Ogrodzenie . Jak zbudować parkan z klinkieru


Ogrodzenia klinkierowe mają wiele zalet. Są trwałe, solidne i stosunkowo niedrogie. Nie wymagają konserwacji ani odnawiania. Pasują do nowoczesnej architektury i domów w stylu dworków. 

Doskonale pasują zarówno do domów tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Są także bardzo trwałe – odporne na mróz i inne czynniki atmosferyczne (na przykład zanieczyszczenia powietrza), nie kruszą się i nie porastają glonami. Nawet bez konserwacji pozostają w niezmienionej postaci przez dziesiątki lat.

Do wyboru, do koloru

Cegły klinkierowe, niegdyś głównie rdzawoczerwone, obecnie mają różne barwy: biel, różne odcienie szarości, żółci, brązów i czerwieni. Do tego dochodzi mnogość kolorów fug, które w dużym stopniu decydują o wyglądzie ogrodzenia.
Do wyboru mamy cegły o fakturze gładkiej i ryflowane, pełne i perforowane (zwane dziurawkami) oraz najbardziej szlachetne, ale i najdroższe – ręcznie formowane. 

Od fundamentu...

Najczęściej buduje się takie ogrodzenia, w których słupki i cokół są z klinkieru, a przęsła z innego materiału (zwykle z drewna lub metalowych prętów). Takie ogrodzenia są lekkie, dlatego na gruncie piaszczystym można je posadowić na fundamencie głębokości 60 cm. W przypadku ogrodzenia tworzącego mur pełny fundament musi sięgać poniżej poziomu przemarzania gruntu, czyli na głębokość 80-120 cm. Ław fundamentowych nie trzeba zbroić. Najlepiej zrobić je z betonu klasy B15. Wykop pod fundament warto wyłożyć folią budowlaną, aby zapobiec ucieczce wody zarobowej z zaprawy do gruntu.
Zaleca się, żeby fundament wystawał około 10 cm nad poziom terenu, dlatego do zrobienia tej jego części konieczne jest deskowanie. Powinno ono być szczelne i precyzyjnie wykonane, aby uniknąć późniejszego zacierania i wyrównywania powierzchni betonu, która będzie widoczna. Na fundamencie układa się izolację poziomą zapobiegającą podsiąkaniu wilgoci z gruntu. Jest to ważne, bo przedostająca się do muru woda może być przyczyną pojawienia się w przyszłości na jego powierzchni białych wykwitów. Aby uchronić ogrodzenie przed pękaniem, co 10-15 m należy zrobić dylatację.

...przez mur...


Słupki ogrodzeniowe z klinkieru (szczególnie te, na których będzie zawieszona furtka i brama) powinny być w środku zbrojone prętami średnicy 8-10 mm, połączonymi strzemionami o średnicy 3-4 mm, w odstępach co 15-20 cm i wypełnione betonem.
Słupki mogą mieć różne wymiary w zależności od wielkości cegieł, z których zostały zbudowane. Na przykład z najczęściej stosowanych cegieł 250 x 120 x 65 mm otrzymuje się słupek o przekroju 38 x 38 cm (murowany na półtorej cegły). Dość często można dostać cegły o wymiarach 240 x 115 x 71 mm, a czasami także 240 x 115 x 52 mm i 210 x 100 x 65 mm. Cegły klinkierowe mogą się między sobą nieco różnić odcieniem, dlatego w czasie budowy warto je wymieszać, biorąc z kilku palet. Do murowania należy używać zaprawy, która nie zawiera wapna, gdyż może ono prowadzić do pojawienia się na klinkierze wykwitów. Producenci mają w ofercie specjalne zaprawy do murowania, a zarazem spoinowania klinkieru (na przykład Az120 Alpol, M100/600 Optiroc, zaprawa do klinkieru Atlas). Ich zużycie wynosi 80-100 kg na 1 m2 muru grubości 25 cm wykonanego z cegieł o wymiarach 250 x 120 x 65 mm, przy spoinie szerokości 10 mm. Są one zazwyczaj w kilku kolorach i w zależności od nasycenia barwy różnią się ceną.
Cegły można murować na pełną spoinę, czyli układać je z jednoczesnym formowaniem fug. Innym sposobem jest murowanie na niepełną spoinę, którą uzupełnia się zaprawą po ukończeniu budowy. Aby zmniejszyć koszty, do murowania można użyć najtańszej zaprawy, a następnie położyć fugi z droższej w wybranym kolorze. Gotowe spoiny powinny być wklęsłe i dokładnie wypełniać przestrzenie między cegłami. W przeciwnym razie w głąb muru będzie wnikała woda.
Należy wymagać od wykonawcy, aby natychmiast ścierał wszelkie zabrudzenia powstałe w czasie murowania, gdyż pozostawione na dłużej będą bardzo trudne do usunięcia.
Ważne jest też, by zabezpieczyć ogrodzenie przed deszczem, przykrywając je po wymurowaniu folią na mniej więcej 14 dni. Zapobiegnie to wnikaniu wody w spoiny i powstawaniu wykwitów.

...po czapę

Słupki, cokoły oraz klinkierowe przęsła trzeba od góry zabezpieczyć przed wodą opadową. W przeciwnym razie będzie ona wnikać w spoiny między cegłami. To może doprowadzić do ich rozsadzania i niszczenia ogrodzenia.
Najwygodniejsze w użyciu są gotowe czapy ceramiczne lub betonowe (podobne do klinkierowych, ale tańsze). Czapa powinna chronić przed ściekaniem wody na ścianę, dlatego musi wystawać kilka centymetrów poza jej obrys. Od spodu winna mieć kapinos, dzięki któremu krople wody nie będą spływały po murze. W sprzedaży są czapy jedno- i dwuspadowe, a na słupki także czterospadowe. Są one dostępne w różnych wymiarach, kolorach i kształtach.
Ogrodzenie można też przykryć ceramicznymi kształtkami ogrodzeniowymi. Mają one różne kolory i formy. Stosując je, trzeba jednak pamiętać o dokładnym wypełnianiu spoin zaprawą, gdyż kształtki ułożone niemalże poziomo są szczególnie narażone na działanie deszczu i śniegu.
Interesująco wyglądają daszki z dachówek lub gontów, szczególnie jeśli takim samym materiałem jest pokryty dom. Należy je układać ze spadkiem, pamiętając o tym, by były wysunięte poza lico ściany. Daszki z dachówek nie powinny jednak wystawać więcej niż 8 cm poza jej powierzchnię – dłuższe dachówki łatwo ulegają uszkodzeniom. Daszki z drewna trzeba dobrze zaimpregnować preparatem do zabezpieczania drewna, inaczej szybko niszczeją i zamiast zdobić – szpecą.

Czym czyścić?

Cegieł klinkierowych nie trzeba zabezpieczać preparatami ochronnymi, jedynie raz na rok lub dwa lata można umyć ogrodzenie wodą pod ciśnieniem. Nie powinno się go jednak nadmiernie moczyć. Najwolniej brudzą się cegły gładkie o lekko błyszczącej powierzchni, najszybciej –  ryflowane i ręcznie formowane. Można je pokryć impregnatem, który zmniejszy chłonność klinkieru i wnikanie brudu oraz sprawi, że osadzające się na murze zanieczyszczenia spłucze deszcz. W sprzedaży jest sporo impregnatów do ceramiki, na przykład: Sarsil – klinkier, Funcosil, Siloksan SV 190. Stosuje się je raz na trzy do siedmiu lat.
Problemem bywają wykwity pojawiające się na cegłach. Powstają pod wpływem soli mineralnych rozpuszczonych w wodzie i krystalizujących się na ich powierzchni. Pojawianiu się wykwitów sprzyjają: brak izolacji poziomej (podsiąkanie wody z gruntu), niedokładne spoinowanie (wnikanie wody z atmosfery), namoknięcie muru w trakcie budowy lub użycie niewłaściwej zaprawy.
Wykwity i trwałe zabrudzenia można czyścić na sucho szczotką z włosia lub zmyć wodą. Nie należy trzeć cegieł szczotką drucianą, ponieważ uszkadza ona ich powierzchnię i powoduje, że łatwiej chłoną brud i wodę. Trudne do usunięcia plamy z zaprawy można próbować zmyć, stosując na przykład: Sarsil – czyścik, HG – preparat do czyszczenia klinkieru i elewacji lub CL55. Czasami poleca się zmycie zabrudzeń słabym roztworem kwasu organicznego. Lepiej nie robić tego samemu, bo kwas może uszkodzić wierzchnią warstwę cegieł, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na ich trwałość.

Parkan z cegieł


ILE KOSZTUJE MUR?
Podajemy ceny materiałów potrzebnych do zbudowania 1 m² muru szerokości 25 cm z cegieł o wymiarach 250 x 120 x 65 mm [zł].
Cegły (102 sztuki):
- perforowane gładkie 184-380
- perforowane ryflowane 245-418
- pełne 264-479
- ręcznie formowane 295-479
Zaprawa do murowania i spoinowania 65-140

ILE KOSZTUJE SŁUPEK?

Podajemy ceny materiałów potrzebnych do zbudowania słupka wysokości 180 cm z cegieł o wymiarach 250 x 120 x 65 mm ułożonych na półtorej cegły [zł].
Cegły (96 sztuk):
- perforowane gładkie 172-355
- perforowane ryflowane 230-393
- pełne 250-442
- ręcznie formowane 278-451
Zaprawa do murowania i spoinowania 43-92

Kształtki zamiast cegieł

Ciekawym rozwiązaniem są ogrodzenia klinkierowe z ceramicznych kształtek ogrodzeniowych. Kształtki takie (nazywane przez producenta prostkami) mają postać pustych prostopadłościanów o wymiarach od 20 x 20 x 25 cm do 35 x 35 x 25 cm i standardową grubość 2,5 cm.
Wykonuje się z nich zarówno słupy – układając jeden element na drugim, jak i cokoły – umieszczając je obok siebie. Budowę rozpoczyna się od zrobienia fundamentu, w którym w miejscu słupów należy zatopić pręty zbrojeniowe.
Po ułożeniu kształtek w ich wnętrzu układa się izolację z papy, folii lub cienkiej warstwy styropianu, a następnie wypełnia się je betonem klasy B15 o konsystencji gęstoplastycznej i przykrywa czapą lub daszkiem. Do łączenia elementów i spoinowania należy używać zapraw i fug przeznaczonych do elewacji klinkierowych.

Przekrój słupka ogrodzeniowego z kształtek ceramicznych.

Zamiast czapy

Zwieńczenie murów, cokołów i słupków można wykonać z różnego rodzaju kształtek ceramicznych. Takie daszki są równie trwałe jak gotowe czapy ogrodzeniowe. Trzeba jednak pamiętać o bardzo dokładnym spoinowaniu elementów, które zapobiegnie wnikaniu wody w głąb muru.

Sposoby wykończenia muruSposoby wykończenia różnych słupków ogrodzeniowych

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi