Jakie formalności dla studni?


Czy wykonanie studni na własne potrzeby domowe (zwykłe korzystanie z wód) o głębokości do 30 m i wydajności do 5 m³ na dobę wymaga pozwolenia, czy tylko zgłoszenia?

Jeśli chodzi o wykonanie studni wierconej, to w przepisach prawa budowlanego jest luka. Otóż zwalnia ono z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę takich obiektów jak obudowy ujęć wód podziemnych. A więc na przykład ułożenie kręgów betonowych w wykopie studni nie wymaga pozwolenia, tylko zgłoszenia.
Natomiast co do studni tak zwanych wierconych są różne koncepcje: jedne urzędy uważają, że nie są to obiekty budowlane – tylko instalacje – i się nimi nie interesują, inne przeciwnie – traktują je jako budowle, które nie zostały wymienione wśród obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a zatem takiego pozwolenia wymagają.
Ponadto pozostaje jeszcze kwestia przewodów łączących ujęcie wody z budynkiem. Według niektórych urzędników jest to przyłącze wymagające zgłoszenia. Jednakże według definicji zawartej w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków przyłącze to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją odbiorcy, więc w przypadku indywidualnego ujęcia wody nie można o nim mówić.
Dlatego najbardziej logiczne wydaje się stanowisko tych organów, które uważają taką studnię wraz z przewodami doprowadzającymi za urządzenie, które nie podlega przepisom prawa budowlanego (nie wymaga więc zgłoszenia ani pozwolenia), tylko prawa wodnego. Natomiast prawo wodne stanowi, że urządzenia wodne do poboru wód z głębokości do 30 m na potrzeby własnego gospodarstwa domowego nie wymagają pozwolenia wodnoprawnego.
Dla bezpieczeństwa lepiej jednak sprawdzić, jaka jest praktyka miejscowego urzędu (starostwa), aby nie narazić się na kłopoty i zarzut samowoli.

Podstawa prawna:
- art. 28 i 29 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), art. 124 ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.