Jak zrobić .Czapka kominowa.


Trudno przecenić jej zalety. Nie tylko zabezpiecza przewody wentylacyjne i trzon komina przed opadami atmosferycznymi, lecz także chroni o z zewnątrz przed zamakaniem i zabrudzeniem.

Standardowa czapka to betonowa płyta grubości około 8 cm. Wystaje ona poza obrys komina po 5-10 cm z każdej strony. Od spodu na obrzeżu czapki są wyżłobione podłużne bruzdy (kapinos), dzięki którym woda skapuje bezpośrednio na dach, nie powodując zamakania i zabrudzenia komina. Możliwe jest też wykonanie czapki z klinkieru, ale wymaga to dokładności i pracy doświadczonego murarza, bo przy układaniu cegieł łatwo o nieszczelności, przez które do wnętrza komina dostałaby się woda.
Bezpieczniej zdecydować się na łatwiejsze rozwiązanie – czapkę betonową. Wykonuje się ją w deskowaniu. Aby nie doszło do zamakania trzonu kominowego podczas układania mieszanki betonowej, jego wierzch przykrywa się izolacją z papy asfaltowej lub folii. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy wystająca ponad dach część komina jest zrobiona z klinkieru lub nim obłożona. Mleczko cementowe, spływając po klinkierze, niszczy jego powierzchnię, tworząc tak zwane wykwity.
Równolegle z deskowaniem wykonuje się przesłonięcie otworów kanałów wentylacyjnych – można poddeskować je od spodu, wykorzystując wycięcia boczne jako oparcie dla podpór. Można też zamurować je na wierzchu pełnymi cegłami, ale trudno wówczas ułożyć zbrojenie czapki. Problem sprawia także przejście wkładu kominowego, który jest montowany po wybetonowaniu czapki. Wkład powinien szczelnie do niej przylegać. Trudno jednak wykonać odpowiednie deskowanie (beton nie może dostać się do wnętrza kanału). Dlatego warto zastosować tutaj pierścień szalunkowy, w który po zabetonowaniu czapki wsunie się wkład. Otwory kanałów wentylacyjnych można też zamknąć szalunkiem traconym. Trzeba pamiętać o prawidłowym wykonaniu kapinosu – bez niego podczas opadów okładzina komina cały czas będzie narażona na działanie wody spływającej po dolnej powierzchni czapki. Aby uformować czapkę od razu z kapinosem, we wnętrzu deskowania przybija się półokrągłą drewnianą listwę. W innym wypadku trzeba po kilku dniach od wybetonowania, w jeszcze świeżym betonie, wyżłobić rowek na całym obwodzie czapy.
Po usunięciu deskowania styk trzonu komina z czapką można uszczelnić odpowiednim do danego materiału wykończeniowego silikonem lub kitem.

Prefabrykowana czapka kominowa
Komin murowany tradycyjnie można wykończyć czapką betonową, a systemowy – betonową albo lekką z tworzywa sztucznego. Czapka z tworzywa sztucznego wymaga przykręcenia do trzonu komina, dlatego można ją zastosować tylko przy murowaniu z pustaków systemowych mających specjalne otwory na pręty mocujące. Innym rozwiązaniem są gotowe nasady dachowe tworzące obudowę części komina wystającej ponad dach. Nie wymagają żadnych dodatkowych prac wykończeniowych, a ich montaż ogranicza się do nasunięcia nasady na wcześniej przymocowaną kryzę.

Betonowa czapka wykonywana na budowie
Deskowanie najłatwiej umieścić na wspornikach. Powinny one zostać mocno przyciśnięte drutem do trzonu kominowego. W deskowaniu, na podkładkach dystansowych, układa się pręty średnicy 6 mm (najlepiej żebrowane). Układ zbrojenia musi oczywiście uwzględniać rozkład przewodów w kominie – część z nich jest przecież otwarta do góry.

Prace przygotowawcze.

Kolejność układania zbrojenia.

Prawidłowo wybetonowana czapka kominowa
Aby umożliwić odpływ wody opadowej, należy górną powierzchnię czapki wykonać ze spadkiem minimum 2%.
Odpływ wody będzie jeszcze łatwiejszy, jeśli czapka będzie dwuspadowa. Można ją też wykonać jako kopertową, ale wymaga to większego kunsztu i nakładu pracy, lepiej kupić taką czapkę prefabrykowaną.

Dwuspadowa czapka kominowa.

Przekrój.

Blacha zamiast deskowania
Po zakończeniu murowania trzonu kominowego na jego wierzchu układa się zabezpieczoną folią blachę (z wyciętym otworem na wkład kominowy), a na niej w miejscu osadzenia wkładu blaszany pierścień szalunkowy. Następnie w sposób tradycyjny wykonuje się deskowanie obrzeży czapy. W zabetonowanym pierścieniu umieszcza się wkład.


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi