Odwodnienie dachu płaskiego.


Odprowadzenie wody z dachu płaskiego jest znacznie trudniejsze niż ze spadzistego. Odbywa się ono poprzez wpusty lub boczne kielichy spustowe. Jeżeli zostaną źle zamontowane, może dojść do zalania stropodachu i jego zniszczenia.

Dachy płaskie odwadnia się przeważnie jednym z dwóch systemów:
- grawitacyjnym – wpusty dachowe kierują wodę do rur spustowych biegnących pionowo wewnątrz budynku. Woda spływa następnie do rury bocznej, która odprowadza ją na zewnątrz domu – najczęściej do kanalizacji ogólnospławnej. Przepustowość rur w takim systemie nie jest najlepsza. Oprócz wody dostaje się do nich bowiem sporo powietrza, które spowalnia przepływ. Montaż pionowych rur wewnątrz domu jest poza tym nieco kłopotliwy;
- podciśnieniowym – wpusty kierują wodę do poziomej rury biegnącej pod stropodachem. Z rury tej deszczówka trafia do jednej pionowej rury spustowej zamontowanej wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Metoda podciśnieniowa gwarantuje większą przepustowość niż grawitacyjna. Montaż takiego systemu jest stosunkowo łatwy.
Mniej popularne jest odwadnianie dachów za pomocą bocznych kielichów spustowych. Montuje się je w ścianach attykowych wystających na niewielką wysokość ponad powierzchnię dachu. Spusty takie zbierają wodę spływającą w ich kierunku po niewielkiej (około 5%) pochyłości dachu i kierują ją do rur spustowych przymocowanych do ścian zewnętrznych budynku. Woda może też spływać poza budynek przez ozdobny rzygacz stanowiący przedłużenie spustu.

Wpusty i kielichy boczne

Wpust dachowy to element systemu odwodnienia dachu, który odpowiada za zebranie wody z jego powierzchni. Składa się z korpusu, elementu uszczelniającego (kołnierza lub metalowego pierścienia) oraz kratki zabezpieczającej. W sprzedaży są wpusty jedno- lub dwuczęściowe. Te drugie są polecane wówczas, gdy konstrukcja stropodachu jest narażona na ruchy (stropodachy drewniane, stropodachy niewentylowane). Dwie części wpustu mogą się wzajemnie przemieszczać (w niewielkim zakresie). Dzięki takiej konstrukcji między nimi a rurą spustową nie dochodzi wówczas do rozszczelnienia.
Niektóre wpusty są wyposażone w kołnierze z papy lub folii. Dobiera się je, uwzględniając materiał, z którego jest zrobiony mankiet (musi być taki sam). Wpusty bez kołnierza są bardziej uniwersalne, bo można je łączyć ze wszystkimi rodzajami materiałów hydroizolacyjnych.
Od góry wpusty zabezpiecza się specjalnymi kratkami z tworzywa sztucznego lub metalu. Chronią one wlot wpustu przed liśćmi oraz innymi śmieciami, które mogłyby go zatkać. Od dołu do spustów podłącza się elementy typowych rur spustowych o okrągłym przekroju – takich samych, jakie odprowadzają wodę z rynien.
Boczne kielichy spustowe są przeważnie produkowane z tworzywa sztucznego. Mają kształt niedużej rury o przekroju kwadratowym (10 x 10 cm) zakończonej kołnierzem o kształcie dopasowanym do narożnika między ścianą a dachem. Można je wyposażyć w kratki zabezpieczające. Boczne kielichy spustowe rozmieszcza się przeważnie po dwa na jednej ścianie attykowej. Montuje się je w sąsiedztwie narożników domu.


Gdy przyjdą mrozy

Późna jesień i wczesna wiosna to okres, kiedy nagłe przymrozki mogą spowodować zamarzanie wody we wpustach i rurach spustowych. Takie lodowe korki uniemożliwiają poprawny odpływ deszczówki. Aby uniknąć takich problemów, można kupić wpusty elektrycznie ogrzewane. Do już zainstalowanych wpustów można natomiast dokupić specjalny system grzewczy. Ogrzewanie wpustów włącza się automatycznie, gdy temperatura spadnie poniżej +4°C, i wyłącza, kiedy przekroczy tę wartość.

Wykończenie wpustu

Papę bądź folię układa się na kołnierzu wpustu. W miejscu otworu umieszcza się metalowy pierścień i przykręca go do wpustu, przebijając śrubami papę lub folię. Po tej czynności wycina się krążek papy, udrażniając w ten sposób wpust. Na koniec montuje się kratkę zabezpieczającą.

Ile wpustów

Dobiera się je stosownie do powierzchni dachu. Przy dachu o niewielkiej powierzchni wystarczyłby jeden wpust o odpowiednio dużej średnicy, ale ze względów bezpieczeństwa powinny być minimum dwa. Ten drugi uratuje stropodach przed zalaniem, jeżeli pierwszy się zatka. Minimalna odległość między wpustami powinna wynosić 50 cm.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi