Nowy kocioł w starej instalacji


W wielu instrukcjach obsługi kotłów gazowych c.o. – zarówno zwykłych, jak i kondensacyjnych – znajduje się zapis: kotły te mogą pracować w instalacji zamkniętej. Chciałbym we własnym domu, gdzie instalacja była wykonywana dawno i jest przystosowana do pracy w systemie grawitacyjnym z otwartym naczyniem wzbiorczym, zamontować nowy kocioł gazowy. Czy konieczne jest zamykanie całego układu i dlaczego? Wiązałoby się z dużymi przeróbkami instalacji w niektórych pomieszczeniach.

O tym, że nowoczesne kotły gazowe centralnego ogrzewania powinny być montowane w instalacjach typu zamkniętego, wielokrotnie pisaliśmy na łamach Muratora. W instalacjach otwartych (z otwartym naczyniem wzbiorczym) woda instalacyjna ma stale kontakt z powietrzem atmosferycznym. Tlen, który dostaje się do niej w naczyniu wzbiorczym, i podgrzewanie sprawiają, że mające z nią kontakt metalowe elementy instalacji, a więc rury (zwłaszcza stalowe) i wymiennik kotła są narażone na korozję. Trwałość takiej instalacji i zamontowanego w niej kotła jest mniejsza.
Do wody instalacyjnej można wprawdzie dodawać inhibitory, czyli substancje spowalniające korozję, ale one również nie są całkiem obojętne dla kotłów i producenci zastrzegają sobie, że instalację można napełnić wyłącznie czystą wodą, w przeciwnym razie traci się gwarancję na urządzenie.
W układzie zamkniętym woda instalacyjna nawet wtedy, gdy nie jest dobrej jakości, po kilku dniach się uzdatnia i staje się obojętna dla instalacji i urządzeń.
Przeróbka nie byłaby chyba tak kłopotliwa, jak się Pan obawia. Usunięcie przewodów odpowietrzających z pomieszczeń na najwyższej kondygnacji może im tylko wyjść na dobre. Nowe kotły gazowe – zwłaszcza wiszące, ale coraz częściej także stojące – mają w obudowie fabrycznie zamontowane przeponowe naczynie wzbiorcze.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi