Podłoga na gruncie izolowana keramzytem


gruncie w projekcie mojego domu składa się z kilku warstw: chudy beton, warstwa zagęszczonego keramzytu grubości 25 cm, izolacja z folii, wylewka zbrojona siatką. Czy taki układ warstw jest prawidłowy? Dlaczego tak dużo keramzytu? Czy pod warstwą keramzytu nie powinna się znaleźć folia?
Grubość warstwy keramzytu zależy od jego frakcji i gęstości – im kruszywa są lżejsze, tym niższy mają współczynnik przewodzenia ciepła λ (i tym mniejszą grubość warstwy izolacji można ułożyć, aby uzyskać wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła U = 0,3 W/(m²·K)).
Dla keramzytu o ciężarze właściwym 250-300 kg/m³ wystarczy warstwa 25 cm, natomiast przy ciężarze właściwym 400-500 kg/m³ konieczne jest 45 cm. Należy pamiętać o zamówieniu keramzytu w ilości około 10% większej, niż to wynika z projektu, gdyż zagęszcza się on pod wpływem ubijania (zagęszcza się go ręcznym ubijakiem płytowym lub lekką mechaniczną zagęszczarką płytową warstwami grubości ok. 15 cm). Wierzch można pokryć 3-centymetrową warstwą „suchego” betonu (czyli z minimalną ilością wody), ułatwia to późniejsze kładzenie hydroizolacji – podłoże nie ugina się pod nogami. Inny sposób to położenie folii jako warstwy rozdzielającej, na niej 3-4-centymetrowego podkładu z zaprawy cementowej, a dopiero po stwardnieniu układanie właściwej izolacji przeciwwilgociowej, przy zachowaniu połączeń z izolacją ław lub ścian fundamentowych. Na izolacji układa się siatkę z prętów średnicy 4-5 mm o oczkach 15 x 15 cm, która ułatwi chodzenie po folii i docelowo będzie stanowić zbrojenie wylewki betonowej.

Prawidłowy układ warstw w podłodze z keramzytem


Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi