Nadbudowa: stary nowy dom


Mój dom to typowa kostka z lat 70. Chciałbym zmienić jej wygląd i zamiast dachu płaskiego, który wymaga remontu, mieć dach spadzisty. Czy taka zamiana jest możliwa? Z czym się wiąże?

Nadbudowa budynku i zamiana dachu płaskiego na spadzisty to coraz częściej spotykany sposób kompleksowej modernizacji domów z płaskimi dachami. Jest to co prawda złożone i kosztowne rozwiązanie, ale dzięki niemu zyskujemy zupełnie nowy architektonicznie budynek.
W ten sposób unikamy też powracających problemów z cieknącym i zimnym stropodachem.
O ile w przypadku remontu pokrycia dachu i jego termomodernizacji pozwolenie na budowę i formalne zgłoszenia nie są wymagane (z wyjątkiem przypadku, gdy prowadzenie prac wiąże się z zajęciem pasa drogowego lub komunikacji pieszej), o tyle zmiana kształtu dachu jest przedsięwzięciem, które wymaga pokonania ścieżki formalnej i uzyskania pozwolenia na budowę. Trzeba też liczyć się z tym, że nie zawsze taka przebudowa jest możliwa ze względów formalno-prawnych (na przykład ze względu na wymóg nawiązania do istniejącej zabudowy). Ponieważ zmieniamy obrys budynku, nadbudowa wymaga zgłoszenia do stosownego urzędu i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Mając warunki zabudowy, zlecamy wykonanie projektu i z nim występujemy o pozwolenie na budowę.
Nowa struktura dachu to znaczne dodatkowe obciążenie, co może się wiązać z koniecznością formowania dodatkowych wieńców pod więźbę dachową.
Dlatego przed opracowaniem projektu należy przeprowadzić ekspertyzę techniczną stanu budynku. Dopiero uzyskawszy te wszystkie dokumenty, możemy rozpocząć prace. Nadbudowa wymaga wykonania kompletnej więźby dachowej, najlepiej w konstrukcji drewnianej (możliwe jest też zastosowanie konstrukcji stalowej), i nowego pokrycia, na przykład z dachówki ceramicznej lub cementowej czy z blachy profilowanej. Dzięki odpowiedniemu formowaniu więźby (wybór typu wiązara i kąta nachylenia połaci) możemy uzyskać też dodatkową powierzchnię użytkową poddasza.
Termoizolację można ułożyć bezpośrednio na powierzchni, która do niedawna była dachem. Pod właściwe pokrycie dachu najlepiej stosować wełnę mineralną lub szklaną w rolkach albo w płytach (należy też pamiętać o ułożeniu paroizolacji i wiatroizolacji), bezpośrednio na stropie można stosować styropian klasy FS 20 lub ocieplenie w postaci wełny mineralnej (zależnie od przeznaczenia funkcjonalnego strychu).
Konieczne będzie również przebudowanie kanałów wentylacyjnych i dymowych oraz ich prawidłowe wyniesienie ponad nowo powstałą połać (w przypadku kominów z kanałami dymowymi – ponad kalenicę dachu).
Trudniej jest przeprowadzić modernizację, gdy trzeba usunąć warstwy starego stropodachu. Wymaga to bowiem użycia ciężkiego specjalistycznego sprzętu, a także odpowiedniego magazynowania i wywozu odpadów. Prace rozbiórkowe polegające głównie na skuwaniu (często młotami ręcznymi lub mechanicznymi) należy prowadzić ostrożnie, by nie uszkodzić struktury całego budynku. Do usuwania gruzu najlepiej wynająć rynnę zsypową, pod którą podstawia się kontener. Nie tylko przyspiesza to prace, ale także gwarantuje rozbiórkę bez kurzu.
Prace te na pewno będą dla mieszkańców bardzo uciążliwe, mogą też stanowić dla nich zagrożenie. Dlatego trzeba się liczyć z tym, że na czas przebudowy będą musieli opuścić dom.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi