Polisa pod koniec budowy.


Budowa mojego domu osiągnęła stan surowy zamknięty. Obecnie trwają w nim prace wykończeniowe, a ekipa wykonawców prawie stale w nim przebywa. Czy mogę już ubezpieczyć dom jako gotowy, czy w dalszym ciągu jako budynek w trakcie budowy?
W większości firm ubezpieczenie budynku w budowie można przekształcić w ubezpieczenie budynku gotowego, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:
- dom został formalnie oddany do użytkowania, czyli zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego zawiadomiono odpowiedni organ o zakończeniu budowy, a ten nie zgłosił sprzeciwu w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia;
- budynek został zamieszkany na stałe, czyli ubezpieczający lub osoby przez niego wskazane prowadzą w nim zwyczajne gospodarstwo domowe.
W szczególnych wypadkach na wniosek ubezpieczającego zakład ubezpieczeń może odstąpić od jednego z warunków. Na przykład jeżeli z jakichś powodów nie przystąpiono jeszcze formalnie do użytkowania, ale budynek jest już przynajmniej częściowo zamieszkany, ubezpieczyciel zazwyczaj wyraża zgodę na ubezpieczenie takiego budynku jako gotowego, pod warunkiem że przeprowadzono odbiór techniczny wszystkich instalacji (kominowej, elektrycznej, gazowej itp.).
Jeśli budynek został oddany do użytkowania, lecz nie jest jeszcze zamieszkany na stałe, ubezpieczyciel może odstąpić od tego warunku – gdy uzna, że dom jest wystarczająco zabezpieczony i często doglądany.
W opisanej sytuacji będzie jednak możliwe tylko ubezpieczenie budynku w budowie. Jeżeli zakończenie wszystkich robót budowlanych jest planowane w niedługim czasie, można kupić ubezpieczenie krótkoterminowe lub wybrać ratalne opłacanie składki, tak aby w niedalekiej przyszłości można było łatwiej zamienić dotychczasową polisę na polisę dla budynku gotowego.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi