Problem z wilgotną piwnicą


Kupiłem dom w stanie surowym otwartym, w połowie podpiwniczony. Chciałem ruszyć dalej z budową, lecz okazało się, że na ścianach w piwnicy pokazały się mokre plamy. Podejrzewam, że na tym terenie może występować wysoki poziom wód gruntowych. Jak mogę sobie z tym skutecznie poradzić? Ekipy są już umówione, kredyt trzeba zacząć spłacać, a ja nie wiem, co robić.

Poziom wód gruntowych powinien być podany w projekcie budowlanym. Projektant musi to bowiem uwzględnić, dobierając pionową i poziomą hydroizolację fundamentu. Informacji można też szukać w dzienniku budowy – jeśli były jakieś problemy, to powinny być w nim odpowiednie wpisy.
Jeżeli zacieki są duże, a budynek jest jeszcze w okresie rękojmi lub gwarancji, radziłbym rozważyć wystąpienie na drogę sądową. Należałoby wtedy stwierdzić, czy rozwiązanie przyjęte w projekcie było poprawne i czy hydroizolację wykonano zgodnie z projektem budowlanym. W przeciwnym razie trzeba ponieść koszty naprawy, którą można przeprowadzić jedną z opisanych metod – zależnie od rodzaju zacieków.

Sytuacja 1.
Mokre plamy nie pojawiły się na ścianie, która oddziela część podpiwniczoną od niepodpiwniczonej, lecz na pozostałych ścianach.

Najpierw należy sprawdzić od strony piwnicy, czy pod ścianą umieszczono izolację poziomą. Układa się ją na ławach – zazwyczaj wykorzystując do tego papę – dlatego widać jej wystające brzegi. Następnie trzeba ostrożnie odkopać ścianę z zaciekami aż do poziomu posadowienia i sprawdzić stan hydroizolacji pionowej. Jeżeli ma jakieś nieciągłości – jest przerwana lub brak jej kawałka – bezwzględnie należy ją naprawić, używając odpowiednio dobranego materiału. Do naprawy hydroizolacji bitumicznej wykorzystuje się materiały bitumiczne; hydroizolację z folii PCW naprawia się podobną folią. Może się jednak okazać, że podczas budowy zastosowano wadliwy lub nieodpowiedni materiał i należy wymienić całą hydroizolację pionową – na przykład użyto jedynie zabezpieczenia przeciwwilgociowego z cienkiej folii polietylenowej, nie uszczelniono zakładów, a podczas zasypywania fundamentów niechcący ją podziurawiono. Wtedy należy wykonać nową hydroizolację, na przykład z papy modyfikowanej SBS na nośniku poliestrowym zgrzanej do podłoża, które należy uprzednio odpowiednio przygotować. Nowa izolacja pionowa musi być połączona z izolacją poziomą. Przestrzegam przed używaniem na hydroizolację piwnic najtańszych rozwiązań z danej grupy materiałowej. Z materiału gorszej jakości powstaje mniej trwała hydroizolacja.
Przed zakopaniem ściany naprawioną hydroizolację powinno się zabezpieczyć przed przebiciem – można do tego wykorzystać na przykład matę kubełkową lub geotekstylia. Można także rozważyć wykonanie drenażu.

Sytuacja 2.
Plamy pojawiły się na wszystkich ścianach, także na tej, która oddziela część podpiwniczoną
od niepodpiwniczonej.

Prace rozpoczyna się od odkopania wszystkich ścian piwnicy, które nie dzielą części podpiwniczonej od niepodpiwniczonej. Ściany zewnętrzne izoluje się tak jak w poprzedniej sytuacji. Ściany dzielącej obie części nie można odkopać, więc trzeba ją zaizolować od środka. W tym celu na stykach z przylegającymi do niej ścianami, w pionie od wewnątrz, nawierca się otwory. Służą one do wykonania iniekcji i utworzenia w murze pionowej hydroizolacji.
Jeżeli pod ścianą nie ma hydroizolacji, trzeba w ten sam sposób zaizolować styk tej ściany ze stropem nad piwnicą. Na powierzchni ściany układa się hydroizolację, łącząc ją z wcześniej wykonaną hydroizolacją wgłębną na styku ze ścianami bocznymi i stropem. Od strony wnętrza hydroizolację osłania się nową ścianą, oddylatowaną od stropu piwnicy.
Przed ponownym zasypaniem ścian piwnicy trzeba odkopać część niepodpiwniczoną aż do poziomu posadowienia. Teraz częściowo zasypuje się część podpiwniczoną, tworząc spadek, na którym ułoży się drenaż. W najniżej położonym miejscu musi się znaleźć studzienka zbiorcza, do której będzie odprowadzana woda. W tak przygotowanym wykopie układa się drenaż francuski i podłącza go do studzienki.

Czy można taniej?

Ponieważ zacieki pokazały się dopiero po pewnym czasie od chwili zakupu, można przypuszczać, że są skutkiem zawilgocenia ścian przez wody opadowe przenikające do gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Najprawdopodobniej wystarczy sprawdzenie stanu izolacji i ewentualna jej naprawa oraz ułożenie drenażu francuskiego. Wszystkie prace związane z zaizolowaniem ściany dzielącej część podpiwniczoną od niepodpiwniczonej można ewentualnie przeprowadzić później, gdy okaże się, że drenaż nie odprowadza wystarczająco szybko wody z opadów atmosferycznych.

Czy można nie odkopywać ścian?

Jeżeli ściany piwnicy są wykonane z betonu, można zaizolować je od wewnątrz. W tym celu wykorzystuje się odpowiednie preparaty chemiczne, które – przenikając w głąb wilgotnego betonu – wywołują reakcje chemiczne, na skutek których powstają w nim nierozpuszczalne kryształy. Wypełniają one kapilary, po­ry i szczeliny, wypierając z nich wodę. Preparaty te nanosi się pędzlem lub przez natrysk – dokładne wytyczne można znaleźć w kartach technicznych.
W tej metodzie zewnętrzna powierzchnia ścian piwnicy nadal pozostaje niezaizolowana i podlega ciągłemu zamakaniu, co jest niekorzystne dla ich trwałości.

Popularne posty z tego bloga

Drewniany balkon

Jak zrobić .Czapka kominowa.

Polskie chałupy. O tradycji architektonicznej wsi