Kiedy należy układać drenaż?


Dla jakich warunków terenowych i gruntowo-wodnych działki wykonanie drenażu opaskowego wokół fundamentów budynku jest koniecznością?

Drenaż opaskowy jest potrzebny, gdy budynek ma stanąć na skarpie lub w jej pobliżu. Wykonuje się go wtedy niezależnie od rodzaju gruntu, bo woda spływająca po stoku zatrzymuje się na ścianach fundamentowych i w skrajnych przypadkach może doprowadzić do tąpnięcia budynku.
Odwodnienie stosuje się także wtedy, kiedy jest ryzyko stałego lub okresowego zalewania budynku wodą. Szczególne znaczenie ma to w gruntach spoistych (gliny, piaski gliniaste, iły), nawet jeżeli przed budową sprawiały wrażenie suchych. Wykop narusza strukturę gruntu i po zasypaniu fundamentów woda zawilgaca je, przesączając się do poziomu posadowienia. Na piaskach drenaż wykonuje się tylko wtedy, kiedy planuje się podpiwniczenie, a poziom wód gruntowych jest wysoki i okresowo mogłoby dochodzić do zalewania piwnic.
Ostatecznie o sposobie odwodnienia powinien zdecydować uprawniony geotechnik na podstawie przeprowadzonych w terenie badań. Dobierze on też dogodne miejsce odprowadzenia wody – kanalizację deszczową, rów melioracyjny, studnię chłonną lub staw położone w niższych partiach terenu.

Poznaj swoją przyszłość

Jedna z najlepszych wróżek w Polsce Wróżka Mira Elżbieta Sobczyk odpowiada na pytania na swoim Facebooku  lub przez e-mail. Problemy ze zdrowiem lub w sprawach "miłosnych" ? A może interesują Cię kwestie finansowe?  Sprawdź swoją przyszłość. Jej odpowiedzi pomogły już tysiącom ludzi w Polsce. Można się z nią skontaktować Jej profil na Facebooku lub http://twojawrozka24.pl
Podobne posty