Pęknięcia na ścianie


Budowę domu rozpoczęliśmy pięć lat temu. Nasz dom jest parterowy z użytkowym poddaszem, ściany są wykonane z białego betonu komórkowego odmiany 400, strop lekki prefabrykowany, dach kopertowy pokryty dachówką cementową. W 2003 roku zauważyliśmy w jeszcze nieotynkowanym budynku sukcesywnie pojawiające się pęknięcia: od narożników okien do fundamentów, przy nadprożach, w narożach ścian od stropu do fundamentów. Po wykonaniu tynków wewnętrznych po krótkim czasie pęknięcia ponownie uwidoczniły się i nawet lekko poszerzyły. Jaki może być powód ich powstawania i jak można to naprawić?

Pęknięcia mogą być spowodowane na przykład dużymi obciążeniami od stropu i pokrycia dachowego lub źle wykonanymi fundamentami. Najprawdopodobniej jednak są wynikiem błędnego wymurowania ścian, czyli nieprawidłowego przewiązania elementów w poszczególnych warstwach. Najbardziej narażone na pęknięcia są strefy nad- i podokienna, gdyż występują tam naprężenia rozciągające, a mur niezbyt dobrze je przenosi. Bardzo częstym błędem murarskim jest wykonywanie otworów okiennych w taki sposób, że ich ościeża pokrywają się ze spoinami ułożonych poniżej bloczków. Ponieważ w co drugiej warstwie spoiny pionowe się pokrywają, łatwo o powstanie rys czy pęknięć. Dobrym zabezpieczeniem jest ułożenie w spoinach
Jak zapobiec rysom wokół okna

poziomych zbrojenia. Podobna sytuacja ma miejsce w strefach nadproży. Bardzo często belkę nadprożową układa się tak, aby jej górna powierzchnia znalazła się na tym samym poziomie co sąsiadujące z nią pustaki. W tym celu pod nadprożem umieszcza się podkładki z dociętych elementów. Niestety, krawędź belki nadprożowej pokrywa się wtedy z krawędzią podkładki i mogą powstać rysy. Nadproże powinno być ułożone na pełnych pustakach (ewentualnie z podcięciami), aby oparcie pozwalało na dogodny rozkład naprężeń na dużej powierzchni i nie powodowało punktowego nacisku na słabą spoinę.
Analogiczne przyczyny powstawania rys można zaobserwować w narożach ścian. Wystarczy złe przewiązanie w kilku warstwach lub pokrywające się spoiny. Jeżeli rysy pojawiają się zaraz po wybudowaniu i po pewnym czasie się stabilizują (nie zmienia się ich liczba i wielkość), a widać je tylko na cienkim tynku lub na gładzi gipsowej, zapewne są wynikiem skurczu muru, z którego odparowywała wilgoć technologiczna. Miejsca spękań można przeszlifować, wzmocnić taśmą zbrojącą, pokryć gładzią gipsową, a później zaszpachlować. Innym rozwiązaniem jest ułożenie nowej warstwy tynku z dodatkiem wapna. Jeżeli pęknięcia się powiększają, to w skrajnym przypadku mogą nawet zagrażać konstrukcji budynku. Zanim podejmie się decyzję o ich maskowaniu, trzeba poznać przyczyny. Najlepiej wezwać eksperta budowlanego, który sprawdzi, jaki jest powód i zakres zniszczeń i jakie ewentualne zagrożenia niosą one za sobą. Doradzi też najlepszy sposób naprawy lub powstrzymania spękań. Samodzielnie takich decyzji nie powinno się podejmować.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Niemcy. Własny dom w Unii

Jak zrobić .Czapka kominowa.