Okna przeciw włamaniowe


Włamywacze dostają się do domu najczęściej przez okno. Oczywiście nie zaszkodzi wzmocniona szyba, ale… niechętnie ją uszkadzają, bo oznacza to hałas, który może zwrócić na nich uwagę. Warto wybrać dobre okucia, bo te mało widoczne elementy okna są o wiele bardziej narażone na działanie złodziei.


Czy takie same okucia obwiedniowe montuje się w oknach drewnianych i z tworzywa sztucznego?

Różnice wynikające w głównej mierze ze sposobu mocowania polegają na zastosowaniu innych rozwiązań technicznych zawiasów i zaczepów. Okucia mają jednak tę samą powłokę i są odpowiedzialne za takie same funkcje: otwieranie, uchylanie (wraz z jego blokadą), mikrowentylację, zwiększone zabezpieczenie przeciw wyważeniu, hamulec rozwarcia. Systemy okuć zaprojektowane są zazwyczaj tak, by pasowały zarówno do okien drewnianych, jak i z tworzywa.
Okucia okien drewnianych stwarzają takie same możliwości jak montowane w oknach z tworzywa, możemy więc zakładać, że jeśli możliwe jest wyprodukowanie okna drewnianego z zawiasami niewidocznymi, gdy jest ono zamknięte, to na rynku dostępne jest takie samo okno wykonane z PCW. Na okucia do obu typów okien udzielana jest taka sama gwarancja.

Punkty dociskowe a punkty antywyważeniowe okna i ich funkcje

Punkty dociskowe są odpowiedzialne za dociskanie, szczelność oraz za stabilność konstrukcji. Zadanie to spełniają standardowe zaczepy oraz rolki ryglujące. Im okno wyższe, tym większa musi być liczba punktów dociskających, co określa instrukcja montażu okuć. Niezastosowanie docisków może powodować odstawanie skrzydła od ościeżnicy i w konsekwencji nieszczelność czy wypaczanie okna.
Punkty antywyważeniowe pełnią nie tylko wyżej wymienione funkcje, ale dodatkowo utrudniają wyważenie okna. Taki punkt to miejsce, w którym rolka grzybkowa umieszczona na skrzydle zahacza się w zaczepie antywyważeniowym na ościeżnicy. Zarówno rolka, jak i zaczep muszą spełniać wymogi antywyważeniowości (w klasie WK1 i WK2 jest to nacisk o sile 3000 N w miejscu ryglowania), w przeciwnym wypadku są zwykłymi punktami uszczelniającymi i dociskającymi.

Co oznacza określenie „okno antywłamaniowe”?

Nazwa „okno antywłamaniowe” może być myląca. Takie okno nie chroni bowiem w aktywny sposób przed włamaniem (to raczej zadanie firm ochroniarskich), ale utrudnia sforsowanie go przez wybicie szyby czy wyważenie. W rzeczywistości opóźnia dostanie się włamywacza do środka. Klasę odporności okna na wyważenie określa się między innymi na podstawie czasu, jakiego potrzebuje włamywacz do sforsowania go – przy użyciu określonych narzędzi. Jeśli okno ma spełniać wymogi norm europejskich (DIN V ENV 1627-1630) czy klas antywyważeniowych WK1, WK2 itd., to wszystkie jego elementy składowe – czyli szyba, profil, listwa przyszybowa, sposób montażu oraz okucie – jednakowo podlegają tym normom. Liczba punktów antywyważeniowych w oknie zależy od producenta i od tego, jaki produkt definiuje on jako standardowy. Niektórzy producenci oferują w standardzie jeden punkt antywyważeniowy, zwykle w dolnym narożniku skrzydła.
Ale okna bez takiego zabezpieczenia również nie są niczym niespotykanym. Liczbę wymaganych punktów antywyważeniowych definiują klasy odporności na wyważenie. Zakłada się, że w klasie WK1 zabezpieczone muszą być wszystkie cztery narożniki okna, a klamka powinna się zamykać na klucz i być zabezpieczona przed rozwierceniem.
Statystyki wskazują, że w większości włamań do mieszkań złodzieje wyważają skrzydło okienne. Newralgicznym punktem jest dół okna, wymaga on więc szczególnego zabezpieczenia. Dlatego wspomniany już jeden punkt antywyważeniowy, często oferowany przez producentów okien w standardzie, jest sensownym zabezpieczeniem miejsca najczęściej atakowanego przez włamywaczy. Popularnym sposobem dostawania się do mieszkania jest także delikatne wycięcie otworu przy klamce i przewiercanie się do mechanizmu klamki, co wskazuje na kolejne miejsce podwyższonego ryzyka.

Jakie elementy okucia decydują o bezpieczeństwie?

Rolki ryglujące i zaczepy. Antywyważeniowe rolki ryglujące w kształcie grzybków zahaczają się stabilnie w zaczepie antywyważeniowym wykonanym ze stopu metalu o określonej wytrzymałości i zamocowanym wszystkimi wymaganymi wkrętami o odpowiedniej wielkości. Stanowią punkt antywyważeniowy.
Sposób montażu zaczepów antywyważeniowych, który zapobiega wyrwaniu zaczepów z ramy podczas próby sforsowania okna. W profilach z PCW istotne jest zastosowanie do mocowania wkrętów odpowiedniej wielkości (jeśli niemożliwe jest mocowanie do stalowej ramy, muszą one przechodzić przez wszystkie wewnętrzne ścianki profilu). W drewnie ważne jest zastosowanie zarówno wkrętów o określonym rozmiarze, jak i dobór samego drewna: z prawidłowym układem słoi, wąskimi słojami, bez wad.
Klamka i blaszka przeciwrozwierceniowa. Przesunięcie okucia po obwodzie powoduje otwarcie okna. Aby temu zapobiec, należy wyposażyć okno w klamkę zamykaną na klucz oraz blaszkę przeciwrozwierceniową, która pozwala uniknąć niepożądanego przewiercenia się od zewnątrz do mechanizmu klamki i jej przekręcenia.
Blokada błędnego położenia klamki zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. W oknie bez tego elementu przekręcenie klamki przy otwartym skrzydle powoduje wyhaczenie skrzydła z górnego zawiasu. Skrzydło w prawidłowo wykonanym oknie na pewno nie spadnie na użytkownika, ale mogą ulec uszkodzeniu niektóre elementy okucia. Dzięki blokadzie klamka się nie obraca, kiedy okno jest otwarte.

Które funkcje okna mogą zmniejszać bezpieczeństwo (ułatwiać włamanie)?

Okno spełnia swe podstawowe funkcje, jak otwieranie i uchylanie, niezależnie od stopnia zabezpieczeń antywyważeniowych. Podobnie rzecz się ma z blokadą błędnego położenia klamki. Montaż innych elementów wyposażenia dodatkowego (hamulec rozwarcia okna w klamce, dodatkowa rozwórka nożycowa czy mikrowentylacja) oznacza kompromis pomiędzy funkcjonalnością i podwyższonym stopniem zabezpieczeń, zawsze jednak okno zabezpieczone jest w stopniu podstawowym. Dylemat, czy zamontować dodatkowe wyposażenie lub zabezpieczenie, czy nie, wynika głównie z tego, że w rowku okuciowym (gdzie montowane jest okucie) jest bardzo niewiele miejsca.
Jednak to nieprawidłowe użytkowanie najbardziej zmniejsza bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że okno bezpieczne to tylko okno zamknięte. Nawet to charakteryzujące się wysoką klasą antywyważeniową, gdy zostanie pozostawione w pozycji uchylnej albo mikrowentylacji, przestaje być oknem antywyważeniowym. Niemożliwe jest w takim przypadku na przykład dochodzenie roszczeń gwarancyjnych.

Jak działa i w których miejscach okna jest montowana instalacja alarmowa?

Oprócz montażu zabezpieczeń mechanicznych okna można zintegrować z systemami alarmowymi i kontrolującymi. Czujniki okienne montowane na okuciach przekazują impulsy alarmowe do systemu nadzorującego. Jakakolwiek próba wyważenia skrzydła z ościeżnicy powoduje przesunięcie okucia po obwodzie skrzydła i w konsekwencji wyzwala impuls alarmowy. Zadaniem tego typu rozwiązań jest także nadzorowanie, czy okno zostało otwarte lub zamknięte. Wygodniejsze w montażu i eksploatacji są czujniki bezprzewodowe niewymagające prowadzenia okablowania i możliwe do zamontowania w gotowym oknie.

Jak dodatkowe funkcje okuć wpływają na cenę okna?

Producenci proponują różne standardowe wyposażenia okien. Zwykle w standardzie znajduje się jeden lub więcej z trzech elementów: mikrowentylacja, punkt antywyważeniowy lub blokada błędnego położenia klamki.
Za wszystko, co nie jest wyposażeniem standardowym, trzeba zapłacić dodatkowo, a cena akcesoriów jest ustalana indywidualnie przez producenta.
I tak, za hamulec w klamce (zatrzymuje otwarte skrzydło w wybranej pozycji) trzeba zapłacić u producenta z Rzeszowa 75 zł, z Łodzi 150 zł, a z Wołowa (woj. dolnośląskie) tylko 10 zł (wszystkie ceny netto).
Cztery punkty antywyważeniowe (zaczepy) dozbrajające okno od strony okucia do klasy odporności WK1 kosztują u producenta w Rzeszowie 120 zł, w Łodzi 95 zł, a w Wołowie 200 zł netto za komplet. Podane ceny są cenami katalogowymi, od których można uzyskać rabat zależny od wielkości zamówienia. Wyposażenie dodatkowe okna może podnieść jego cenę nawet do 50%, dlatego warto dobrze przemyśleć wybór konkretnych elementów.

Jak konserwować okucia?

Do każdego okna producent powinien dołączyć instrukcję konserwacji, zgodnie z którą należy pielęgnować okucia. Równie ważne jak coroczne smarowanie i oliwienie wskazanych przez producenta miejsc (między innymi zawiasów, zaczepów, elementów ruchomych) jest chronienie powierzchni okucia przed zamalowaniem oraz utrzymywanie go w czystości. Środki do mycia i konserwacji nie mogą zawierać żywic i kwasów. Należy sprawdzać również połączenia śrubowe i w razie potrzeby dokręcać poluzowane wkręty oraz wymieniać pęknięte. Zabiegi te przeciwdziałają nadmiernemu zużyciu okuć i gwarantują prawidłowe działanie okna. Nie należy natomiast samodzielnie podejmować się regulacji okuć, gdyż może to spowodować utratę gwarancji. Jest to bowiem zadanie dla wyspecjalizowanego i przeszkolonego personelu.

Jakie są zasady gwarancji i czy obejmuje ona okucia?

Producent udziela gwarancji na gotowy wyrób, czyli całe okno, w tym na okucia. Czas jej trwania zależy od producenta – zwykle wynosi od dwóch do nawet dziesięciu lat. Użytkownik okna zwraca się z ewentualnymi roszczeniami gwarancyjnymi do producenta okna, a nie wytwórcy okuć. Gdy okna są prawidłowo użytkowane, na powierzchni okucia nie powinny pojawić się w tym czasie zmiany: rdza, odbarwienia oraz pęknięcia w elementach zespolonych czy istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Bezpieczne okno
O tym, czy okno nie podda się włamywaczowi, decydują właściwe zabezpieczenia skrzydła i ościeżnicy - czasami jednak trudno na pierwszy rzut oka odróżnić te antywyważeniowe od zwykłych, a przecież ich liczb i rodzaj decydują o bezpieczeństwie okna.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi