniejszymi w domu. Płyty styropianu lub wełny powinny być układane na styk. W przeciwnym razie tworzą się między nimi szczeliny. Wykonawcy radzą sobie z nimi, wypełniając je klejem, który ma gorsze parametry niż materiał izolacyjny.

Cokół. Pomiędzy warstwą ocieplenia cokołu i ściany domu powinno się pozostawić szczelinę dylatacyjną. Umieszcza się w niej taśmę rozprężną. Problem pojawia się, kiedy wykonawcy o niej zapomną – powstaje wtedy ogromny mostek liniowy. Gdy szczelina jest wypełniona, warto sprawdzić, czy rzeczywiście zastosowano specjalną taśmę rozprężną, bo stosowane przez wykonawców z przyzwyczajenia tradycyjne pianki, silikony czy masy często po pewnym czasie przestają spełniać swą funkcję, a wręcz szpecą dom. Plastyczne masy pod wpływem bardzo wysokiej temperatury zewnętrznej mogą wypłynąć ze szczeliny. Oczywiście można stosować środki inne niż taśmy, na przykład sznur polibutylowy przy uszczelnianiu silikonem (podpiera on masę i ogranicza jej nadmierne zużycie).


Wokół okien i drzwi, czyli nadproże i ościeże
W ścianach dwuwarstwowych okna i drzwi montuje się przy zewnętrznej krawędzi muru, na granicy z warstwą izolacji. Takie ich usytuowanie ogranicza do minimum drogę ucieczki ciepła przez nadproże.


1a) Nadproże.

1b) Nadproże.

2a) Ościeże.

2b) Ościeże.

Połączenie ściany fundamentowej ze ścianą domu

Zwykle pamiętamy o ociepleniu podłogi na gruncie w przypadku budynku niepodpiwniczonego lub stropu nad piwnicą. Niestety, nadal zapominamy o ścianach fundamentowych. Tymczasem są one źródłem ucieczki sporej ilości ciepła z pomieszczeń parteru.


Żelbetowe balkony

Płyta balkonu musi przenosić projektowane obciążenia. Aby warunek ten był spełniony, trzeba ją w trwały i mocny sposób połączyć ze stropem budynku.


Zimna ścianka kolankowa

Wydawałoby się, że to miejsce nie przysparza kłopotów. Tymczasem zła kolejność robót może doprowadzić do powstania dużego mostka termicznego, bo zostanie przerwana ciągłość izolacji termicznej.Schody zewnętrzne
Poziom podłogi w domu znajduje się nieco wyżej niż poziom gruntu. Sprawia to, że najczęściej do drzwi wejściowych budynku prowadzi kilka schodków. Od ich poprawnego połączenia ze ścianą zależy, czy w tym miejscu nie powstanie mostek termiczny.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi